Sa oled siin

EFSA teaduslikud arvamused suitsutuspreparaatide esmatoodete kohta

11. detsember 2009 - 0:00

06.04.2009 ja 12.06.2009 avaldas Euroopa Toiduohutusamet teaduslikud arvamused suitsutuspreparaatide esmatoodete (s.t. esmane suitsutuskondensaat ja esmane tõrvafraktsioon) Smoke Concentrate 809045, Scansmoke SEF 7525, Unismoke, Zesti Smoke Code 10, Scansmoke PB 1110, SmokEz C-10, ja SmokEz Enviro 23 kohta.

Teaduslikes arvamustes leiti, et Smoke Concentrate 809045 ja Scansmoke SEF 7525 on tööstuse poolt soovitud kasutustasemete puhul ohutud.

Unismoke, Zesti Smoke Code 10, Scansmoke PB 1110, SmokEz C-10, ja SmokEz Enviro 23 puhul leidis Euroopa Toiduohutusamet, et ohutuse piirmäär antud kasutustasemete juures ei ole piisav. Kuna antud esmatoodete puhul tugines ohutuse piirmäär 90 päeva toksilisuse uuringutel, samuti puudusid andmed reproduktiivtoksilisuse ja pikaajaliste uuringute kohta.

See aga ei tähenda, et antud esmatooted kasutusest kohe kõrvaldatakse, kuna komisjon pole antud suitsutuspreparaatide kohta otsust vastu võtnud.

Esmatoodete hindamise kohustus tuleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EÜ) nr 2065/2003 toidus või toidu pinnal kasutatavate või kasutamiseks mõeldud suitsutuspreparaatide kohta, kus sätestatakse menetlus esmatoodete s.t. esmaste suitsutuskondensaatide ja esmaste tõrvafraktsioonide hindamiseks ja kasutada lubatud toodete loetelu koostamiseks. Esmatoodete hindamine loodetakse lõpetada selle aasta lõpuks.

Pärast määruses sätestatud üleminekuaegu on lubatud toidus või suitsutuspreparaatide valmistamiseks kasutada vaid Euroopa Toiduohutusameti hindamise läbinud esmatooteid.

Täpsem info ja EFSA teaduslike arvamuse tekstid Euroopa Toiduohutusameti kodulehel.