Sa oled siin

Põuakahjude Hindamise Komisjoni lõpparuanne

22. juuli 2002 - 0:00

Täna, 22. 07. 2002 esitas Põuakahjude Hindamise Komisjon
põllumajandusminister Jaanus Marrandile oma töö lõpparuande.


Komisjon lähtus aruande koostamisel järgmistest andmetest:

1) TMKK katsepunktide vaatlusandmed;

2) TTI põllukultuuride pindalatoetuste kontrollimise
käigus teostatud vaatlused;

3) Komisjoni väljasõidul kogutud vaatlusandmed;

4) EMHI poolt kogutud ilmastikuandmed (sademed,
efektiivsete temperatuuride summa, õhuniiskus).Komisjoni väljasõit toimus 15. ja 16. juulil ning selle
käigus hinnati bioloogilist saagikust kaheteistkümnes maakonnas
(Harju-, Lääne-, Pärnu-, Rapla-, Viljandi-, Valga-, Võru-, Põlva-,
Tartu-, Jõgeva-, Lääne-Viru- ja Järvamaal), kokku 61 punktis.
Hindamisel määrati produktiivvõrsete arv pinnaühikul (m2) ja
terade arv peas, mille põhjal arvutati terade arv pinnaühikul (m2)
ning keskmiste 1000 tera masside alusel prognoositav bioloogiline saak.TTI inspektorite poolt ja TMKK katsepunktides kasutati samuti eelnevas
lõigus kirjeldatud hindamismetoodikat. TTI inspektorite
poolt määrati bioloogiline saagikus kõigis maakondades,
kokku 263 punktis.Komisjoni järeldused:


Komisjoni hinnangul on maakondade lõikes põua poolt tingitud
kahjustused jaotatud 3 gruppi:

I grupp: Harju-, Hiiu-, Saare-, Rapla- ja Läänemaal
(tugev kahjustus)

II grupp: Pärnu-, Järva-, ja Jõgevamaal (keskmine)

III grupp: Lääne-Viru-, Ida-Viru-, Viljandi-, Tartu-,
Valga-, Põlva- ja Võrumaal (väiksem).Gruppide lõikes võib prognoosida teraviljade saagikuse
langust:

o I grupp 55 %;

o II grupp 45 %;

o III grupp 35 %Teraviljade ja heintaimede majandusliku kahju arvestust hinnati
arvestuskahju osas, mis ületab 30% viimaste aastate toodangu
väärtusest (vastavalt WTO põllumajanduslepingule tekib loodusõnnetuse
puhul abimaksete saamise õigus kui kahju ületab 30 % kolme viimase
aasta toodangust)

Kogukahju hinnati 550 052 520 miljonit;
kahju üle 30% 146 124 330

Teraviljade majandusliku kahju arvestamisel on võetud oletatava
toodangu tasemeks viimaste aastate teravilja kogutoodang ning
teravilja hinnaks tootjate ja Vabariigi Valitsuse vahelistel
läbirääkimistel aluseks võetud keskmine teravilja hind,
1500 krooni tonn.

Heintaimede majandusliku kahju arvestamisel on lähtutud kahest
tegurist:

Käesoleval aastal kogutava saagi omahinna suurenemine
(toodangu ühik tuleb varuda suuremalt pinnaühikult)
169 588 100 krooni võrra;
Rohusööda puudujäägi kompenseerimine kallima asendussöödaga
(teravili), millest tuleneb täiendav kulu 33 917 620 krooni.


Teraviljadest on kahjustused suuremad suviteraviljadel ja
väiksemad taliteraviljadel. Taliteraviljade kogutoodangu
vähenemist võib prognoosida 20…25 % ja suviteraviljade
kogutoodangu langust vastavalt 40…50 %.
Rohusöötade kogutoodangu langust võib prognoosida 40%.
Kartulile põud arvestatavat kahju ei ole tekitanud.


Ülal käsitlemata põllumajanduskultuuride majanduslikuks kahjuks
võib hinnata ca 10 % teravilja ja põldheina majanduslikust kahjust.


Põllumajandusminister Jaanus Marrandi esitab aruande ikaldustoetuse
taotluseks Vabariigi Valitsusele. Väljamaksete osas teeb Riigikogu
oma otsuse 2002.a septembris


Veel uudiseid samal teemal

ETKI uuenenud laborihoone avamine.
05.06.2020|Maaeluministeerium

Arvo Aller avas Eesti Taimekasvatuse Instituudi värskelt renoveeritud laborihoone

Maaeluminister Arvo Aller avas täna Jõgeval Eesti Taimekasvatuse Instituudi (ETKI) värskelt renoveeritud ja sisustatud laborihoone Jõgeva alevikus. Renoveeritud laborihoone on üks kingitus ETKI 100. sünnipäevaks.

Hendrik Kuusk
05.06.2020|Maaeluministeerium

Maaeluministeeriumi uueks asekantsleriks kinnitati Hendrik Kuusk

Maaeluminister Arvo Aller kinnitas uueks asekantsleriks Hendrik Kuuse, kes hakkab vastutama toiduohutuse valdkonna eest. Ettepaneku ministrile esitas avaliku teenistuse tippjuhtide valiku komisjon.