Sa oled siin

Põllumajanduse ja kalanduse arengukavale antakse täna avalöök

28. veebruar 2018 - 13:02
Naine kitsekarjas.
Foto: Katrin Press / Maaeluministeerium.

Täna, 28. veebruaril toimub hotelli Park Inn by Radisson Meriton konverentsikeskuses põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukava 2030 avaüritus, kus Maaeluministeeriumi ja Keskkonnaministeeriumi eesmärk on koos sektoriga panna alus uue arengukava visioonile.

„Me ei saa vaadata iga haru, iga alasektorit iseseisva suurusena, sest tugevad oleme just koostööd tehes. Seega peame otsima tervikvaadet, kuidas Eesti maaelu paremaks muuta, ning kuidas paremini ära kasutada põllumajanduse ja kalanduse kokkupuutepunkte -  olgu see siis Eesti toidu kuvandi loomine, ekspordistrateegia, keskkonna hoidmine, elurikkuse tagamine või ringmajanduse edendamine,“ sõnas maaeluminister Tarmo Tamm. „Arengukava koostamisel on oluline kaasamisprotsess. Erinevate huvidega arvestamine võimaldab luua pikemaajalise kokkuleppe, mida poleks tarvis kergekäeliselt uuesti avada,“ julgustas minister Tamm.

„Keskkonnaministrina pean oluliseks, et kalavarud oleksid hästi hoitud ja et üha efektiivsem põllumaade kasutamine ei kahjustaks meie kõigi eluks vajalikku põhjavett, linnustikku või et kahjustatud ei saaks muud looduse hüved. Põllumajandusel on tugev kokkupuude kogu looduskeskkonnaga,“ ütles keskkonnaminister Siim Kiisler.  „Eriti hea meel on, et oleme selle arengukava koostamise võtnud ette kahe ministeeriumiga ühiselt ning sellises mahus esmakordselt. Arengukavas ambitsioonide arvelt kokku ei hoita ning fookuses on kohad, kus king pigistab kõige kõvemini. Sealjuures kaasame kõik, keda valdkonnapoliitika mõjutab, mistõttu soovin kõigile julgust teha mitte üksnes häält, vaid konkreetseid ettepanekuid selle parandamiseks,“ lisas minister Kiisler.

Siiani on põllumajanduse ja kalanduse teemad jaotatud ära ligi 30 erineva arengukava ja dokumendi vahel. Loodav ühine arengudokument koondab aga üheks tervikuks järgmised valdkonnad: taime- ja loomatervis, toiduohutus, põllumajandus, toiduainesektor, maaelu, kalandus ja vesiviljelus.

Avaüritusel toimub ühine mõttevahetus põllumajanduse ja kalanduse hetkeolukorra ja väljakutsete teemal ning töörühmades võetakse ette Eesti põllumajanduse ja kalanduse arengusuunad. Arutletakse märksõnade üle, mis peaksid iseloomustama Eesti põllumajandus- ja kalandussektorit, maaelu ja toidutööstust aastal 2030, ja püütakse sõnastada arengukava visioon, mis märksõnadest tuleneb.

Uus arengukava keskendub (bio)ressursipõhisele vaatele ja väärtusahelate terviklikule käsitlemisele. Arengukava saab olema ka oluline sisend ning alus ühise põllumajanduspoliitika strateegiakava ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi uue programmperioodi planeerimisele.

Põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukava koostamine on osa kogu riigi strateegilise juhtimise korrastamisest, mille tulemusel kaetakse valitsuse tasandil kõik tulemusvaldkonnad strateegiliste arengudokumentidega ning ühtsete planeerimistasanditega, mis on üheks eelduseks üleminekul tegevuspõhisele eelarvestamisele aastaks 2020.

Veel uudiseid samal teemal

Hoone Luxembourgis.
15.10.2019|Maaeluministeerium

Maaeluminister Luxembourgis: ÜPP eelarve maht peab eesmärkide täitmiseks säilima

Maaeluminister Mart Järvik osales eile, 14. oktoobril Luxembourgis ELi põllumajandus- ja kalandusministrite nõukogul, kus arutati põllumajanduspoliitika (ÜPP) reformipaketi üle. Samuti esitati heakskiitmiseks Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi (EMKF) uue perioodi üldine lähenemine.

Maaeluminister Mart Järvik toiduohutuse nõukoja istungil.
10.10.2019|Maaeluministeerium

Maaeluministeerium peab vajalikuks senisest laiapõhjalisemat koostööd toiduohutuse tagamisel

Eile, 9. oktoobril toimus Maaeluministeeriumi kokku kutsutud toiduohutuse nõukoja esimene istung, et kavandada edasisi samme laiapõhjalise koostöö edendamiseks toiduohutuse valdkonnas.