Sa oled siin

PRIA: Põllumehed saavad 78 miljonit krooni

22. august 2001 - 0:00

Täna, 22. augustil alustab Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni

Amet (PRIA) 5051 taotlejale kokku 75, 89 miljoni krooni teraviljatoetuse

ja 26 taotlejale 2 miljoni krooni sertifitseeritud seemne kasvatamise

toetuse väljamaksmist.Eelmisel nädalal maksis PRIA välja ka põllumajanduskindlustustoetuse.Teraviljatoetust makstakse kokku 265 tuhandele hektarile,ühikumääraga

275 krooni ja 44 senti hektari kohta. Ühikumäärast 30% suuremat toetust

makstakse sertifitseeritud seemnega külvatud põldude kohta ja 50% suuremat

toetust ohustatud sordi kasvatajatele.Ühikumäärast 15% väiksemat toetust makstakse põldudele, kus kasvab tuulekaer.Maakondade lõikes saavad suurima osa toetusest - 11,8 miljonit krooni

Lääne-Virumaa põllumehed ja kõige väiksem osa, s.o 225 778 krooni,

läheb Hiiumaale.Teraviljatoetuse saamiseks esitati kokku 5325 taotlust,millest rahuldati

5051. Peamiseks toetusest ilmajäämise põhjuseks olid riiklikud maksuvõlad

ja see, et taotleja ei olnud ettevõtjana registreeritud maksumaksjate ja

maksu kinnipidajate registris.Taotlejaid kontrollis ka Taimetoodangu Inspektsioon, kes tuvastas, et

paljudel põldudel oli lubatust suurem umbrohtumus ja et taimekaitsevahendite

kasutajad olid eiranud taimekaitseseadusest tulenevaid nõudeid.Sertifitseeritud seemne kasvatamise toetuse suuruseks kujunes 6931

krooni ja 68 senti hektari kohta. Ühikumäärast 50% suuremat toetust

makstakse ohustatud sordi kasvatajatele. Toetust said 16 seemnekartuli- ja

10 heinaseemnekasvatajat, kogupinnaga 284 hektarit.Põllumajandusminister kehtestas lähtuvalt taotluste arvust toetuse

ühikumäära põllukultuuri ühe hektari kohta 17. augustiks.Põllukultuuride kasvatamise toetust saavad ettevõtjad, kellel ei olnud

1. juuni seisuga riiklikke maksuvõlgu või oli maksuvõla tasumine

ajatatud. Teraviljatoetust saavad põllumajandustootjad,kes kasvatavad

harilikku nisu, rukist, otra, kaera, tritikalet, tatart,hernest,

põlduba, rapsi, rüpsi ja lina kogu põllupinnaga vähemalt 5 hektaril.

Toetust ei anta põldudele, mille umbrohtumus on üle 15%.Sertifitseeritud seemne kasvatamise toetust saavad põllumajandustootjad,

kes kasvatasid eelmisel aastal sertifitseeritud seemet ja seemne

miinimumkogus hektarilt vastas esitatud nõuetele.Põllumajanduskindlustustoetust maksti 122 taotlejale 40%kindlustusmaksetest,

kokku 359 824 krooni. Toetuse saajatest oli 18 ettevõtjat kindlustanud

põllukultuurid ja 104 ettevõtjat loomad. Suurim aasta jooksul tasutud

kindlustusmakse, millest 40% hüvitati, oli üle 56 tuhande krooni ja

väikseim 128 krooni.Maakondade lõikes läheb suurim summa, 81 323 krooni, Järvamaale.

Seda toetust said taotleda põllumajandustootjad ja kalakasvatajad, kes

olid loodusõnnetuse vastu kindlustanud põllukultuurid,tõu- ja

produktiivloomad või kalakasvatuses kasvatatavad kalad.Kindlustustoetuse perioodiks on üks kalendriaasta 20. juunist 2000.

kuni 19. juunini 2001. a.Põllumajanduskindlustustoetust makstakse kuni 40% sellel perioodil

kindlustuslepingu alusel tasutud kindlustusmaksetest.


Veel uudiseid samal teemal

Mitmesugused köögiviljad laual.
16.08.2019|Maaeluministeerium

Valmib tegevuskava, et tarbija saaks suurema kindluse värske puu- ja köögivilja päritolu suhtes

Põllumajandusameti kokku kutsutud ümarlaual osalesid Maaeluministeeriumi, Veterinaar- ja Toiduameti, Eesti Aiandusliidu, Eestimaa Talupidajate Keskliidu ja Põllumajandusuuringute Keskuse esindajad.

Kirderanniku Koostöökogu tegevjuht Ülle Marits seminari töögrupis.
14.08.2019|Maaeluministeerium

Leader-tegevusgrupid arutavad „Aruka küla“ tunnusjooni

Eesti Leader-tegevusgrupid kogunevad 14.‒15. augustil Ida-Virumaale seminarile, et vahetada mõtteid aruka küla teemadel. „Arukas küla“ on Euroopa Liidu maapiirkondade arengu soodustamiseks kavandatud uus suund, mis vajab kohapeal lahtimõtestamist.