Sa oled siin

TTI: Järelevalve arendamine fütosanitaaria valdkonnas

18. oktoober 2001 - 0:00

Järelevalve arendamine fütosanitaaria valdkonnas

Neljapäeval, 18. oktoobril toimub Taimetoodangu Inspektsioonis Eesti-Saksa-

Soome koostööprojekti lõpparutelu ja toimunule hinnangu andmine.Projekt andis

suurele arvule Taimetoodangu Inspektsiooni töötajatele võimaluse õppida

Saksamaa ja Soome kolleegide järelevalve kogemustest fütosanitaaria sektoris,

kus Euroopa Liidu nõuetele vastavat järelevalvesüsteemi asuti Eestis looma

alles peale vastava seadusandluse jõustumist, ehk aastal 2000.

Projekti käigus hinnati 2000. a jõustunud Eesti õigusakte taimetervise ja

taimekaitsevahendite valdkonnas ning loeti positiivseks nende harmoniseerimist

Euroopa Liidu vastavate õigusaktidega.

Viidi läbi rida koolitusseminare, külastati mitmeid fütosanitaarset kontrolli

teostavaid piiripunkte Eestis ning hinnati positiivseks järelevalve korraldust

taimede ja taimsete toodete sisseveol.

Lisaks teooria omandamisele korraldati 2000. ja 2001. a erinevaid õppereise

Saksamaale, kus osalesid Taimetoodangu Inspektsiooni juhtkond, keskaparaadi

spetsialistid, piiril töötavad inspektord, maakonnabüroode juhatajad, samuti

Taimse Materjali Kontrolli Keskuse juhtkond ja laborites töötavad

spetsialistid. Tutvuti ka järelevalve korralduse ning taimetervise registrit

puudutava tööga Soomes.

Konkreetne projekt lõpeb - on põhjust hinnata toimunut ja teha koostööplaane

tulevikuks!


Veel uudiseid samal teemal

Kalalaevad kai ääres.
18.11.2019|Maaeluministeerium

Peipsi järvel peatatakse kalapüük põhjanooda ehk mutnikuga

Maaeluminister Mart Järvik allkirjastas täna käskkirja, millega peatab alates homsest, 19. novembrist Peipsi järvel kalapüügi põhjanooda ehk mutnikuga kuni kalapüügieeskirja muudatuse jõustumiseni.

Klaas piima laual.
14.11.2019|Maaeluministeerium

Tootmiskohustusega seotud toetused suurenevad järgmisel aastal 173 000 euro võrra

Maaeluministeerium saatis kooskõlastusringile kaks tootmiskohustusega seotud otsetoetuste eelnõud. Toetuste kogumahuks on kavandatud 6,3 miljonit eurot ning selle raames on võimalik 2020. aastal taotleda piimalehma ning puu- ja köögivilja kasvatamise otsetoetust, samuti jätkub väikepõllumeeste toetamine.