Sa oled siin

Kahtlane toidukaup suurema kontrolli all

7. juuni 2000 - 0:00

Toidukauba lisa- ja saasteainete seiretulemused näitavad, et

kõlbmatu toidukauba sissevool Eestisse on pidurdunud.Seireprogrammi alustas põllumajandusministeerium 1998. aastal

sihiga välja selekteerida toiduainete grupid, kus kahjulikke

lisandeid on üle normi, et kahtlane kaup juba piiril täiendavaile

laborianalüüsidele saata.Lisa- ja saasteainete (taimekaitsevahendite jääkide,

mükotoksiinide,hormoonpreparaatide, ravimijääkide, raskemetallide)

sisaldust kontrolliti ka kodumaistes toiduainetes.Lubatust rohkem taimekaitsevahendite jääke sisaldas 35,5 % uuritud

kodumaisest põllumajandustoodangust ja 64,5 % importtoodangust.Lisaaineid sisaldavad analüüsitulemuste järgi enim sissetoodud

keeksid ja rullbiskviidid, ületades lubatud piirnormi

mitmekordselt, teatud toodete puhul isegi kümnekordselt.Põllumajandusministeeriumi seireprogrammis osalesid Veterinaar-

ja Toiduamet, Tervisekaitseinspektsiooni keemialaborid, Keemilise

ja Bioloogilise Füüsika Instituut, EPMÜ, Eesti Kiirguskeskus, Jõgeva

Sordiaretuse Instituut ja Taimse Materjali Kontrolli Keskus.Lisainfo: toidujärelevalve büroo juhataja Martin Minjajev,

tel 6256 110


Veel uudiseid samal teemal

Mitmesugused köögiviljad laual.
16.08.2019|Maaeluministeerium

Valmib tegevuskava, et tarbija saaks suurema kindluse värske puu- ja köögivilja päritolu suhtes

Põllumajandusameti kokku kutsutud ümarlaual osalesid Maaeluministeeriumi, Veterinaar- ja Toiduameti, Eesti Aiandusliidu, Eestimaa Talupidajate Keskliidu ja Põllumajandusuuringute Keskuse esindajad.

Kirderanniku Koostöökogu tegevjuht Ülle Marits seminari töögrupis.
14.08.2019|Maaeluministeerium

Leader-tegevusgrupid arutavad „Aruka küla“ tunnusjooni

Eesti Leader-tegevusgrupid kogunevad 14.‒15. augustil Ida-Virumaale seminarile, et vahetada mõtteid aruka küla teemadel. „Arukas küla“ on Euroopa Liidu maapiirkondade arengu soodustamiseks kavandatud uus suund, mis vajab kohapeal lahtimõtestamist.