Sa oled siin

Põllumajandustootjate ja valitsuse esindajad allkirjastasid läbirääkimiste kokkuleppe

8. august 2000 - 0:00

Valitsus volitas täna põllumajandusminister Ivari Padarit alla kirjutama

põllumajandustootjate esindajatega peetud läbirääkimiste kokkuleppele.Põllumajandustootjate delegatsiooni esindajaina kirjutasid täna

põllumajandusministeeriumis kokkuleppele alla Eesti

Põllumajandus-Kaubanduskoja nimel Aavo Mölder, Eesti Ühistegelise Liidu

nimel Jaan Leetsaar, Eestimaa Põllumajandustootajte Keskliidu nimel

Urmas Ingver jas Eesti Talupidajate Keskliidu nimel Urmas Ardel.Aluseks võttes taotlushindu, prognoositavaid hindu ja

realiseerimismahtusid, on põllumajandustootjate täiendava ressursi

vajadus 1,14 miljardit krooni. Arvutamisel on osaliselt arvestatud ka

eelmiste aastate investeeringupuudujääki.Kokkuleppe kohaselt on põllumajandustootjaile antavad riiklikud

krediidisoodustused ja toetused, sealhulgas riigi poolt

kaasfinantseeritavad toetused 2001. aastal vähemalt 639 miljonit krooni.2001. aastal makstavate toetuste liigid, suuruse ja määramise alused

täpsustab põllumajandusminister kvartaalselt korraldavatel nõupidamistel

põllumajandustootjatega.Täiendav kokkulepe töötatakse välja pärast 2001. aasta riigieelarve

kinnitamist.Läbirääkimisi peetakse 1995. aastal vastu võetud põllumajandussaaduste

ja -toodete turu korraldamise seaduse alusel, eesmärgiks jõuda

kokkuleppele järgmise aasta riiklike toetuste määramise summas ja

viisis.

Veel uudiseid samal teemal

Illustratsioon: maaeluminister Tarmo Tamm.
18.03.2019|Maaeluministeerium

Tamm Brüsselis: Tuleviku ÜPP peaks võimaldama suuremat paindlikkust

Maaeluminister Tarmo Tamm osaleb täna, 18. märtsil Brüsselis Euroopa Liidu põllumajandus- ja kalandusministrite nõukogu istungil, mille peateema on ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) tuleviku teemaline dokument, mis võtab kokku Rumeenia eesistumise ajal toimunud arutelud.

Illustratsioon: ravimilehed tablettidega.
18.03.2019|Maaeluministeerium

Euroopa Liidu 2017. aasta koondaruanne mikroobide antibiootikumiresistentsuse kohta

Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse (ECDC) ja Euroopa Toiduohutusameti (EFSA) avaldatud andmed näitavad, et loomade ja inimeste vahel kanduvate haiguste ravimiseks kasutatavate antibiootikumide efektiivsus on vähenemas.