Sa oled siin

Otsetoetuse saajate ring laieneb

30. mai 2000 - 0:00

Sel aastal saavad põllumehed viit liiki riiklikke otseseid toetusi,

otsustas valitsus tänasel istungil.“Põllumajandussaaduste tootjatele 2000. aastal riiklike otseste

toetuste maksmise kord” näeb ette toetused ute- ja kitsekasvatajate-

le, tera- ja kaunvilja, rapsi, rüpsi ja seemnelina ning

sertifitseeritud heinaseemne või seemnekartuli kasvatajaile,

mahepõllumajanduslikule tootmisviisile ülemineku või

mahepõllumajandusliku tootmisviisi rakendamise eest ning

eesti maakarja tõugu lehma kasvatajaile.Määruse rakendamiseks on riigieelarves ette nähtud 236 miljonit 435

tuhat krooni.Kuna eesti maakarja tõug on hävimisohus, on maakarja tõugu lehmade

kasvatajatele toetuse maksmise eesmärk tõu säilimine. Kari peab

olema märgistatud seisuga 1.september sel aastal.Samuti on uus toetusliik mahepõllundustoetus, eesmärgiks

soodustada keskkonda säästva mahepõllumajanduse arengut. Toetust

makstakse põllumajandusmaa suurusest lähtudes.Ute või kitse kasvatamise toetust võib taotleda vähemalt kolme

poeginud ja selle aasta 1. juuniks märgistatud loomade omanik.Sertifitseeritud heinaseemne ja sertifitseeritud seemnekartuli

toetust saab põllumees, kelle heinaseemne ja seemnekartuli põllud

on tunnustatud 1999. aastal. Toetust makstakse varasemate aastate

keskmise saagikuse alusel.Teraviljatoetuse saamiseks peab kasvatama vilja vähemalt 5

hektaril, mille umbrohtumus ei ületa 15%.Taotlusi võtab vastu Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni

Keskus. Asjaajamise lihtsustamiseks võtavad PRIKi töötajad

teraviljatoetuse taotlusi vastu maaparandusbüroode juures.PRIK-le taotluste esitamise tähtaeg on:

utetoetuse, teraviljatoetuse, samuti heinaseemnetoetuse või

seemnekartuli toetuse saamiseks 30. juuni, mahepõllumajandus-

toetuse puhul 31. juuli ja maakarjatoetuse saamiseks 15.

september.Taotleja kinnitab taotluses esitatud andmete õigsust allkirjaga

ning võimaldab kontrollida esitatud andmete vastavust

tegelikkusele. PRIK võib vajadusel nõuda maakasutuse õiguslikku

alust tõendava dokumendi ja taotlejat

esindava isiku volitust tõendava dokumendi lisamist.Kõigi toetuste eelduseks on riiklike maksuvõlgade puudumine või

nende ajatamine. Sarnaselt piimalehma riikliku otsese toetuse

maksmise korraga ei pea taotleja ise esitama maksuameti õiendit

maksuvõlgade puudumise kohta. Taotlejate nimekirja esitab

maksuametile PRIK ja saab sealt teavet taotleja maksuvõlgade

olemasolu või puudumise kohta.Valeandmeid esitanud taotlejale toetust ei maksta. Valeandmete

alusel saadud toetussummad tagastatakse riigieelarve tuludesse.Põllumajandusminister otsustab PRIK ettepaneku põhjal toetuste

suurused, mis jõuavad utetoetuse saaja kontole hiljemalt 7.

augustil; maakarjatoetuse taotlejani 20. oktoobril, heinaseemne- ja

seemnekartulikasvatajani 4. augustil, teraviljakasvatajani 14.

septembril ja mahepõllumeheni 15. oktoobril.
Veel uudiseid samal teemal

Eesti maaelu arengukava logo.
18.10.2019|Maaeluministeerium

Põllumajandustootjate tulemuslikkuse parandamisse suunatakse lisaraha

Vabariigi Valitsus kiitis heaks Eesti maaelu arengukava 2014–2020 muudatusettepanekud. Kokku tehakse arengukavas kümmekond muudatust.

Hoone Luxembourgis.
15.10.2019|Maaeluministeerium

Maaeluminister Luxembourgis: ÜPP eelarve maht peab eesmärkide täitmiseks säilima

Maaeluminister Mart Järvik osales eile, 14. oktoobril Luxembourgis ELi põllumajandus- ja kalandusministrite nõukogul, kus arutati põllumajanduspoliitika (ÜPP) reformipaketi üle. Samuti esitati heakskiitmiseks Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi (EMKF) uue perioodi üldine lähenemine.