Sa oled siin

Ivari Padar: Maanaised on aktiivsed

27. aprill 2000 - 0:00

Põllumajandusminister Ivari Padar tegi täna/27. aprillil Tartus VII Maanaiste

Päevadel ettekande teemal Naise rollid ja võimalused külaelu arendamisel.Minister avaldas oma ettekandes arvamust, et kui võrrelda Eestis tinglikult

linna- ja maainimesi, siis proportsionaalselt on naiste osakaal oma elukeskkonna

aktiivsel kujundamisel maal suurem kui linnas. Ivari Padari hinnangul on

naised maal aktiivsed ja meestest mõnevõrra isegi uuendusmeelsemad.Minister avaldas kahetsust selle üle, et maanaiste paljudest ettevõtmistest

jõuab avalikkuseni vaid väike osa teavet ning kutsus maanaiste liikumisi üles

aktiivselt otsima kontakti ajakirjandusega.Padar tutvustas ka ministeeriumi plaani luua maainimestele võimalus odavalt

arvuti soetamiseks ning soovitas see võimalus ära kasutada. Arvutiühendus loob

palju võimalusi anda teistele teada enda tegemistest ja saada teadmisi teiste

tegemistest, arvuti kaudu on võimalik luua koostöösidemeid ja saada kiiresti

vajalikku informatsiooni, ütles minister ettekandes VII Maanaiste Päevadel.Padari sõnul võiksid just maanaiste ühendused võtta endale rolli luua sild

erinevate seltside, ühenduste ja liikumiste vahel, et teha ühiste eesmärkide

nimel koostööd ja saavutada paremaid tulemusi.VII Maanaiste Päevad toimuvad 27. ja 28. aprillil Tartus (Kreutzwaldi 1).


Veel uudiseid samal teemal

Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi logo.
22.08.2019|Maaeluministeerium

Kalandusnõukogu arutas fondi rahade ümberjagamist

21. augustil toimunud kalandusnõukogu istungil arutati kalandussektori huvigruppidega ettepanekuid Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 2014‒2020 rakenduskava eelarvevahendite ümberjagamiseks. Lõplikud otsused langetatakse 11. septembril toimuval seirekomisjoni istungil.

Mitmesugused köögiviljad laual.
16.08.2019|Maaeluministeerium

Valmib tegevuskava, et tarbija saaks suurema kindluse värske puu- ja köögivilja päritolu suhtes

Põllumajandusameti kokku kutsutud ümarlaual osalesid Maaeluministeeriumi, Veterinaar- ja Toiduameti, Eesti Aiandusliidu, Eestimaa Talupidajate Keskliidu ja Põllumajandusuuringute Keskuse esindajad.