Sa oled siin

Maailmapanga põllumajanduslaenust on kasutatud pool

15. oktoober 1999 - 0:00

Tänasel Maailmapanga põllumajanduslaenu järelvalvekomitee

istungil põllumajandusministeeriumis on päevakorras projekti

vahearuande koostamine.Laenu rakendamiseks asutatud projekti järelevalvekomiteesse

kuuluvad eri ministeeriumide, Talupidajate Keskliidu,

Põllumajandustootjate Keskliidu ja Omavalitsusliitude Ühenduse

esindajad. Komitee esimees on minister Ivari Padar.Aastaiks 1997 kuni 2001 Maailmapanga ja EV valitsuse vahel

sõlmitud 22 miljoni DEM-I suurune (176 miljonit krooni)

põllumajanduslaen on kavandatud nende põllumajanduse

valdkondade rahastamiseks, mille jaoks riigil puudub piisav

eelarveline kate või mida erapõllumajandus ei suuda kohe

täielikult kinni maksta.Põllumajanduslaenul on viis komponenti:

maareformi maamõõdutööd (5,6 milj DEM), maaparandussüsteemide

taastamine ja maaparandusühistute loomine (7,8 milj DEMi),

põllumajandusliku nõustamisteenistuse arendamine (4,2 milj DEMi),

keskkonnakaitseline seire (1,2 milj DEMi) ja

toidu-veterinaarkontrolli laborite sisseseade uuendamine

ja spetsialistide koolitus (1,8 milj DEM-I).Projekti koordinaatori Ain Kendra sõnul on viimaste hankelepingute

tähtaeg on 2000 aasta detsember, projekt lõpeb 2001 juunis.Tänaseks on Maailmapanga põllumajanduslaenust kasutatud pool -

10,9 miljonit DEMi.

Seni on liialt vähe kasutamist leidnud maareformiks ja

nõuandeteenistuse arendamiseks ette nähtud raha.Minister Padari sõnul on maareformi kiirendamine maaettevõtluse

nurgakivi.Talunikele pikalaenuvõimaluste loomiseks maa väljaostmisel

tahab põllumajandusministeerium alustada läbirääkimisi ka

erapankadega.
Veel uudiseid samal teemal

Maaeluminister Mart Järvik toiduohutuse nõukoja istungil.
10.10.2019|Maaeluministeerium

Maaeluministeerium peab vajalikuks senisest laiapõhjalisemat koostööd toiduohutuse tagamisel

Eile, 9. oktoobril toimus Maaeluministeeriumi kokku kutsutud toiduohutuse nõukoja esimene istung, et kavandada edasisi samme laiapõhjalise koostöö edendamiseks toiduohutuse valdkonnas.

Mitmesugused köögiviljad laual.
04.10.2019|Maaeluministeerium

Eesti toiduohutuse süsteem on usaldusväärne

Maaeluministeeriumi korraldatud erakorralises auditis juhiti tähelepanu parendamist vajavatele kohtadele. Väiksematest puudustest hoolimata on Eesti toiduohutuse süsteem usaldusväärne ja toit ohutu.