Sa oled siin

Tallinnas arutleti põllumajandusteaduse ja biomajanduse tuleviku üle

6. detsember 2017 - 17:14
Põlluäärne mets päikesekumas.
Foto: Timo Anis / Maaeluministeerium.

4.–5. detsembril toimus Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise raames põllumajandusteaduste alalise komitee (SCAR) konverents „Teadus- ja innovatsioonipoliitika hetkeseis ning SCARi roll Euroopa biomajanduses“, mille läbiv teema oli liikmesriikide interaktiivne osalemine nii põllumajandusteaduste alalises komitees (SCAR) kui ka põllumajandusteaduse ja biomajanduse tulevikuvõimaluste kujundamisel.

„Tallinnas toimunud SCARi konverents oli esimene omalaadne SCARi üritus. Paljude konverentsil osalenute  arvates võiks sellest välja kasvada uus traditsioon, kuna väljaspool Brüsselit toimuv üritus võimaldab komitee liikmetel saada parema ülevaate liikmesriikide teadus- ja innovatsioonikorraldusest,“ ütles toiduohutuse ning teaduse ja arenduse asekantsler Toomas Kevvai.  „Loodan, et SCARi töö annab olulise sisendi ka ÜPP ning ELi kalanduspoliitika tulevikuaruteludesse, kus nii teadmissiire kui ka innovatsioon on omandamas üha olulisemat rolli. On ju põllumajandus, kalandus ja toiduainetööstus ühed biomajanduse kesksed elemendid.“

Konverentsil osalejad rõhutasid eri ministeeriumite koostöö olulisust riiklikul tasandil biomajanduse kontseptsiooni rakendamisel. Samuti tõdeti, et edendada tuleks SCARi koostööd Euroopa Komisjoni eri direktoraatidega. Tulevikus on üks suurimaid väljakutseid see, kuidas riigid ja huvirühmad saaksid paremini planeerida ja rakendada riiklikke biomajanduse strateegiaid.

Põllumajandusteaduse alaline komitee loodi 1974. aastal, olles seega üks vanemaid komiteesid Euroopa Liidus. Oma olemasolu jooksul on SCAR teinud läbi mitmeid muutusi ning tulenevalt biomajanduse temaatika arengust maailmas on ka SCAR vaatamas üle oma tegevusvaldkondi. Teemade ulatus on laienenud kitsamalt põllumajandusteaduselt terviklikuma lähenemise suunas, mis hõlmab nii põllumajandust, metsandust, kalandust kui ka toiduga kindlustatust kliimamuutuste tingimustes.

SCAR on teinud mitmeid uuringuid põllumajandusteaduse tulevikust ning hetkel on väljatöötamisel järgmise üleeuroopalise tuleviku-uuringu põhimõtted, mis annavad olulise panuse riiklike, regionaalsete ja üleeuroopaliste tegevuste plaanimisse. SCAR mängib olulist rolli ühtse põllumajanduspoliitika, uue teaduse raamprogrammi ja teiste poliitikate kujundamisel.

Konverentsile järgneb SCARi plenaaristung ning mitmesuguste SCARi strateegiliste töögruppide – biomajanduse töögrupp, teadmussiirde töögrupp, CASA projekti üldassamblee – koosolekud. Lisaks paneb konverents suurejoonelise punkti Maaeluministeeriumi Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise raames toimuvatele üritustele.

Veel uudiseid samal teemal

Traktor põllul.
12.12.2017|Maaeluministeerium

Põllumajandustootmine on madalseisust üle saanud

Maaeluministeeriumis koostatud põllumajandussektori 2017. a III kvartali ülevaatest selgub, et tänavu on sigade ja lindude arv kasvanud ning veiste arv püsib stabiilsena. Samuti on piima kogutoodang alates juunist võrreldes mullusega iga kuuga suurenenud.

Kassikakk lumisel puuoksal eesistumise logo taustal.
12.12.2017|Maaeluministeerium

Tuleviku ühine põllumajanduspoliitika peab olema lihtsam, tõhusam ja kestlikum

11.–12. detsembril toimub Brüsselis Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise viimane EL põllumajandus- ja kalandusministrite nõukogu, mille põllumajandusteemade plokki juhtis maaeluminister Tarmo Tamm. Kohtumisel oli liikmesriikidel võimalus väljendada oma seisukohti Euroopa Komisjoni avaldatud toidutootmise ja põllumajanduse tuleviku teemalise teatise kohta.