Sa oled siin

Euroopa Toiduohutusamet avaldas Euroopa Liidu 2011. aasta aruande pestitsiidide jääkide kohta toidus

13. juuni 2014 - 14:30

20. mail avaldas Euroopa Toiduohutusamet (EFSA) aruande, milles on esitatud 2011. aastal 29 Euroopa riigis (27 liikmesriigis ja 2 EFTA riigis) läbi viidud pestitsiidijääkidega seotud kontrolltegevuste tulemused. Aruanne sisaldab ka riskihinnangut pestitsiidide jääkide toiduga saadavuse osas. Kogutud andmete põhjaliku analüüsi alusel on EFSA koostanud soovitused pestitsiidijääkide-alaste õigusaktide muutmiseks.

2011. aastal võeti Euroopas kokku rohkem kui 79 000 proovi enam kui 600 toiduainest, milles analüüsiti pestitsiidide jääke.

Euroopa Liidu koordineeritud kontrollprogrammi käigus analüüsiti EL riikides üle 12 000 proovi. Proovidest 98,1% puhul vastas pestitsiidide sisaldus sätestatud normidele. 53,4% proovide puhul jäid pestitsiidisisaldused alla analüütilise määramispiiri. Toitumisandmete riskianalüüs näitas, et 99% ulatuses puudus pikaajaline risk tarbija tervisele. Kahe pestitsiidi jäägi puhul (dieldrin ja heptakloor) ületati määratletud ohutuslävendit, mis näitab, et võib esineda risk tarbija tervisele. Dieldrini ja heptakloori ei ole lubatud enam kasutada, kuid kasutuse tõttu minevikus ja nende ainete molekulide püsivuse ning bioakumuleeruvuse tõttu esineb nende pestitsiidide jääke jätkuvalt toiduahelas.

Kõige rohkem esines pestitsiidide jääkidest bromiidiooni (36,4%); järgnesid propamokarb, tiabendasool, boskaliid, ditiokarbamaat, kloropürifoss, imazalil ja kloormekvaat, mida leiti 5% kuni 25% analüüsitud proovidest. Bromiidiooni positiivsed tulemused ei näita siiski alati, et pestitsiidina on kasutatud metüülbromiidi, sest bromiidi leidub ka taimedes looduslikult.

Toiduainetest leidus kõige rohkem pestitsiidide jääke spinatis (6,5% proovidest ületas lubatud normi), kaunadega ubades (4,1%), apelsinides (2,5%), kurkides (2,1%), riisis (2%), porgandites (1,6%), mandariinides (1,4%) ja pirnides (1,1%). Kõige vähem oli pestitsiidide jääkide normi ületatud nisujahus (0,3%) ja kartulites (0,6%). Loomset päritolu toiduainetes pestitsiidide jääkide normide ületamisi ei leitud. Mahetoodete osas oli pestitsiidide jääkide normide ületamisi vähem (0,5% toodetest) võrreldes tavatoodetega (2,6% toodetest). Lastetoidus ületas normi 0,2% analüüsitud toodetest.

Kolmandatest riikidest imporditud proovidest ületas 3,7% sätestatud normi; EL ja EFTA riikidest imporditud toodetest ületasid normi 0,9% proovidest.

Eestis võeti 2011. aastal 268 proovi, millest kahel juhul tuvastati normi ületamine. Kaunadega ubade proovist  leiti propargiiti, mida aga ei ole lubatud kasutada pestitsiidina ning üks spinati proov sisaldas üle normi iprodiooni. Lisaks sisaldasid kaks spinatiproovi iprodiooni ja tiametoksaami, mida ei ole lubatud spinatil kasutada. Põhjuseks oli seemnete töötlemine seemnetootja poolt.