Sa oled siin

Käib toetustaotluste vastuvõtt ohustatud tõugu loomade pidamiseks

8. mai 2020 - 13:23
Uduvines karjamaa.
Foto: Silvi Arold.

Alates 2. maist saab taotleda toetust ohustatud tõugu loomade pidamiseks ja loomade heaolu parandamiseks.

Põllumajandusloomade ohustatud tõugude pidamist on Eesti maaelu arengukava kaudu toetatud alates 2004. aastast. Ohustatud tõugu looma pidamise toetuse eesmärk on tagada kultuuripärandi seisukohast oluliste kohalike tõugude säilimine. Toetatakse eesti maatõugu veise, eesti ja tori hobuse, eesti raskeveohobuse ning eesti vuti pidamist.

„Alates sellest aastast saab toetust taotleda ka kihnu maalamba kohta, kes kanti ohustatud tõugude loetellu eelmise aasta sügisest,“ ütles Maaeluministeeriumi maakasutuspoliitika osakonna juhataja Katrin Rannik.

Loomade heaolu toetust antakse veiste, hobuste, lammaste, kitsede, sigade ja munakanade täiendavate heaolunõuete täitmise eest. Kui seni toetati sigade heaolu vaid põhuallapanuga sigalates, siis alates tänavusest toetatakse heaolu parandamist ka vedelsõnnikutehnoloogiaga lautades, kus üldjuhul on palju loomi ning suur loomtihedus.

Sellistes lautades tuleks võimaldada loomadele suuremat liikumisvabadust, mistõttu on üks nõue tagada rühmasulgudes peetavate sigade kohta suurem põrandapind. Samuti tuleb tagada põrsaste valutu kastreerimine ning paigaldada sigade pidamise ruumi kaamera. „Kui tõuseb loomapidaja võimekus sigu jälgida, saab ka tekkida võivaid probleeme kiiremini lahendada,“ lausus Katrin Rannik.

Taotluste vastuvõtmine algas 2. mail ning taotlusi saab esitada kuni 21. maini elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonna kaudu. Kui taotlust ei ole sel perioodil võimalik esitada, siis hilinenud taotlusi võetakse vastu kuni 15. juunini. Täpsemad juhised toetuste taotlemiseks leiab PRIA kodulehelt.

Veel uudiseid samal teemal

Vaade õhust Maaeluministeeriumi hoonele.
02.06.2020|Maaeluministeerium

Maaettevõtlusfondi valitseja riigihanke võitja on valitud

28. mail sõlmis Maaelu Edendamise Sihtasutus (MES) lepingu rahvusvahelise hanke „Maaettevõtlusfondi valitseja leidmine“ võitjaga, kelleks on MJP Investment OÜ.

Vaade õhust Maaeluministeeriumi hoonele.
29.05.2020|Maaeluministeerium

Juunikuu lõpuni on käimas eraladustamistoetuse taotluste vastuvõtt

Mai algusest avanes võimalus taotleda eraladustamistoetust piima- ja lihasektoris, mis on osa Euroopa Komisjoni põllumajandusele suunatud kriisipaketist toodete hinnalanguse pidurdamiseks.