Sa oled siin

Ohtlike taimekahjustajate sisseveole kindlad nõuded

29. august 2000 - 0:00

Valitsuses täna heaks kiidetud määrus sätestab ohtlike

taimekahjustajate ja nende peremeestaimede sisseveo ning

sordiaretuses, katsetes ja muus teadustöös kasutamise nõuded.Määruse kohaselt peab ohtlike taimekahjustajate, mida kasutatakse

teaduslike uurimistööde või sordiaretuse eesmärkidel, Eesti

Vabariiki sisseveoks olema vastutava järelevalveasutuse luba.Loa saavad sissetoojad, kes on suutelised täitma kehtestatud

nõudeid ning tagama, et ohtlike taimekahjustajate üle on tagatud

kontroll kogu nende kasutamise vältel.Määrus "Ohtlike taimekahjustajate ja nende peremeestaimede

sisseveo ning sordiaretuses, katsetes ja muus teadustöös

kasutamise nõuded" lähtub taimekaitse seadusest.


Veel uudiseid samal teemal

Illustratsioon: maaeluminister Tarmo Tamm.
18.03.2019|Maaeluministeerium

Tamm Brüsselis: Tuleviku ÜPP peaks võimaldama suuremat paindlikkust

Maaeluminister Tarmo Tamm osaleb täna, 18. märtsil Brüsselis Euroopa Liidu põllumajandus- ja kalandusministrite nõukogu istungil, mille peateema on ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) tuleviku teemaline dokument, mis võtab kokku Rumeenia eesistumise ajal toimunud arutelud.

Illustratsioon: ravimilehed tablettidega.
18.03.2019|Maaeluministeerium

Euroopa Liidu 2017. aasta koondaruanne mikroobide antibiootikumiresistentsuse kohta

Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse (ECDC) ja Euroopa Toiduohutusameti (EFSA) avaldatud andmed näitavad, et loomade ja inimeste vahel kanduvate haiguste ravimiseks kasutatavate antibiootikumide efektiivsus on vähenemas.