Sa oled siin

PRIA: Väljamaksmist ootab 5,6 miljonit SAPARD-raha

31. august 2001 - 0:00

31. augustiks on Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile

(PRIA) laekunud 94 SAPARD-taotlust. Üheksa taotlust kogusummaga üle 5,6 miljoni krooni

on saanud positiivse otsuse ning see raha on broneeritud. Järgmisel nädalal

makstakse välja esimene SAPARDi toetus kombaini ostnud Põlvamaa põllumehele.Sellel nädalal said positiivse otsuse kaks Põlvamaa ettevõtjat, kellest üks

plaanib osta piimatanki ja teine lüpsiseadet, piimajahutajat ja sõnniku-

eemaldamise seadmeid. Lisaks toetatakse ka Valgamaa ettevõtja kombaini ostu

ning Viljandimaal õllekoja keldrikorruse rekonstrueerimist. Seni suurima

toetussummaga, üle 2 miljoni krooni ulatuses, toetatakse sigala

rekonstrueerimist Saaremaal.Maakonniti on kõige aktiivsemad Lääne-Virumaa põllumehed 13 ja Tartumaa ette-

võtjad 11 toetustaotlusega. Kõige rohkem taotlusi, 63 on laekunud põllu-

majandustootmise investeeringutoetuse (meede 1) raames. Toetust soovitakse muu

hulgas 27 lüpsi- ja piimajahutusseadme, 15 teraviljakombaini ja 17 traktori

soetamiseks.Esmaspäeval, 3. septembril võetakse viimast päeva vastu põllumajandus- ja

kalasaaduste töötlemise parandamise investeeringutoetuse (meede 2) taotlusi.

Selle meetme raames on tänaseks laekunud 15 taotlust, neist 6 kala-, 5 piima-

ja 4 lihatööstustelt.PRIA peadirektori asetäitja, SAPARD-agentuuri juhataja Katrin Noorkõivu sõnul

on paljud 2. meetme taotlused puudulikud. "Kuna otsuse taotluse rahuldamise või

mitterahuldamise kohta saab teha alles pärast konkursi lõppu, siis seni ei ole

ühtegi 2. meetme ei-kirja veel välja saadetud. Tulles vastu ettevõtetele, on

neid telefoni teel ilmnenud puudustest informeeritud, selgitas Noorkõiv.

Tööstuste poolt esitatud taotluste puhul on enamasti tegemist mitte näpu-

vigadega, vaid sisuliste vigadega äriplaanis. "See näitab pealiskaudsust

taotluste koostamisel, mitte bürokraatiat toetusraha saamisel", ütles Noorkõiv."Kui pärast konkursi lõppu selgub, et suur hulk raha jääb kasutamata, tehakse

uus konkurss 2. meetme osas. Taotlejad saavad siis vead ära parandada ja

taotlused uuesti esitada, ütles Noorkõiv. "Eksitav on väide, et toetust saavad

vaid need, kelle taotluse on koostanud konsultant, näiteks esimesed positiivsed

vastused said hoopis need ettevõtjad, kes olid oma äriplaani ise valmis teinud."Taotlejad võivad koostada äriplaani ise või kasutada selle juures SAPARDi

koolituse läbinud nõustajate abi. Nõustajate andmeid saab nii PRIA büroodest

kui ka kodulehelt http://www.agri.ee/SAPARD.SAPARDi taotluste vastuvõtt algas 16.juulil ja kestab meetme 2 osas

3.septembrini ning teiste meetmete osas 14.septembrini.Lisainformatsioon:

Heli Raamets, PRIA pressiesindaja, (07) 371 215


Veel uudiseid samal teemal

Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi logo.
22.08.2019|Maaeluministeerium

Kalandusnõukogu arutas fondi rahade ümberjagamist

21. augustil toimunud kalandusnõukogu istungil arutati kalandussektori huvigruppidega ettepanekuid Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 2014‒2020 rakenduskava eelarvevahendite ümberjagamiseks. Lõplikud otsused langetatakse 11. septembril toimuval seirekomisjoni istungil.

Mitmesugused köögiviljad laual.
16.08.2019|Maaeluministeerium

Valmib tegevuskava, et tarbija saaks suurema kindluse värske puu- ja köögivilja päritolu suhtes

Põllumajandusameti kokku kutsutud ümarlaual osalesid Maaeluministeeriumi, Veterinaar- ja Toiduameti, Eesti Aiandusliidu, Eestimaa Talupidajate Keskliidu ja Põllumajandusuuringute Keskuse esindajad.