Sa oled siin

Kalandusfondi järgmisel perioodil toetatakse valdkonda 140 miljoni euroga

17. juuni 2022 - 13:13
Euroopa Liidu lipud mastireas Euroopa Komisjoni peahoone ees Brüsselis.
Foto: NakNakNak / pixabay.com

Valminud on Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfondi rakenduskava eelnõu, mis on fondi eelarve kasutamise alus. Järgmisel perioodil toetatakse valdkonda ligi 140 miljoni euroga.

„Fondist Eestile eraldatava raha abil saame soodustada kalandussektori arengut, tõsta kohaliku kalanduse konkurentsivõimet ja kalurite sissetulekut,“ ütles maaeluminister Urmas Kruuse.

Euroopa Liidu eelarvest on rakenduskavaks eraldatud 97 391 060 eurot, millele lisandub Eesti riigi kaasrahastusena 41 739 026 eurot, millega kokku on 2029. aasta lõpuni elluviidava rakenduskava eelarve kogumaht 139 130 086 eurot.

Rakenduskava eesmärk on suunata Euroopa Liidu raha liidu ühise kalanduspoliitika ja integreeritud merenduspoliitika elluviimisesse Eestis. Rakenduskava elluviimisega toetatakse ka „Põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukava aastani 2030“ eesmärkide täitmist. Rakenduskava elluviimine toetab kalanduses ja vesiviljeluses sinimajanduse edendamist, et luua töökohti ja soodustada majanduskasvu, kaitstes samal ajal merekeskkonda ning vee-elustikku.

Rakenduskava koostamisega alustati Maaeluministeeriumi eestvedamisel 2019. aastal. Dokumendi ettevalmistamiseks moodustati ekspertkomisjon, kuhu kuulusid kalandus- ja merendusvaldkondadega seotud ministeeriumite, kalandussektori esindusorganisatsioonide, kalandusvaldkonnaga seotud teadus- ja arendusasutuste, Eesti Keskkonnaühenduste Koja ning Eesti Linnade ja Valdade Liidu esindajad.

Rakenduskava eelnõuga saab tutvuda Maaeluministeeriumi veebilehel: www.agri.ee/emkvf-2021-2027.

Veel uudiseid samal teemal

Eesti maaelu arengukava logo Euroopa Liidu embleemiga.
22.06.2022|Maaeluministeerium

Euroopa Komisjon kiitis heaks Eesti maaelu arengukava muudatused

Euroopa Komisjon kiitis esmaspäeval, 20. juunil heaks „Eesti maaelu arengukava 2014–2020“ üheksandad muudatusettepanekud. Valitsuse heakskiidu said ettepanekud 27. mail.

Söödapelletid lähivaates.
22.06.2022|Maaeluministeerium

Söödaseaduse muudatusega soovitakse vähendada mikroobide resistentsuse teket

1. juulil jõustub söödaseaduse muudatus, millega täpsustatakse ravimsööda käitlemist ja kasutamist reguleerivaid sätteid. Ravimsööt on sööt, mida kasutatakse looma söötmiseks selle raviomaduste tõttu.