Sa oled siin

Tallinnas arutleti põllumajandusteaduse ja biomajanduse tuleviku üle

6. detsember 2017 - 17:14
Põlluäärne mets päikesekumas.
Foto: Timo Anis / Maaeluministeerium.

4.–5. detsembril toimus Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise raames põllumajandusteaduste alalise komitee (SCAR) konverents „Teadus- ja innovatsioonipoliitika hetkeseis ning SCARi roll Euroopa biomajanduses“, mille läbiv teema oli liikmesriikide interaktiivne osalemine nii põllumajandusteaduste alalises komitees (SCAR) kui ka põllumajandusteaduse ja biomajanduse tulevikuvõimaluste kujundamisel.

„Tallinnas toimunud SCARi konverents oli esimene omalaadne SCARi üritus. Paljude konverentsil osalenute  arvates võiks sellest välja kasvada uus traditsioon, kuna väljaspool Brüsselit toimuv üritus võimaldab komitee liikmetel saada parema ülevaate liikmesriikide teadus- ja innovatsioonikorraldusest,“ ütles toiduohutuse ning teaduse ja arenduse asekantsler Toomas Kevvai.  „Loodan, et SCARi töö annab olulise sisendi ka ÜPP ning ELi kalanduspoliitika tulevikuaruteludesse, kus nii teadmissiire kui ka innovatsioon on omandamas üha olulisemat rolli. On ju põllumajandus, kalandus ja toiduainetööstus ühed biomajanduse kesksed elemendid.“

Konverentsil osalejad rõhutasid eri ministeeriumite koostöö olulisust riiklikul tasandil biomajanduse kontseptsiooni rakendamisel. Samuti tõdeti, et edendada tuleks SCARi koostööd Euroopa Komisjoni eri direktoraatidega. Tulevikus on üks suurimaid väljakutseid see, kuidas riigid ja huvirühmad saaksid paremini planeerida ja rakendada riiklikke biomajanduse strateegiaid.

Põllumajandusteaduse alaline komitee loodi 1974. aastal, olles seega üks vanemaid komiteesid Euroopa Liidus. Oma olemasolu jooksul on SCAR teinud läbi mitmeid muutusi ning tulenevalt biomajanduse temaatika arengust maailmas on ka SCAR vaatamas üle oma tegevusvaldkondi. Teemade ulatus on laienenud kitsamalt põllumajandusteaduselt terviklikuma lähenemise suunas, mis hõlmab nii põllumajandust, metsandust, kalandust kui ka toiduga kindlustatust kliimamuutuste tingimustes.

SCAR on teinud mitmeid uuringuid põllumajandusteaduse tulevikust ning hetkel on väljatöötamisel järgmise üleeuroopalise tuleviku-uuringu põhimõtted, mis annavad olulise panuse riiklike, regionaalsete ja üleeuroopaliste tegevuste plaanimisse. SCAR mängib olulist rolli ühtse põllumajanduspoliitika, uue teaduse raamprogrammi ja teiste poliitikate kujundamisel.

Konverentsile järgneb SCARi plenaaristung ning mitmesuguste SCARi strateegiliste töögruppide – biomajanduse töögrupp, teadmussiirde töögrupp, CASA projekti üldassamblee – koosolekud. Lisaks paneb konverents suurejoonelise punkti Maaeluministeeriumi Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise raames toimuvatele üritustele.

Veel uudiseid samal teemal

Šoti mägiveised rannakarjamaal.
19.02.2018|Maaeluministeerium

Brüsselis arutletakse ELi ühise põllumajanduspoliitika otsetoetuste ja keskkonnameetmete tuleviku üle

Maaeluminister Tarmo Tamm osaleb täna, 19. veebruaril Brüsselis toimuval Euroopa Liidu põllumajandus- ja kalandusnõukogu istungil.  Veebruarikuise kohtumise põhiteema on jätkuvalt ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) tulevik, täpsemalt otsetoetused ning ÜPP meetmed, mis aitavad panustada keskkonna- ning kliimaeesmärkide saavutamisse.

Päikeseloojang külatanumal.
16.02.2018|Maaeluministeerium

Valitsuskabinetis toimus arutelu külaelu edendamise teemal

Eesti Külaliikumine Kodukant kiitis 6. augustil 2017 Vana-Võidus Viljandimaal heaks Eesti Külade XII Maapäeva manifesti, mis kutsub üles Vabariigi Valitsust, ministeeriume, koostööpartnereid ja kogukondi Eesti külaelu ja maaelu arengu kavandamisel ja elluviimisel arvestama manifestis toodud punktidega. Eile toimus valitsuskabineti nõupidamise arutelu Eesti küla- ja maaelu arendamiseks ja elluviimiseks.