Sa oled siin

Kruuse: globaalse toidujulgeoleku seis teeb murelikuks

15. juuni 2022 - 9:30
Euroopa Liidu lipud mastireas Euroopa Komisjoni peahoone ees Brüsselis.
Foto: NakNakNak / pixabay.com

Esmaspäeval, 13. juunil toimus Euroopa Liidu põllumajandus- ja kalandusministrite nõupidamine, kus keskne teema oli turuolukord Euroopas pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse.

Liikmesriigid tõid murekohana välja jätkuvalt kõrged sisendihinnad – seda nii energia, sööda kui ka väetiste puhul. Täiendavaks riskiks on mõne piirkonna erakordsed ilmastikuolud.

Euroopa Komisjon lubas abimeetmena ette valmistada õigusliku ettepaneku 2023. aasta külvikorra ja ökoloogilise fookusega aladele kehtestatud nõuete erandi asjus. „Väga suurt muret tekitab globaalne toidujulgeolek. Komisjon lubas töötada aktiivselt solidaarsuskoridoridega, et leida lahendus Ukraina toidukaupade ja vilja väljaveoks,“ ütles maaeluminister Urmas Kruuse.

Kruuse juhtis kümne liikmesriigi nimel tähelepanu taimekaitsevahendite säästva kasutamise määruse eelnõus täheldatud murekohtadele. Euroopa Liidu tervishoiu ja toiduohutuse volinik Stella Kyriakides viitas, et paljud nimetatud elemendid on juba avaldatavas lõplikus versioonis olemas ning oma ettepaneku tegemisel võtab komisjon arvesse riikides saavutatud ajaloolisi edusamme, riiklike eripärasid ja erinevaid lähtepunkte.

Kalanduse ülevaates toodi välja rõõmustav uudis, et Euroopa Liidu kalapüük on üldjoontes muutunud kestlikumaks. „Pingutusi tuleb aga jätkata, sest ka meie enda koduse Läänemere kalavarud annavad jätkuvalt põhjust muretsemiseks. Seda paljuski kehvade keskkonnatingimuste tõttu, mille tagajärjel kannatavad lõpuks ka kalurid,“ märkis Kruuse.

Kõik Läänemere-äärsed liikmesriigid esitasid ühisavalduse, milles väljendati nördimust ja pahameelt Venemaa vastutustundetu püügikorralduse suhtes. „Venemaa eirab kalateadlaste soovitusi ja lubab oma laevadel edasi püüda neid liike, mille varud on kehvas seisus või suisa kokku kukkunud. Samal ajal on Euroopa Liidu kalurid juba mitu aastat järjest kohusetundlikult soovitusi järginud,“ lisas minister.

Kalandusteemade lõpetuseks kutsus komisjon liikmesriike üles kiiresti koostama oma uusi Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfondi rakendusprogramme, et fondi rahade kasutuselevõtt venima ei jääks.

Muude punktide all andis komisjon ülevaate geograafilistest tähistest ning liidu tervise- ja keskkonnastandardite kohaldamisest imporditavatele põllumajandustoodetele. Lisaks käsitleti sigade Aafrika katkuga seotud olukorda ning arutati edasisi samme selle leviku tõkestamiseks.

Veel uudiseid samal teemal

Eesti maaelu arengukava logo Euroopa Liidu embleemiga.
22.06.2022|Maaeluministeerium

Euroopa Komisjon kiitis heaks Eesti maaelu arengukava muudatused

Euroopa Komisjon kiitis esmaspäeval, 20. juunil heaks „Eesti maaelu arengukava 2014–2020“ üheksandad muudatusettepanekud. Valitsuse heakskiidu said ettepanekud 27. mail.

Söödapelletid lähivaates.
22.06.2022|Maaeluministeerium

Söödaseaduse muudatusega soovitakse vähendada mikroobide resistentsuse teket

1. juulil jõustub söödaseaduse muudatus, millega täpsustatakse ravimsööda käitlemist ja kasutamist reguleerivaid sätteid. Ravimsööt on sööt, mida kasutatakse looma söötmiseks selle raviomaduste tõttu.