Sa oled siin

Kalanduspiirkondade arengus hakatakse rohkem tähelepanu pöörama eesmärkide saavutamisele

26. september 2019 - 16:41
Lestakalad puuriida räästas kuivamas.
Foto: Triin Viljasaar / Maaeluministeerium.

Maaeluministeerium saatis eelnõude infosüsteemis ministeeriumitele kooskõlastamiseks kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamise toetuse määruse muutmise eelnõu, mille eesmärk on muuta algatusrühmade tegevus läbipaistvamaks ja tõsta projektitoetuse taotluste hindamise kvaliteeti.

Maaeluministeeriumi kalamajandusosakonna juhataja Ain Soome sõnul pööratakse projektitoetuste muudatustega rohkem tähelepanu eesmärkide saavutamisele, võttes arvesse seniseid kogemusi ja algatusrühmade võimekust.

Kalasadamate uuendamise projektitaotluste eelarve ei tohi olla suurem kui 45% algatusrühmale programmiperioodiks ehk kuni aastani 2022 määratud kogueelarvest. Muudatustega tõstetakse protsendimäära 15% võrra. Kohalik omavalitsus (KOV) ja selle üksuse asutus võib programmiperioodi jooksul saada projektitoetust kokku kuni 35% kohalikule algatusrühmale määratud programmiperioodi kogueelarvest.

„Projektitoetuse maksimaalse suurusega välditakse muu hulgas toetuste koondumist väikese ringi või üksikute toetusesaajate kätte,“ lisas Ain Soome. „Samas annab KOVile projektitoetusteks ette nähtud piirmäära tõstmine haldusreformi tulemusena liitunud omavalitsusüksustele parema võimaluse oma eesmärgid saavutada. Piirmäära tõstetakse selleks, et täita rakenduskava eesmärke, näiteks luua kalanduspiirkondades uusi ettevõtteid ja töökohti ning säilitada seniseid.“

Samuti täpsustatakse eelnõuga, milliseid andmeid peab projektitoetuse taotluse hindamise kord kindlasti sisaldama. Töökorda lisatakse ka hindamiskomisjoni liikme valiku protseduur ja nõuded, töötasu, ekspertide kaasamine ning hindamiskomisjoni liikme projektitoetuse taotluse hindamisest taandamine.

Kalanduspiirkondade kestliku arengu kindlustamiseks ja rakenduskava eesmärkide saavutamiseks on programmperioodi lõpuni välja töötatud eelarvevahendite kasutamise põhimõtted. Erinevate rahastamisallikate kaudu soovitakse suurendada projektitaotluste esitamise arvu ja soodustada ühistulist tegevust, samuti tagatakse vahendid, et projektide juhtimine oleks tõhus.

Eelnõu eelnõude infosüsteemis

Veel uudiseid samal teemal

Klaas piima laual.
14.11.2019|Maaeluministeerium

Tootmiskohustusega seotud toetused suurenevad järgmisel aastal 173 000 euro võrra

Maaeluministeerium saatis kooskõlastusringile kaks tootmiskohustusega seotud otsetoetuste eelnõud. Toetuste kogumahuks on kavandatud 6,3 miljonit eurot ning selle raames on võimalik 2020. aastal taotleda piimalehma ning puu- ja köögivilja kasvatamise otsetoetust, samuti jätkub väikepõllumeeste toetamine.

Väike naeratav poiss hoidmas näpu otsas vaarikat.
13.11.2019|Maaeluministeerium

Põllumajanduses tuleb mõelda keskkonnale ja innovatsioonile

Konverentsil „Põllumajandus, kalandus ja maaelu: eile, täna ja homme“ toodi välja, et koostatud arengukava seab valdkonnale ühise sihi ning järjest enam tuleb tegeleda keskkonna teemadega ja olla avatud uuendustele.