Sa oled siin

TTI:Kohustus registreeruda taimetervise registris

26. september 2001 - 0:00


Vastavalt taimekaitseseadusele (RT I 2000, 29, 169) on alates 17. aprillist

2002 kõik isikud, kes tegelevad taimede ja taimsete saaduste tootmise,

esmatöötlemise, sisseveo, ladustamise, pakendamise või turustamisega Eesti

Vabariigis, kohustatud registreeruma taimetervise registris.Registreerimise kohustus on isikutel kes:

1)tegelevad potilillede, lõikelillede ja -rohelise, lillesibulate, taimse

paljundusmaterjali, seemne- ja tarbekartuli, sööda- ja suhkrupeedi,

tsitrusviljade, toorpuidu ja puukoore, mulla ning kasvusubstraadi sisseveoga;

2)tegelevad potilillede, lõikelillede ja -rohelise, lillesibulate, taimse

paljundusmaterjali, seemne- ja tarbekartuli, sööda- ja suhkrupeedi,

tsitrusviljade, toorpuidu ja puukoore, mulla ning kasvusubstraadi tootmise,

esmatöötlemise, ladustamise, pakendamise või turustamisega. Seejuures on

seadusega kehtestatud erijuhud, mille korral registreerimine ei ole kohustuslik.Taimetervise registrisse astumiseks tuleb Taimetoodangu Inspektsioonile

esitada järgmised dokumendid:

1)taotlus ( Vabariigi Valitsuse 20. 09. 2000 määruse nr 302 lisas kinnitatud

vorm, RT I 2000, 75, 470);

2)andmete esitaja isikut või tema esindaja isikut tõendav dokument ja selle

koopia (pass, äriregistri B-kaardi koopia või sellele vastav dokument,

volitus füüsilisele isikule esindamaks juriidilist isikut);

3)riigilõivu, 1500 krooni, tasumist tõendav dokument. Kehtib ka internetipanga

kaudu tehtud panga kinnitusega ülekande väljatrükk riigilõivu tasumise kohta.Taotleja esitab nõutud dokumendid tema asukohajärgsesse Taimetoodangu

Inspektsiooni maakonnabüroosse. Maakonnabüroode aadresside kohta saab

informatsiooni Taimetoodangu Inspektsiooni kodulehelt http:\www.plant.agri.ee

või alltoodud telefonidel. Harjumaal ja Tallinnas registreeritud taotlejad

esitavad nõutud dokumendid Taimetoodangu Inspektsiooni taimetervise büroole

aadressil Teaduse 2, 75501, Saku, Harjumaa.Taimetervise registrisse kantud isikud kuuluvad edaspidi Taimetoodangu

Inspektsiooni pideva järelevalve alla. Registrisse kandmine on vajalik

seoses taimepasside süsteemi käivitamisega.Lisainformatsioon telefonidel 6 712 623, 6 712 624 või 6 712 641.Et vältida järjekordi soovitame kõigil isikutel, kellele laieneb

registreerimiskohustus, esitada oma dokumendid juba käesoleval aastal.


Veel uudiseid samal teemal

Eesti maaelu arengukava logo.
13.08.2020|Maaeluministeerium

Koroonakriisis kannatada saanud põllumajandustoodete töötlejad ja turustajad saavad maaelu arengukavast toetust

Valitsus kinnitas täna maaeluministeeriumi ettepanekul Eesti maaelu arengukava (MAK) 2014‒2020 kuuenda muudatuste paketi. Arengukavasse lisandub erakorraline toetus põllumajandustoodete töötlemise ja turustamisega tegelevatele ettevõtetele, kelle tegevust on COVID-19 negatiivselt mõjutanud.

Laps vanemaga koos õunu pesemas.
12.08.2020|Maaeluministeerium

Konkursi „Märka Leaderit 2.0“ võitjad on selgunud

Põllumajandusuuringute Keskus koostöös Maaeluministeeriumiga algatas veebruaris konkursi „Märka Leaderit 2.0“, et tuua esile Eesti maaelu arengukava 2014–2020 Leader-toetusmeetme parimad projektinäited. Üle-eestilisele konkursile laekus kokku 80 projekti.