Sa oled siin

Põllumajandusteadlased soovivad teaduse rahastamiskorra muutmist

11. oktoober 1999 - 0:00

Põllumajandusminister Ivari Padari juhatusel toimunud

põllumajandusteadlaste ja tootjate koosolekul arutati

põllumajandusteaduse olukorda.Kuulati ära ministeeriumi teaduse, koolituse ja nõuande büroo

juhataja Tõnu Toimi ja põllumajandusülikooli teadusprorektori

Andres Koppeli ettekanded põllumajandusteaduste praegusest

olukorrast ja nenditi, et praegune põllumajandusteaduste

finantseerimise süsteem ei soodusta põllumajandusteaduse arengut.Teadlasi teeb murelikuks asjaolu, et teadus- ja arendustegevuse

korralduse seadusega sätestatud põllumajandusministeeriumi

kohustuste ja võimaluste vahel valitseb ebakõla.Seadus paneb küll teadusliku uurimistöö korraldamise ja

finantseerimise kohustuse ministeeriumile, kuid raha jagamise

otsustavad teised instantsid, Eesti Teadusfond ja Eesti

Teaduskompetentsi Nõukogu.Põllumajandusteadlased leiavad, et teadusasutuste finantseerimisel

tuleb muuta baas- ja rakendusuuringute sihtfinantseeringute suhet.Tõnu Toimi sõnul on põllumajandusteaduste alafinantseerimine ka

otseses seoses noorte teadlaste järelkasvu puudumisega. Praegu on

kolmandik põllumajandusteadlasi juba pensionieas.Koosolekul otsustati hakata välja töötama põllumajandusteaduse

arengukava ja moodustada töögrupid, kes esitavad konkreetsed

ettepanekud põllumajandusteaduste arengusuundade kohta.Minister Ivari Padari sõnul esitatakse põllumajandusteaduste

arengukava valitsusele riigi tervikliku teadus- ja arendustegevuse

kava koostamiseks.


Veel uudiseid samal teemal

Peakokad lastega aruteluringis.
13.09.2019|Maaeluministeerium

Peakokad hakkavad koos lastega kokkama

Täna, 13. septembril toimus Jüri Gümnaasiumis projekti „Peakokad koolis“ pidulik avaüritus, kus osalejad said maitsta peakokkade ning kooliõpilaste ühise töö tulemusel valminud toite ning mõelda kaasa, kuidas kaasata lapsi toidutegemisse.

Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava logo.
11.09.2019|Maaeluministeerium

Kalandusfondi rahad tõstetakse ümber

Täna, 11. septembril toimunud Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 2014‒2020 seirekomisjoni istungil otsustati kalandussektori esindajatega fondi eelarvevahendid ümber jagada, et tagada mõistlik rahakasutus.