Sa oled siin

Uued hügieeninõuded

25. oktoober 1999 - 0:00

Uue toiduseaduse rakendamisest tulenevate põllumajandusministri

määrustega kehtestatakse hügieeninõuded loomse päritoluga toidutooret

ja toitu käitlevatele ettevõtetele ning kvaliteedi- ja hügieeninõuded

loomse päritoluga toidule.Euronõuetest lähtuvad määrused võib jagada tinglikult kaheks:

- struktuurinõuded ehk nõuded ehitistele, ruumidele jms

- hügieeninõuded ehk nn käitumisreeglid toidu käitlemisel.Allpool loetletud määrustes kehtestatud hügieenieeskirjad jõustuvad

koos uue toiduseaduse jõustumisega 1. jaanuaril 2000.aastal.Ehituslike ja tehniliste nõuete vastavusse viimine nõuab suuri

investeeringuid ning ka aega, selleks on antud igas konkreetses

määruses jõustumise aeg.Nr 30 Hügieeninõuded toorpiima tootmisele piimatootmisfarmis,

jõustub 1. 01. 2000, tehnilised ja ehituslikud nõuded peavad olema

täidetud 1. 07. 2002.Nr 28 Piima ja piimapõhiste toodete hügieeninõuded, jõustub

1. 01. 2000, tehnilised ja ehituslikud nõuded peavad olema

täidetud 1. 01. 2002Nr 31 Kala ja kalatoodete hügieeninõuded, jõustub 1. 01. 2000,

tehnilised ja ehituslikud nõuded peavad olema täidetud

1. 01. 2002Nr 29 Tehaslaeval ja kalalaeval toimuva kala ja kalatoodete

töötlemise hügieeninõuded, jõustub 1. 01. 2000, tehnilised

ja ehituslikud nõuded peavad olema täidetud 1. 01. 2002Nr 27 Elusate kahepoolmeliste molluskite, koorikloomade ja

meritigude hügieeninõuded, jõustub 1. 01. 2000Nr 24 Värske liha hügieeninõuded, jõustub 1. 01. 2000,

tehnilised ja ehituslikud nõuded peavad olema

täidetud 1. 07. 2002Nr 25 Munatoodete hügieeninõuded, jõustub 1. 01. 2000,

tehnilised ja ehituslikud nõuded peavad olema

täidetud 1. 01. 2002.Määrused on avaldatud Riigi Teataja numbrites

150, 151 ja 152, samuti saab nendega tutvuda

põllumajandusministeeriumi kodulehekülje

www.agri.ee vahendusel õigusloome rubriigis.
Veel uudiseid samal teemal

Kolm kalalaeva püügil.
14.02.2020|Maaeluministeerium

Kohapüük Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel peatatakse

Maaeluminister Arvo Aller allkirjastas täna, 14. veebruaril käskkirja esimese poolaasta kohapüügi peatamiseks Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel.

Köögiviljad lõikelaual.
12.02.2020|Maaeluministeerium

Toiduohutuse nõukojas arutati aasta eesmärke ja tegevusi

Maaeluministeeriumis toimus teisipäeval toiduohutuse nõukoja kohtumine, kus peamise teemana arutati mitmeaastase riikliku kontrollikava 2020. a rakenduskava. Sel aastal pööratakse enam tähelepanu ennetustööle ning pettuste avastamisele.