Sa oled siin

Uued riigilõivud uuest aastast

29. detsember 1999 - 0:00

NB! Parandus kuuendas lõigus lihatoodete ekspordilõivu kohtaAlates 1 jaanuarist 2000 hakkavad kehtima uued riigilõivumäärad,

mida tuleb tasuda enne järelevalvetoimingute sooritamist

toidutoorme või toidu importimisel ja eksportimisel, nende

käitlemisel ning veterinaarjärelevalve eest loomade tapaeelsel

ja -järgsel kontrollil.Uued riigilõivumäärad on diferentseeritud kauba kogusest

lähtudes.Riigilõiv tuleb tasuda enne kauba vormistamist vabaks

ringluseks. Tasumist tõendav dokument on tarvilik esitada

järelevalveametnikule, kes lubab vastava toimingu sooritada.Näiteks toidutoorme või toidu importijal tuleb tasuda

järelevalvetoimingute eest riigilõivu kuni saja kilogrammi

koguse eest 400 krooni, kuni tuhande kilogrammi eest 600 krooni,

kuni 10 000 eest 850 krooni, kuni 20 000 eest 1100 krooni,

kuni 30 000 eest 1500 krooni. Üle 30 000 suuruste kaubakoguste

korral tuleb tasuda 1500 krooni pluss 30 krooni iga tonni kohta,

mis nimetatud kogust ületab.Toidutoorme ja toidu (v.a. lihasaadused ja tooted) ekspordil

tuleb järelevalvetoimingute eest tasuda riigilõivu kuni saja

kilogrammi väljaveol 50 krooni, kuni tuhande kilogrammi

väljaveol 100 krooni, kuni 10 000 korral 150 krooni, kuni

20 000 puhul 20 krooni, kuni 30 000 puhul 300 krooni, üle

30 000 korral 500 krooni.Lihatoodete ja -saaduste ekspordil ei maksta riigilõivu

diferentseeritult koguse mahust, vaid lõiv on

kaubasaadetiselt 200 krooni kogusest olenemata.Riigilõiv elusloomade impordil või ekspordil on

põllumajandusloomade korral partii esimese looma kohta

450 krooni ja iga järgmise kohta 145 krooni,

lemmikloomade impordil-ekspordil partii esimese looma

kohta 450 krooni ja iga järgmise kohta 145 krooni.

Reisjaga kaasas olevaid lemmikloomade eest

riigilõivu ei võeta.Samuti peab toidu käitleja tasuma

järelevalvetoimingute eest riigilõivu järgmise

aasta eest ja esitama selle tasumist tõendavad

dokumendid järelevalveasutusele

(Tervisekaitseinspektsioon ning Veterinaar- ja

Toiduinspektsioon) hiljemalt 10. jaanuariks 2000.Riigilõivu suurus oleneb käitlemisettevõtte

(tapamaja, tööstuse, transpordi- või

kaubandusettevõtte) võimsusest.Tulenevalt uuest toiduseadusest hakkab

tapamajades toimima riiklik järelevalve

süsteem. Riigilõivu iga tapetud looma eest

hakkab tasuma käitleja. Lõivu suurus

oleneb looma liigist.Riigilõivu summa võib ettevõte- tapamaja

tasuda teatud perioodi alguses prognoositud

tapaloomade arvu pealt, mida hiljem

korrigeeritakse kas juurdemaksu tehes või

järgmise kuu arvelt tasaarveldusega.
Veel uudiseid samal teemal

Kolm kalalaeva püügil.
14.02.2020|Maaeluministeerium

Kohapüük Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel peatatakse

Maaeluminister Arvo Aller allkirjastas täna, 14. veebruaril käskkirja esimese poolaasta kohapüügi peatamiseks Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel.

Köögiviljad lõikelaual.
12.02.2020|Maaeluministeerium

Toiduohutuse nõukojas arutati aasta eesmärke ja tegevusi

Maaeluministeeriumis toimus teisipäeval toiduohutuse nõukoja kohtumine, kus peamise teemana arutati mitmeaastase riikliku kontrollikava 2020. a rakenduskava. Sel aastal pööratakse enam tähelepanu ennetustööle ning pettuste avastamisele.