Sa oled siin

Ümberkorraldused Maaeluministeeriumis

21. juuni 2018 - 10:02
Maaeluministeeriumi majasilt.
Foto: Merike Koov / Maaeluministeerium.

Maaeluministeerium saab uue asekantsleri, korraldatakse ümber põllumajandus- ja maaelupoliitikat kujundavad osakonnad ning liidetakse finants- ja strateegiaosakond.

„Viimastel aastatel oleme ministeeriumis käima lükanud mitu olulist pikaajalist ja tulevikku vaatavat protsessi, olgu selleks siis põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukava koostamine, Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika reformiks valmistumine, valitsemisala juhtimissüsteemi korrastamine või teenuste kaardistamine. See kõik on andnud meile hea aluse ja võimaluse vaadata otsa ka ministeeriumi struktuurile, analüüsida valmisolekut tuleviku katsumusteks ning teha ümberkorraldusi,“ ütles Maaeluministeeriumi kantsler Illar Lemetti.

Avaliku konkursi tulemusel valiti kalanduspoliitika ja välissuhete asekantsleriks Siim Tiidemann, kes on ministeeriumis töötanud ligi 15 aastat. „Siim osutus valituks, sest tal oli väga selge nägemus juhitavate valdkondade edasisest arengust. Siimul on suur rahvusvahelise koostöö ja ka ministeeriumi struktuuriüksuse juhtimise kogemus,“ lisas kantsler. Siim Tiidemann alustab tööd asekantslerina 1. juulil. 

Siim Tiidemanni sõnul on oluline kalandussektori pikaajaline konkurentsivõime, mis sõltub nii  kohandumisest globaalsete muudatustega kui ka kalavaru heast majandamisest. Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise kogemustele tuginedes peame kujundama ühist kalandus- ja põllumajanduspoliitikat paremini vastavaks Eesti huvidele. Samuti on tähtis avada uusi turge,  et kasvatada eksporti ning suurendada lisandväärtust. Teeme tihedat koostööd rahvusvaheliste organisatsioonidega, et kasutada parimat teadmussisendit poliitikate kujundamisel.

„Maailm ja keskkond meie ümber muutuvad kiiresti. Selleks, et põllumajandus-, kalandus- ja toiduainesektor ning maaettevõtjad muutustega kaasas käiksid ja neist ka sammu ees oleksid, peame meie ise sedasama tegema. Selle saavutamiseks oleme ette võtnud ministeeriumi põllumajanduse, töötleva tööstuse ja maaelu valdkonna osakondade töö ümberkorraldamise. Oleme seadnud eesmärgiks, et selle muudatusega peab kaasnema valdkonna terviklikum käsitlemine, valmisolek olulistesse teemadesse senisest enam panustada ning ka suurem suutlikkus olla analüütiliseks ja tulevikku vaatavaks koostööpartneriks,“ sõnas Lemetti.

Kolmele uuele osakonnale juhtide leidmiseks toimus avalik konkurss. Valituks osutunud inimesed on kõik pikaajalise Maaeluministeeriumis töötamise kogemusega ja tõestanud ennast ministeeriumi väärtustele suunatud juhtidena.

Alates 1. juulist alustavad osakonnajuhatajatena tööd:

  • põllumajanduspoliitika osakonnas – Kristel Maidre;
  • maakasutuspoliitika osakonnas – Katrin Rannik;
  • maaelupoliitika ja analüüsi osakonnas – Olavi Petron.

Käimas on ka sisekonkursid büroojuhatajate, nõunike ja peaspetsialistide kohtadele kõigis kolmes osakonnas. Strateegiaosakond ja finantsosakond liidetakse üheks strateegia- ja finantsosakonnaks. Muudatus peab tagama strateegilise planeerimise ja finantsjuhtimise senisest veelgi tihedama lõimumise.

Veel uudiseid samal teemal

Maaeluministeerium
27.07.2021|Maaeluministeerium

Avatud talude nädalvahetusel sündis uus külastusrekord

24. ja 25. juulil oli üle Eesti külastajatele avatud 299 talu, kuhu tehti nädalavahetusel kokku üle 234 000 külastuse. Tegemist on praeguseks seitsmel järjestikusel aastal toimunud avatud talude päeva külastusrekordiga.

27.07.2021|Maaeluministeerium

Keskmised ja suured ettevõtted saavad taotleda toetust töötlemishoonete rajamiseks

Maaeluminister allkirjastas eelnõu, millega võimaldatakse keskmise suurusega ettevõtjatel ja suurettevõtjatel lisaks seadmete ostmisele taotleda toetust ka töötlemiseks vajalike ehitiste ehitamiseks.