Sa oled siin

Muudatused SAPARD programmis

26. juuli 2002 - 0:00

“Vajalik on kooskõlastada SAPARD elumuutustega”, ütles
põllumajandusminister tänasel SAPARD programmi
järelevalvekomisjoni istungil

Põllumajandusministri juhitud tänasel SAPARD programmi
järelevalvekomisjoni istungil kinnitati mitmed
muudatusettepanekud:

§ toetatavate investeeringuobjektide nimistu laiendamine,
§ toetuse suurendamine ühe taotleja kohta;
§ ühtlustati põllumajandustootmise investeeringutoetuse määra,
mis tõusis 50 protsendini kõikidel toetatavatel
investeeringuobjektidel.

Muudatusettepanekute osas peeti eelnevaid konsultatsioone
sotsiaalpartneritega

Istungil kiitis järelevalvekomisjon heaks uued SAPARD programmi
meetmed 8 ja 6: "Metsastamise investeeringutoetus" (meede 8)
ja "Külade taastamise ja arendamise investeeringutoetus"
(meede 6). Põllumajandusministeeriumi maaeluarengu juhataja
asetäitja Kaido Koppeli sõnul on huvi antud meetme vastu olnud
väga suur,peamise muudatusena nimetas ta äriplaani asendumist
arengukavaga,mis lähtub külaelu arengu eesmärkidest.

Samuti kiitis järelvalvekomisjon heaks muudatused meetmetes
1-4: “Põllumajandustootmise investeeringutoetus” (meede 1),
põllumajandus-ja kalandustoodete tootmise ja turustamise
parandamise investeeringutoetus (meede 2),
maapiirkondades alternatiivse majandusliku tegevuse arendamise
ja mitmekesistamise investeeringutoetus (meede 3) ja
maapiirkonna infrastruktuuri investeeringutoetus (meede 4).

Uued meetmed ja muudatused kavandatakse rakendada alates
2003 aastast.

Komisjoni liikmetele anti ka informatsioon SAPARD programmi
7 meetme (Põllumajanduse keskkonnatoetus) ettevalmistamise
kohta.

Samuti tehti ülevaade ettevalmistustest SAPARD programmi
vahehindamise korraldamisest. Erapooletu hindaja leidmiseks
kavandatakse järgmise aasta alguses viia läbi vastav riigihange;
meiepoolne komisjon koostöös Euroopa Komisjoniga töötab välja
programmipõhised SAPARD programmi hindamisküsimused selle aasta
lõpuks.

SAPARD programmi raames kiideti sellel aastal (2002) PRIA poolt
heaks 204 projekti kogusummas 137 miljonit krooni, sellest on
välja makstud toetust 89.-le projektile 31,6 miljoni
krooni ulatuses

Heaks kiidetud projektide investeeringudokumente võetakse
PRIAs vastu kuni 25. septembrini


Veel uudiseid samal teemal

Vaade õhust Maaeluministeeriumi hoonele.
29.05.2020|Maaeluministeerium

Juunikuu lõpuni on käimas eraladustamistoetuse taotluste vastuvõtt

Mai algusest avanes võimalus taotleda eraladustamistoetust piima- ja lihasektoris, mis on osa Euroopa Komisjoni põllumajandusele suunatud kriisipaketist toodete hinnalanguse pidurdamiseks.

Vaade õhust Maaeluministeeriumi hoonele.
27.05.2020|Maaeluministeerium

Minister: arutame tootjate esindajatega riske ja majanduse arenguid igal nädalal

Täna toimus maaeluminister Arvo Alleri regulaarne videokohtumine tootjaorganisatsioonide esindajatega – kogu erikorra jooksul on Maaeluministeerium esitanud partneritele iganädalast majandusülevaadet, kus hinnatakse riske nii lähi- kui keskpikas perspektiivis ning kasutusele võetud meetmeid.