Sa oled siin

Mahepõllumehed saavad toetust

28. august 2001 - 0:00

Täna valitsuse istungil heaks kiidetud mahepõllumajandusliku tootmise

toetuse korra alusel makstakse mahetootjatele 8 miljonit krooni.Toetust saab taotleda põllumajandustootja, kes kasutab õiguslikul alusel

mahepõllumajanduslikuks taime- või loomakasvatuseks kokku vähemalt 0,5

hektarit põllumajandusmaad, kes järgib mahepõllumajandusliku taime- ja

loomakasvatuse nõudeid ning kelle ettevõte on mahepõllumajanduse seaduse

alusel tunnustatud.Juhime taotlejate tähelepanu sellele, et tootjal ei tohi olla käesoleva

aasta 1. septembri seisuga riiklikke maksuvõlgasid või peavad need olema

ajatatud. Arusaamatuste vältimiseks soovitame taotlejail enne 1.

septembrit oma andmed kontrollida Maksuameti kohaliku büroo kaudu.Taotlus toetuse saamiseks tuleb Põllumajanduse Registrite ja

Informatsiooni Ameti (PRIA) piirkondlikule büroole esitada 17. septembriks.

Taotlusvorme saab septembri algusest PRIA

piirkondlikest büroodest ja PRIA koduleheküljelt www.agri.ee/pria.Toetust saab vaid mahepõllumajanduslikus kasutuses oleva maa kohta.

Seejuures arvestatakse nii maad, kus tootja kasvatab põllumajanduskultuure,

kui ka maad, mida ta hoiab külvikorra kohaselt mustkesas, samuti

mitmesuguseid rohumaid. Püsi- või looduslikule rohumaale saab toetust

taotleda vaid juhul, kui seda kasutatakse loomade karjatamiseks või sööda

tootmiseks.Ettevõtete vastavust mahepõllumajanduse seaduse nõuetele kontrollib

Taimetoodangu Inspektsioon iga tootja juures koha peal vähemalt kord

aastas. Suvise kontrolli edukas läbimine on toetuse saamise eeltingimus.Taotluse koostamisel peab tootja lähtuma taotluse esitamise aasta

mahepõllumajanduslikust maakasutusest. Eriti hoolikalt soovitame

esitatavate andmete korrektsust jälgida rohumaadele toetuse

taotlemisel. Pindade osas saab enamikku andmeid kontrollida

Taimetoodangu Inspektsiooni piirkondlikest büroodest.Mahepõllumajandusliku tootmise toetus ei ole tüüpiline tulutoetus,

enamik Euroopa riike maksab seda põllumajanduskeskkonna programmide. Ka

Eesti on selle oma lähiaja eesmärgiks seadnud.Käesoleval aastal makstakse põllumajanduskeskkonnatoetust, sealhulgas

toetust mahepõllumajandusliku tootmise eest pilootalade - Palamuse,

Lümanda ja Kihelkonna valla - tootjatele. Selle programmi raames peavad

tootjad lisaks mahepõllumajandusliku tootmise nõuetele ka teisi

keskkonnasõbraliku majandamise nõudeid. Need tootjad, kes 2001. aastal

juba saavad mahepõllumajandusliku tootmise eest toetust

põllumajanduskeskkonnaprogrammi raames, ei saa täiendavat

mahepõllumajandustootmise toetust täna heaks kiidetud korra

alusel.Toetuse ühikumäära mahepõllumajanduslikus kasutuses oleva põllumajandusmaa

ühe hektari kohta kehtestab põllumajandusminister 19. novembriks.Toetused maksab PRIA välja detsembri alguses.
Veel uudiseid samal teemal

Mitmesugused köögiviljad laual.
16.08.2019|Maaeluministeerium

Valmib tegevuskava, et tarbija saaks suurema kindluse värske puu- ja köögivilja päritolu suhtes

Põllumajandusameti kokku kutsutud ümarlaual osalesid Maaeluministeeriumi, Veterinaar- ja Toiduameti, Eesti Aiandusliidu, Eestimaa Talupidajate Keskliidu ja Põllumajandusuuringute Keskuse esindajad.

Kirderanniku Koostöökogu tegevjuht Ülle Marits seminari töögrupis.
14.08.2019|Maaeluministeerium

Leader-tegevusgrupid arutavad „Aruka küla“ tunnusjooni

Eesti Leader-tegevusgrupid kogunevad 14.‒15. augustil Ida-Virumaale seminarile, et vahetada mõtteid aruka küla teemadel. „Arukas küla“ on Euroopa Liidu maapiirkondade arengu soodustamiseks kavandatud uus suund, mis vajab kohapeal lahtimõtestamist.