Sa oled siin

Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika strateegiakava 2023–2027 keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalik väljapanek

27. detsember 2021 - 22:29
Vaade õhust Maaeluministeeriumi hoonele.
Foto: Simo Sepp / Maaeluministeerium

Valminud on Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika aastate 2023–2027 riikliku strateegiakava keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne.

Hindamine algatati 18. juunil 2019. a maaeluministri käskkirjaga nr 98 ning keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 33 lg 1 p 1 ning § 35 lg 2 alusel. Hindamise programm koostati märtsiks 2020 ja tunnistati nõuetele vastavaks sama aasta 10. märtsil maaeluministri käskkirjaga nr 56.

Strateegiakava koostamise eesmärk on koostöös teiste ministeeriumite ja huvigruppidega luua strateegiline arengudokument, mis aitaks parandada põllumajandustootmise, toiduainete tootmise ja maapiirkondade säästvat arengut.

Keskkonnamõju strateegilise hindamise eesmärk on koguda ja analüüsida teavet strateegiakavas planeeritavate sekkumistega kaasnevate keskkonnamõjude kohta ning integreerida keskkonnakaalutlused protsessi selle võimalikult varajases staadiumis.

Hindamise aruande koostasid Maaeluministeeriumi ja Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ eksperdid.

Aruandega saab tutvuda avalikustamisperioodil, 30. detsembrist 2021 kuni 20. jaanuarini 2022 kahel moel:

Aruande kohta saab Maaeluministeeriumile esitada kirjalikke ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi postiaadressil Lai tn 39 // Lai tn 41, 15056 Tallinn või e-posti aadressil AnneLaura.Laur@agri.ee kuni 20. jaanuarini 2022.

Aruande avalik arutelu toimub 21. jaanuaril 2022 kell 14.00 Maaeluministeeriumi suures saalis esimesel korrusel ja veebitsi Zoomi vahendusel.

Avalikus arutelus osalemisel kohapeal tuleb majja sisenemisel esitada infolaua töötajale COVID-19 läbipõdemise või selle vastu vaktsineerimise tõend koos isikut tõendava dokumendiga ja kanda maski.

Arutelul osalemise soovist palume teada anda hiljemalt 17. jaanuariks 2022 meilitsi e-posti aadressil AnneLaura.Laur@agri.ee.

Võimalusel palume osaleda arutelul veebitsi Zoomi keskkonnas. Registreerunutele saadame Zoomi lingi arutelul osalemiseks.

Veel uudiseid samal teemal

Eesti toidu programmi logo "Ma armastan Eesti toitu"
26.01.2022|Maaeluministeerium

Ootame uue, 2022. aasta toidupiirkonna kandidaate

Maaeluministeerium ootab tänasest, 26. jaanuarist Eestimaa erinevate piirkondade esindajate sooviavaldusi 2022. aastatoidupiirkonna tiitlile kandideerimiseks. Ettepanekute esitamise tähtaeg on 28. veebruar.

Valges glasuuris pulgakoogid taldrikul.
24.01.2022|Maaeluministeerium

Keelatakse titaandioksiidi kasutamine toidu lisaainena

Euroopa Komisjon võttis vastu määruse, millega keelatakse titaandioksiidi (E 171) kasutamine toidu lisaainena.