Sa oled siin

PRIA: Teisel veerandil läheb 1,7 miljonit krooni koolipiimatoetuseks

1. november 2001 - 0:00

Homme, 2. novembril kannab Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

(PRIA) 217 linna- ja vallavalitsusele üle koolipiimatoetuse. Käesoleva õppe-

aasta II veerandiks makstakse koolipiimatoetust kokku 32 641 õpilase kohta

kogusummas 1 713 652,5 krooni.Alanud õppeaasta II veerandil soovis koolipiimatoetust saada kokku 241 linna- ja

vallavalitsust. II õppeveerandi osas rahuldati täielikult 186 omavalitsuse

taotlused (20 746 õpilast, summas 1 089 165 krooni). Osaliselt rahuldati 31

omavalitsuse taotlused (106 kooli kokku 11 895 õpilast, summas 624 487,5

krooni). Toetust saavate omavalitsuste ja koolide nimekiri pannakse täna ka

PRIA koduleheküljele (www.agri.ee/pria).PRIA ei rahuldanud 24 kohaliku omavalitsuse taotlust. Koolid jäid toetusest

ilma peamiselt seetõttu, et eelmise õppeaasta viimasel veerandil saadud kooli-

piimatoetuse eest oli ostetud nõuetele mittevastavaid tooteid või oli jäetud

õigel ajal esitamata toetusraha kasutamise aruanne. Mitmed koolid ostsid kooli-

piimatoetuse eest hoopis kohupiimakreemi, glasuurkohukesi, jäätist või välis-

maist jogurtit. Kuna nimekiri piimatoodetest, mille ostmiseks võib kasutada

koolipiimatoetust, on sotsiaalministri määrusega kinnitatud, siis jäävad

toetuseta need koolid, kus kasutati toetusraha muuks otstarbeks. Koolide ja

kohalike omavalitsuste varasemate vigade tõttu jääb selle aasta II õppeveerandil

koolipiimatoetuseta kokku 12 819 õpilast.Koolid ja kohalikud omavalitsused, kes soovisid käesoleva õppeaasta II veerandil

osa saada koolipiimaprogrammi toetusrahast ning edendada I, II ja III klassi

koolilaste tervislikku toitumist, pidid õpilaste arvu muutumise korral esitama

koolipiimatoetuse taotlused PRIAle hiljemalt 15. oktoobriks. Lisaks tuli esitada

aruanne eelmise õppeaasta IV veerandi koolipiimatoetuse kasutamise kohta.Koolipiimatoetus on kohalikule omavalitsusüksusele antav riiklik rahaline abi,

millega kaetakse osaliselt õpilastele ostetava ja pakutava piima või piimatoote

maksumus. Ostetavate piimatoodete puhul tuleb kinni pidada kehtestatud

sortimendist (uued leebemad nõuded RTL 2001, 115, 1636). PRIA kontrollib

pisteliselt nii taotlejat kui ka kooli. Kontrollitakse piima või piimatoodete

ostmist tõendavaid dokumente ja toetusraha sihtotstarbelist kasutamist.Eelmisel õppeaastal maksti toetust I ja II klassi jütsidele koolipiima

ostmiseks, sellel õppeaastal toetatakse ka III klassi õppureid. Käesoleva õppe-

aasta I veerandil sai koolipiimatoetust 45 882 õpilast kogusummas 2 821 743

krooni.Lisainformatsioon: Heli Raamets PRIA pressiesindaja

telefon (07) 371 215

http://www.agri.ee/pria


Veel uudiseid samal teemal

Kalalaevad kai ääres.
18.11.2019|Maaeluministeerium

Peipsi järvel peatatakse kalapüük põhjanooda ehk mutnikuga

Maaeluminister Mart Järvik allkirjastas täna käskkirja, millega peatab alates homsest, 19. novembrist Peipsi järvel kalapüügi põhjanooda ehk mutnikuga kuni kalapüügieeskirja muudatuse jõustumiseni.

Klaas piima laual.
14.11.2019|Maaeluministeerium

Tootmiskohustusega seotud toetused suurenevad järgmisel aastal 173 000 euro võrra

Maaeluministeerium saatis kooskõlastusringile kaks tootmiskohustusega seotud otsetoetuste eelnõud. Toetuste kogumahuks on kavandatud 6,3 miljonit eurot ning selle raames on võimalik 2020. aastal taotleda piimalehma ning puu- ja köögivilja kasvatamise otsetoetust, samuti jätkub väikepõllumeeste toetamine.