Sa oled siin

Brüsselis arutletakse ELi ühise põllumajanduspoliitika otsetoetuste ja keskkonnameetmete tuleviku üle

19. veebruar 2018 - 11:30
Šoti mägiveised rannakarjamaal.
Foto: Liis Reinma / Maaeluministeerium.

Maaeluminister Tarmo Tamm osaleb täna, 19. veebruaril Brüsselis toimuval Euroopa Liidu põllumajandus- ja kalandusnõukogu istungil.  Veebruarikuise kohtumise põhiteema on jätkuvalt ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) tulevik, täpsemalt otsetoetused ning ÜPP meetmed, mis aitavad panustada keskkonna- ning kliimaeesmärkide saavutamisse.

„Debatis on oluline teema ka põllumajandustootjatele võrdsemate konkurentsitingimuste tagamine. Selleks on vaja jätkuvalt tegeleda otsetoetuste tasemete võrdsustamisega,“ sõnas minister Tamm.  Samuti arutatakse selle üle, kuidas seotud toetused saaksid paremini panustada ühise põllumajanduspoliitika eesmärkide saavutamisse, kuidas oleks võimalik tagada poliitika tulemustele orienteeritus ja subsidiaarsus ning milliste meetmetega tuleks maaelupoliitikat täiendada, et see muutuks kaasaegsemaks ja lihtsamaks.

Lisaks käsitletakse kohtumise põhipunktina Euroopa Liidu biomajanduse strateegia uuendamist. Maaeluminister Tamme arvates tuleb Euroopa Liidus rakendada biomajanduse arengut toetavaid meetmeid, et tekiks paremad eeldused biomajanduse katmata valdkondade arendamiseks, ettevõtete lisandväärtuse ja sissetulekute suurendamiseks ning uute töökohtade loomiseks. „Leian, et teadusesse ja innovatsiooni suunatud investeeringutel on biomajanduse tulemuslikkuse seisukohalt eriti oluline roll. Kesksete elementidena biomajanduse arengus rõhutame jätkusuutlikkust, otsuste teaduspõhisust ning andmete ja tulemuste jagamist,“ märkis Tarmo Tamm.

Euroopas on jätkuvalt suur valgu defitsiit ning Euroopa Liidu väga suur sõltuvus imporditavast, taimsest valgurikkast loomasöödast on muutunud suureks probleemiks.  ELi agronoomilised tingimused, valgukultuuride kasvatamise vähene tulusus ja hetkel kehtivad poliitikad muudavad probleemile lahenduse leidmise keeruliseks. Samas on taimsed valgud oluliseks komponendiks loomasöödas (aminohapete allikas) ning ka inimtoidus. Selleks, et probleemiga detailsemalt tegeleda, on Euroopa Komisjonil plaanis koostada raport, mis sisaldab olemasolevad parimaid praktikaid ja liikmesriikide/regioonide kogemusi. Istungil annab komisjon ülevaate raporti koostamise protsessist.

Maaeluministrit saadavad nõukogu istungil põllumajandus- ja maaelupoliitika asekantsler Marko Gorban, toiduohutuse ning teaduse ja arenduse asekantsler Toomas Kevvai, kalanduspoliitika ja välissuhete asekantsler Olavi Petron ning eurokoordinatsiooni osakonna peaspetsialist Mihkel Kärg.

Veel uudiseid samal teemal

Maaelu Edendamise Sihtasutuse logo.
26.10.2020|Maaeluministeerium

MES lõpetab COVID-laenu taotluste vastuvõtu, laenukäenduste andmine jätkub

Maaelu Edendamise Sihtasutuse (MES) kaudu koroonakriisi mõjude leevendamiseks maaettevõtjatele suunatud käibe- ja investeerimislaenud on osutunud populaarseks, mistõttu lõpetatakse uute laenutaotluste vastuvõtt alates 26. oktoobrist rahaliste vahendite ammendumise tõttu. Laenukäendust saavad ettevõtjad jätkuvalt taotleda.

Vaade õhust Maaeluministeeriumi hoonele.
23.10.2020|Maaeluministeerium

Uus eelnõu kaitseb ebaausate kaubandustavade eest

Maaeluministeerium saatis kooskõlastusringile seaduse eelnõu, mille eesmärk on kaitsta võimalike ebaausate kaubandustavade eest põllumajandustooteid või toitu müüvaid ettevõtjaid, kes müüvad oma tooteid endast tugevamal majanduslikul positsioonil olevatele ostjatele.