Sa oled siin

Maaelu arengu nõukogu aitab ette valmistada riiklikku arengukava

3. oktoober 2001 - 0:00

Põllumajanduse ja maaelu nõukogu (PMAN) tänasel nõupidamisel põllumajandus-

ministeeriumis arutati riikliku arengukava maaelu valkonda puudutava osa

koostamist ning ministeeriumide ja sotsiaalsete partnerite koostöö tõhustamist

maaelu ja põllumajandust puudutavate eelnõude ettevalmistamisel.Põllumajandusminister Ivari Padari juhatatud nõupidamisel osalesid peale PMAN

liikmete nende organisatsioonide esindajad, kes osalevad riikliku arengukava

maamajanduse ja maaelu valdkonna osa koostamisel.Põllumajandusministeeriumi maaelu arengu osakonna juhataja asetäitja Kaido

Koppel andis ülevaate riikliku arengukava ühtse programmdokumendi koostamise

põhimõtetest ja hetkeseisust, kavandatavatest tööetappidest ja ajakavast ning

tutvustas senist tööd maaelu ja maamajandust puudutavate peatükkide

ettevalmistamisel.Vastavalt valitsuses tänavu aprillis heaks kiidetud põhiseisukohtadele Euroopa

Liidu struktuurifondide ja Ühtekuuluvusfondi vahendite kasutuselevõtu ette-

valmistamiseks tuleb põllumajandusministeeriumil ette valmistada Euroopa

Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfondi arendussektsiooni (EAGGF) ja Kalanduse

Arendusfondi (FIFG) kasutusele võtmine. Fondide kasutamise eeltingimus on

riikliku arengukava olemasolu, milles põllumajandusministeerium valmistab ette

maaelu ja maamajandust puudutavad peatükid.Põllumajandusministeeriumis on moodustatud vastav töörühm, kuid kuna tegemist

on laiapõhjalise ja olulise dokumendiga, siis on selle ettevalmistamine

mõeldamatu PMAN osaluseta ning parima tulemuse saab ministri sõnul kaasates

erinevad huvigrupid. Seepärast kutsutigi PMAN-i koosolekule mitmed sotsiaal-

partnerid, et kaasata neid riikliku arengukava koostamisse.Koosolekul osalejad väljendasid suurt huvi aidata riikliku arengukava

koostamisel kaasa, et dokumendis saaksid kajastatud kõigi huvitatud

sotsiaalsete gruppide vajadused ja seisukohad.Teine oluline aruteluteema oli sotsiaalsete partnerite ja ministeeriumi koostöö

tõhustamine. Põllumajandusminister tutvustas lühidalt ministeeriumis ette-

valmistamisel olevaid muudatusi seadusandluses ning SAPARD-programmi edasist

rakendamist ning soovitas sotsiaalsetel partneritel esitada ministeeriumile oma

ettepanekud muudatuste tegemiseks.Padari sõnul on oodatud organisatsioonide ettepanekud maaelu ja põllumajandus-

turu korraldamise seaduse ja selle alusel makstavate toetuste kordade, samuti

SAPARD-programmi kohta. "Nüüd on selja taga SAPARD-programmi esimene taotluste

vastuvõtu periood ning täis saab üks ring uue korra järgi riiklike toetuste

maksmisele ning nüüd on õige aeg läbi kaaluda praktikas ilmsiks tulnud kitsas-

kohad ja need parandada," kutsus minister üles ettepanekuid tegema.Lisainformatsioon: Kaido Koppel 6256 133

Veel uudiseid samal teemal

Kalalaevad kai ääres.
18.11.2019|Maaeluministeerium

Peipsi järvel peatatakse kalapüük põhjanooda ehk mutnikuga

Maaeluminister Mart Järvik allkirjastas täna käskkirja, millega peatab alates homsest, 19. novembrist Peipsi järvel kalapüügi põhjanooda ehk mutnikuga kuni kalapüügieeskirja muudatuse jõustumiseni.

Klaas piima laual.
14.11.2019|Maaeluministeerium

Tootmiskohustusega seotud toetused suurenevad järgmisel aastal 173 000 euro võrra

Maaeluministeerium saatis kooskõlastusringile kaks tootmiskohustusega seotud otsetoetuste eelnõud. Toetuste kogumahuks on kavandatud 6,3 miljonit eurot ning selle raames on võimalik 2020. aastal taotleda piimalehma ning puu- ja köögivilja kasvatamise otsetoetust, samuti jätkub väikepõllumeeste toetamine.