Sa oled siin

EFSA teaduslik arvamus kahe "energiajookide" koostisosa ohutuse kohta

20. aprill 2009 - 0:00

12.02.2009 avaldas Euroopa Toiduohutusamet teadusliku arvamuse, milles jõuti järeldusele, et regulaarsel niinimetatud „energiajookide“ tarbimisel saadav tauriini ja d-glükurono-γ-laktooni kogus ei põhjusta ohtu inimese tervisele. Hinnang on koostatud Euroopa Komisjoni tellimusel ning hajutab endise Euroopa Komisjoni Toidu Teaduskomitee poolt varasemalt tõstatatud kahtlused, et tauriin võib mõjuda kahjulikult ajule ja d-glükuronolaktoon neerudele.

Arvamus käsitleb eeltoodud kahe energiajoogi komponendi ohutust, mitte aga energiajookide kui selliste tarbimise ohutust tervikuna. Lisaks tähelepanu objektiks olnud kahele koostisosale sisaldavad energiajoogid erinevaid kombinatsioone paljudest koostisosadest, nagu kofeiin, vitamiinid jne.

Tauriin ja d-glükuronolaktoon on toidus ja inimorganismis loomulikult leiduvad ained, kuid energiajookidega saadavad kogused on märkimisväärselt suuremad.

Võttes aluseks tarbija, kes joob iga päev 125-350 ml energiajooki, jõudis Euroopa Toiduohutusamet järeldusele, et saadav tauriini ja d-glükuronolaktooni kogus on täiskasvanud inimesele ohutu. Euroopa Toiduohutusamet nentis aga, et käesolev arvamus on koostatud tuginedes 2003.aasta tarbimisandmetele, kuna puuduvad ajakohastatud andmed, kui palju inimesed, eriti noored, praegu tegelikult energiajooke tarbivad.

Arvamuses mägitakse ära, et on mitmeid teateid terviseprobleemidest, sh. ka surmajuhtumitest, mis on esinenud energiajoogi tarbimisel suures koguses (näiteks kuni 1420 ml) või enne füüsilist pingutust või tarbimisel koos alkoholi või narkootikumidega. 2003.aasta Toidu Teaduskomitee arvamuses täheldati, et terviseprobleemide põhjuste hindamine on eriti keeruline kui energiajooke on tarbitud koos alkoholi ja/või narkootikumidega. Käesolevas arvamuses peetakse võimalikuks, et mitmetel juhtudel on terviseprobleemid seotud kõrvalmõjudega, mis kaasnevad kofeiini suure koguse tarbimisega, kuid puuduvad teaduslikud andmed, mis kinnitaksid põhjuslikku seost tauriini tarbimisega.

Samuti ilmneb arvamusest, et tauriin ei suurenda kofeiini diureetilist (s.o. vedeliku ja soolade kaotamine) toimet. Teisi tauriini ja kofeiini koosmõjusid ei uuritud. Nõustutakse ka Toidu Teaduskomitee varasema järeldusega, et on vähetõenäoline, et d-glükuronolaktoonil oleks koosmõju kofeiini, tauriini, alkoholi või füüsilise pingutusega.

Täpsem info ja EFSA teadusliku arvamuse tekst Euroopa Toiduohutusameti kodulehel.

Varasemad teaduslikud arvamused energiajookide teemal: