Sa oled siin

Nädalainfo 2.-7.05.2000

28. aprill 2000 - 0:00

02.05.2000 - Kell 12.00 Toompeal kirjutavad minister Katrin Saks, põllumajandus-

minister Ivari Padar ja Mitte-Eestlaste Integratsiooni Sihtasutuse esimees Mati

Luik alla lepingu muukeelsete perede laste keeleõppe korraldamise kohta maal

taludes.02.05.2000 - Eestisse saabuvad EL esindajatena Taani taimekasvatus- ja seemne-

eksperdid Verner Johansen ja Stig Oderhed. Nad tutvuvad sordiseemne sertifit-

seerimislaborgia ja nõustavad Eestit seemnekeskuste arengukava koostamisel.

Lisainformatsioon: Jan-Roland Raukas (põllumajandusministeeriumi taimekasvatus-

büroo juhataja) 625612702.05.2000 - Kell 12.45 toimuvad põllumajandusministeeriumi väikeses saalis

ministeeriumi ja tootjate esindajate läbirääkimised. Teemad: 2000. aastal

tulutoetuste maksmise korra eelnõu; Põllumajandusministeeriumi eelarvepriori-

teedid 2001. aastaks.02.-04.05.2000 - Põllumajandusministeeriumi keskkonnabüroo spetsialistid

osalevad Soomes Põhjamaade ja Balti riikide seminaril Poollooduslike koosluste

säilitamine.

Lisainformatsioon: Eike Lepmets (põllumajandusministeeriumi keskkonnabüroo

juhataja) 626514102.-05.04.2000 - Info- ja tulupoliitika büroo juhataja Mai Talvik ja osakonna

spetsialistid osalevad Põhja- ja Baltimaade põllumajandusstatistika seminaril

Vilniuses.03.-07.04. 2000 - Põllumajandusminister Ivari Padar ja asekantsler Toomas Kevvai

osalevad Sofias, Bulgaarias toimuval konverentsil Agribusiness 2000 – Visions

for the Future. Konverentsist võtavad osa EL kandidaatriikide põllumajandus-

ministrid. Arutusele tulevad põllumajanduse, maakasutuse, põllumajanduskesk-

konna, põllumajandussaaduste turu, alternatiivse maatööhõivega seonduvad

küsimused. 5. mail toimuvast ümarlauast võtab osa Euroopa Komisjoni

põllumajandusvolinik Franz Fischler.03.-05.05.2000 - Eestis on EL esindajana Prantsuse ekspert Charles Groutage,

kes nõustab Eestit makseagentuuri loomise ja akrediteerimise alal. Kavas on

kohtumised Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Keskuses (PRIK) Tartus

ja teistes riigiasutustes.

Lisainformatsioon: Olavi Petron (interventsioonibüroo juhataja) 625611804.04.2000 – Kantsler Ants Noot ja põllumajandusosakonna juhataja Ivar Sikk

kohtuvad Soasepa Seemnekaubanduse (SSK) OÜ kutsel Eestis viibivate Taani

suurima põllumajanduskontserni DLG direktori Mogens Frederikseni ja DLG Ökologi

direktori Sören Nilauseniga. Visiidi ajal allkirjastavad SSK, DLG ja DLG Ökolog

5-aastase koostöölepingu, mis võimaldab Eesti põllumeestel eksportida Taani

25 tuhat tonni ökoloogiliselt toodetud seemneid.

Lepingu allkirjastamine leiab aset kell 11.00 hotellis Olümpia (14 korruse alfa

saalis). Sellele järgneb samas pressikonverents.Järgmisel nädalal on puhkuselt tagasi ja taas lahkesti ajakirjanike küsimustele

vastamas põllumajandusministeeriumi pressiesindaja Kai Maran.


Veel uudiseid samal teemal

Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi logo.
22.08.2019|Maaeluministeerium

Kalandusnõukogu arutas fondi rahade ümberjagamist

21. augustil toimunud kalandusnõukogu istungil arutati kalandussektori huvigruppidega ettepanekuid Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 2014‒2020 rakenduskava eelarvevahendite ümberjagamiseks. Lõplikud otsused langetatakse 11. septembril toimuval seirekomisjoni istungil.

Mitmesugused köögiviljad laual.
16.08.2019|Maaeluministeerium

Valmib tegevuskava, et tarbija saaks suurema kindluse värske puu- ja köögivilja päritolu suhtes

Põllumajandusameti kokku kutsutud ümarlaual osalesid Maaeluministeeriumi, Veterinaar- ja Toiduameti, Eesti Aiandusliidu, Eestimaa Talupidajate Keskliidu ja Põllumajandusuuringute Keskuse esindajad.