Sa oled siin

Maaettevõtjad saavad väikelaenu

24. november 1999 - 0:00

Põllumajandusministeeriumis käivitunud PHARE pilootprojekti käigus

töötatakse välja võimalused anda väikelaene ettevõtjaile, kes

pakuvad põllumajandusele alternatiivset tööhõivet maal.Süsteem rajaneb hoiu-laenuühistute võrgule.Põllumajandusministeerium osaleb projektis ligi 2,3 miljoni

krooniga, mille väljalaenamisega ühistute kaudu testitakse

laenuhanke protseduure ja kogu mehhanismi töökõlblikkust.23. novembril toimunud mikrokrediidi juhtkomitee istungil valiti

projektis osalema neli hoiu-laenuühistut: Kehtna, Leie, Kambja ja

Saaremaa hoiu-laenuühistu.Kui projekti jaoks on võimalik saada laenuressurssi lisaks,

kaasatakse maal hoiu-laenuteenust pakkuvaid ühistuid juurde.Väikelaene võimaldatakse registreeritud vähemalt 21-aastastele

füüsilisest isikust ettevõtjatele ning väikestele, kuni kahest

isikust koosnevatele äriühingutele nende põhitegevusalal.Väikelaenud on suunatud investeerimistegevuseks ning äritegevuse

alustamiseks ennekõike mittepõllumajanduslikel majandustegevuse

aladel maapiirkondades ja väikeasulates.Laenu tähtaeg on 36 kalendrikuud, maksimummäär 60 000 krooni.Väikelaenudest huvitatuil tuleks tingimustega tutvumiseks

pöörduda projektis osalevate hoiu-laenuühistute poole.Laenutaotleja peab esitama äriprojekti lühikirjelduse, mis peab

selgitama ettevõtmise ärilist otstarvet ja iseloomu,

rahakasutamise sihte ja viise, sisaldama tulude-kulude ja

rahakäibe arvestust ning kirjeldama ettevõtte varalise seisu

muutusi (tekkepõhise raamatupidamise korral bilansiprojektsiooni)

vähemalt kolme aasta kohta. Taotlusena esitatud äriprojekt peab

tõendama ettevõtmise majanduslikku elujõulisust.PHARE projekti tööd koordineerib Põllumajandusministeeriumi

poolt moodustatud juhtkomitee, kuhu kuuluvad esindajad

ministeeriumist, Ühistegelikust Liidust, Eesti Pangast,

EL projektide koordineerimisüksusest Eestis ning Kodukandi

Liikumisest.Juhtkomitee esimees on asekantsler Ruve Shank, liikmeiks maaelu

poliitika büroo juhataja Mari Kallas, Eesti Ühistegelise Liidu

juhatuse esimees Tõnis Blank jt.


Veel uudiseid samal teemal

Eesti maaelu arengukava logo.
18.10.2019|Maaeluministeerium

Põllumajandustootjate tulemuslikkuse parandamisse suunatakse lisaraha

Vabariigi Valitsus kiitis heaks Eesti maaelu arengukava 2014–2020 muudatusettepanekud. Kokku tehakse arengukavas kümmekond muudatust.

Hoone Luxembourgis.
15.10.2019|Maaeluministeerium

Maaeluminister Luxembourgis: ÜPP eelarve maht peab eesmärkide täitmiseks säilima

Maaeluminister Mart Järvik osales eile, 14. oktoobril Luxembourgis ELi põllumajandus- ja kalandusministrite nõukogul, kus arutati põllumajanduspoliitika (ÜPP) reformipaketi üle. Samuti esitati heakskiitmiseks Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi (EMKF) uue perioodi üldine lähenemine.