Sa oled siin

Põllumajandusteadlased soovivad teaduse rahastamiskorra muutmist

11. oktoober 1999 - 0:00

Põllumajandusminister Ivari Padari juhatusel toimunud

põllumajandusteadlaste ja tootjate koosolekul arutati

põllumajandusteaduse olukorda.Kuulati ära ministeeriumi teaduse, koolituse ja nõuande büroo

juhataja Tõnu Toimi ja põllumajandusülikooli teadusprorektori

Andres Koppeli ettekanded põllumajandusteaduste praegusest

olukorrast ja nenditi, et praegune põllumajandusteaduste

finantseerimise süsteem ei soodusta põllumajandusteaduse arengut.Teadlasi teeb murelikuks asjaolu, et teadus- ja arendustegevuse

korralduse seadusega sätestatud põllumajandusministeeriumi

kohustuste ja võimaluste vahel valitseb ebakõla.Seadus paneb küll teadusliku uurimistöö korraldamise ja

finantseerimise kohustuse ministeeriumile, kuid raha jagamise

otsustavad teised instantsid, Eesti Teadusfond ja Eesti

Teaduskompetentsi Nõukogu.Põllumajandusteadlased leiavad, et teadusasutuste finantseerimisel

tuleb muuta baas- ja rakendusuuringute sihtfinantseeringute suhet.Tõnu Toimi sõnul on põllumajandusteaduste alafinantseerimine ka

otseses seoses noorte teadlaste järelkasvu puudumisega. Praegu on

kolmandik põllumajandusteadlasi juba pensionieas.Koosolekul otsustati hakata välja töötama põllumajandusteaduse

arengukava ja moodustada töögrupid, kes esitavad konkreetsed

ettepanekud põllumajandusteaduste arengusuundade kohta.Minister Ivari Padari sõnul esitatakse põllumajandusteaduste

arengukava valitsusele riigi tervikliku teadus- ja arendustegevuse

kava koostamiseks.


Veel uudiseid samal teemal

Eesti maaelu arengukava logo.
13.08.2020|Maaeluministeerium

Koroonakriisis kannatada saanud põllumajandustoodete töötlejad ja turustajad saavad maaelu arengukavast toetust

Valitsus kinnitas täna maaeluministeeriumi ettepanekul Eesti maaelu arengukava (MAK) 2014‒2020 kuuenda muudatuste paketi. Arengukavasse lisandub erakorraline toetus põllumajandustoodete töötlemise ja turustamisega tegelevatele ettevõtetele, kelle tegevust on COVID-19 negatiivselt mõjutanud.

Laps vanemaga koos õunu pesemas.
12.08.2020|Maaeluministeerium

Konkursi „Märka Leaderit 2.0“ võitjad on selgunud

Põllumajandusuuringute Keskus koostöös Maaeluministeeriumiga algatas veebruaris konkursi „Märka Leaderit 2.0“, et tuua esile Eesti maaelu arengukava 2014–2020 Leader-toetusmeetme parimad projektinäited. Üle-eestilisele konkursile laekus kokku 80 projekti.