Sa oled siin

Minister Padar annab ülevaate maamajanduse arengukavadest

28. september 1999 - 0:00

Põllumajandusminister Ivari Padari sõnul esitab põllumajandusministeerium

lähiajal valitsusele kaks maaelu ja põllumajandust eri tasandeilt

käsitlevat arengukava.Homsel Maarahva Kongressi Volikogul Põllumajandusministeeriumi suures

saalis algusega kell 11.00 annab minister Ivari Padar arengukavadest

pikema ülevaate.Nendeks on EL liitumiseelse abiprogrammi SAPARD rakendamise rahvuslik

arengukava ning maaelu arengu kava EL PHARE programmide rakendamisel.Kolmas programmdokument, aastaiks 1999-2003 planeeritud riikliku

majanduse arengukava põllumajanduse osa, on saadetud kooskõlastamiseks

rahandusministeeriumile.Põllumajanduse ja maaelu arendamise eriprogramm SAPARD (Special Accession

Programme for Agriculture and Rural Development) on EL liitumiseelne

toetus põllumajanduse ja maaelu arendamiseks Kesk- ja Ida-Euroopa

kandidaatriikides.Aastaiks 2000 - 2006 kavandatud EL eelstruktuurifondide eesmärk on toetada

EL seadusandluse rakendamist põllumajanduspoliitikas.SAPARD rakendamise eeltingimuseks on maaelu arengu kava koostamine, kus iga

riik toob välja valdkonnad, mida soovitakse eelisarendada ning konkreetsed

rahajagamise mehhanismid.Kava projekt on ette valmistatud põllumajandusministeeriumis maakondade ja

toidusektori arengukavade põhjal koostöös tootja- ja töötlejaliitude jt

huvigruppide esindajatega.Arengukava prioriteedid on investeeringutoetused traditsioonilisse ja

alternatiivsesse põllumajandusse, põllumajandussaaduste ja kala töötlemise

- turustamise parandamine, külade arendamine ning kultuuritraditsioonide

jätkamine, maaettevõtluse mitmekesistamine ja väikeettevõtluse arendamine,

maakasutus ja maaparandus.EL PHARE maaeluprogrammide kava eesmärk on määrata Phare programmide

rakendamise prioriteetsed valdkonnad ja rakendamise strateegiad aastal 2000.Aastaiks 1999-2003 planeeritud riikliku majanduse arengukava põllumajanduse

osa analüüsib eri põllumajanduspoliitikate rakendamist Eestis ja võimalikke

tulemusi.Arengukava projektidega on võimalik tutvuda ka põllumajandusministeeriumi

kodulehekülje vahendusel www.agri.ee, rubriigis Ühinemine Euroopa Liiduga ja

maaettevõtlus.
Veel uudiseid samal teemal

Klaas piima laual.
14.11.2019|Maaeluministeerium

Tootmiskohustusega seotud toetused suurenevad järgmisel aastal 173 000 euro võrra

Maaeluministeerium saatis kooskõlastusringile kaks tootmiskohustusega seotud otsetoetuste eelnõud. Toetuste kogumahuks on kavandatud 6,3 miljonit eurot ning selle raames on võimalik 2020. aastal taotleda piimalehma ning puu- ja köögivilja kasvatamise otsetoetust, samuti jätkub väikepõllumeeste toetamine.

Väike naeratav poiss hoidmas näpu otsas vaarikat.
13.11.2019|Maaeluministeerium

Põllumajanduses tuleb mõelda keskkonnale ja innovatsioonile

Konverentsil „Põllumajandus, kalandus ja maaelu: eile, täna ja homme“ toodi välja, et koostatud arengukava seab valdkonnale ühise sihi ning järjest enam tuleb tegeleda keskkonna teemadega ja olla avatud uuendustele.