Sa oled siin

Jõudluskontrolli Keskuse piimaanalüüside laboratoorium pälvis kõrge rahvusvahelise hinnangu

31. oktoober 2001 - 0:00

Jõudluskontrolli Keskuse analüüside laboratoorium, akrediteeritud 1999. aastast,

saavutas suurepäraseid tulemusi selle aasta septembrikuu rahvusvahelisel

ringtestil, kus osaleti koos teiste riikide referentslaboritega üle maailma.

Alates 1998. aastast võtab analüüside laboratoorium kaks korda aastas osa

rahvusvahelisest ringtestist piimakomponentide määramiseks, mida korraldavad

Rahvusvaheline Piimatööstuste Laboratooriumite Kontrolli Keskus (CECA LAIT)

Prantsusmaalt ja Rahvusvaheline Jõudluskontrolli Komitee (ICAR).Jõudluskontrolli Keskuse analüüside laboratoorium teeb rahvusvahelisi

võrdluskatseid kõigi oma laboratooriumis määratavate piimakomponentide

osas määrates neid rahvusvaheliselt tunnustatud meetodite või analüsaatoritega.

Tulemustes hinnatakse piimakomponentide määramise hälvet ja standardhälvet -

nendele kehtestatud lubatud piirid on märksa rangemad kui Rahvusvahelise

Piimandusföderatsiooni (IDF) poolt lubatud hälbed.Käesoleva aasta märtsis ja septembris läbiviidud rahvusvahelise ringtesti

võrdluskatsed kõigi analüüside laboratooriumis määratavate piimakomponentide

osas näitasid, et määramise täpsus on rahvusvahelise katse jaoks kehtestatud

lubatud hälbe piirides.Parim tulemus septembrikuu testil saadi laktoosi määramise osas piimas, kus

oldi parimad 28 osavõtja seas. Samuti näitavad suurepärast määramistäpsust

neljas koht valgu määramise osas piimas 62 osavõtja seas ning kuuendad kohad

rasva, somaatiliste rakkude taseme ning karbamiidi määramise osas.Rahvusvahelisest ringtestist CECA LAIT ja ICAR osavõtu tulemused 2001. aastal:CECA LAIT (osavõtjaid/koht) ICAR (osavõtjaid/koht)

Piimakomponent märts september märts september*

Rasv 41/8 33/6 21/3 -

Valk 78/3 62/4 22/1 -

Laktoos 34/11 28/1 16/5 -

Somaatilised rakud 39/9 33/6 17/3 -

Külmumispunkt 12/9 12/9 - -

Karbamiid 36/3 38/6 17/1 -

* ICARi tulemused saabuvad 1-2 nädala pärast, ICAR arvestab ainult oma

liikmesmaade laboritega.Lisainfo:

Eduard Punga,

Jõudluskontrolli Keskus

piimaanalüüside laboratoorium

Tel: (07) 387 726

eduard.punga@reg.agri.ee
Veel uudiseid samal teemal

Hirvekari hommikuudus.
20.09.2019|Maaeluministeerium

Jahimehed saavad toetust ulukite esmatöötlemiskohtade parendamiseks

Maaeluministeerium saatis kooskõlastusringile määruse eelnõu, mille eesmärk on toetada investeeringuid kütitud ulukite esmatöötlemiskohtade ehitistesse ja seadmetesse.

Eesti maaelu arengukava logo.
19.09.2019|Maaeluministeerium

Maaelu arengu toetuste eelarves on kavas suunata lisavahendeid põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parendamise investeeringuteks

Eile, 18. septembril toimus Maaeluministeeriumis Eesti maaelu arengukava (MAK) 2014–2020 seirekomisjoni istung, kus koos majandus- ja sotsiaalpartneritega arutati arengukava muudatusettepanekuid.