Sa oled siin

Uued riigilõivud uuest aastast

27. detsember 1999 - 0:00

Alates 1 jaanuarist 2000 hakkavad kehtima uued

riigilõivumäärad, mida tuleb tasuda enne järelevalvetoimingute

sooritamist toidutoorme või toidu importimisel ja

eksportimisel, nende käitlemisel ning veterinaarjärelevalve

eest loomade tapaeelsel ja -järgsel kontrollil.Uued riigilõivumäärad on diferentseeritud kauba kogusest

lähtudes.Riigilõiv tuleb tasuda enne kauba vormistamist vabaks

ringluseks. Tasumist tõendav dokument on tarvilik esitada

järelevalveametnikule.Näiteks toidutoorme või toidu importijal tuleb tasuda

järelevalvetoimingute eest riigilõivu kuni saja kilogrammi

koguse eest 400 krooni, kuni tuhande kilogrammi eest 600

krooni, kuni 10 000 eest 850 krooni, kuni 20 000 eest 1100

krooni, kuni 30 000 eest 1500 krooni. Üle 30 000 suuruste

kaubakoguste korral tuleb tasuda 1500 krooni pluss 30 krooni

iga tonni kohta, mis nimetatud kogust ületab.Toidutoorme ja toidu,v.a. lihasaadused ja tooted, ekspordil

tuleb järelevalvetoimingute eest tasuda riigilõivu kuni saja

kilogrammi väljaveol 50 krooni, kuni tuhande kilogrammi

väljaveol 100 krooni, kuni 10 000 korral 150 krooni, kuni

20 000 puhul 20 krooni, kuni 30 000 puhul 300 krooni, üle

30 000 korral 500 krooni.Lihatoodete ja -saaduste ekspordil riigilõivu ei maksta

ei tule, kuna alates 2000 aastast on Veterinaar ja

Toiduinspektsioonis registreeritud lihakäitlemisettevõtted

riikliku järelevalve all.Riigilõiv elusloomade impordil või ekspordil on

põllumajandusloomade korral partii esimese looma kohta 450

krooni ja iga järgmise kohta 145 krooni, lemmikloomade

impordil-ekspordil partii esimese looma kohta 450 krooni

ja iga järgmise kohta 145 krooni. Reisjaga kaasas olevaid

lemmikloomade eest riigilõivu ei võeta.Samuti peab toidu käitleja tasuma järelevalvetoimingute eest

riigilõivu järgmise aasta eest ja esitama selle tasumist

tõendavad dokumendid järelevalveasutusele,(Tervisekaitseinspektsioon

ning Veterinaar- ja Toiduinspektsioon) hiljemalt

10. jaanuariks 2000.Riigilõivu suurus oleneb käitlemisettevõtte (tapamaja, tööstuse,

transpordi- või kaubandusettevõtte) võimsusest.Tulenevalt uuest toiduseadusest hakkab tapamajades toimima

riiklik järelevalve süsteem. Riigilõivu iga tapetud looma

eest hakkab tasuma käitleja. Lõivu suurus oleneb looma liigist.Riigilõivu summa võib ettevõte- tapamaja tasuda teatud

perioodi alguses prognoositud tapaloomade arvu pealt, mida

hiljem korrigeeritakse kas juurdemaksu tehes või järgmise

kuu arvelt tasaarveldusega.
Veel uudiseid samal teemal

Kolm kalalaeva püügil.
14.02.2020|Maaeluministeerium

Kohapüük Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel peatatakse

Maaeluminister Arvo Aller allkirjastas täna, 14. veebruaril käskkirja esimese poolaasta kohapüügi peatamiseks Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel.

Köögiviljad lõikelaual.
12.02.2020|Maaeluministeerium

Toiduohutuse nõukojas arutati aasta eesmärke ja tegevusi

Maaeluministeeriumis toimus teisipäeval toiduohutuse nõukoja kohtumine, kus peamise teemana arutati mitmeaastase riikliku kontrollikava 2020. a rakenduskava. Sel aastal pööratakse enam tähelepanu ennetustööle ning pettuste avastamisele.