Sa oled siin

Valitsus kinnitas söödaseaduse muutmise seaduse eelnõu ja Maaeluministeeriumi põhimääruse muudatuse

1. juuli 2020 - 14:18
Vaade õhust Maaeluministeeriumi hoonele.
Foto: Simo Sepp / Maaeluministeerium.

Neljapäeval, 1. juulil toimunud Vabariigi Valitsuse istungil kiideti heaks Maaeluministeeriumi ettevalmistatud söödaseaduse muutmise seaduse eelnõu ja kinnitati ministeeriumi põhimääruse muudatus.

Söödaseaduse muutmise tingis vajadus võtta üle Euroopa Liidu erisööta reguleeriv direktiiv, mis tähendab, et seaduseelnõuga kavandatu ning kehtivas seaduses sätestatu sisuliselt ei erine. Muudatused on tehnilist laadi – lisatakse viited otsekohalduvale määrusele. Muudatustega ei kaasne uusi kohustusi söödakäitlejatele ega järelevalveametnikele. Seaduse jõustumine on kavandatud 25. detsembrile 2020, millest alates tuleb kohaldada Euroopa Liidu määrust.

Maaeluministeeriumi põhimääruse muudatuse jõustumise järel ei nimetata edaspidi asekantslerite vastutusvaldkondi enam põhimääruses, vaid need määratakse ametijuhendis. Põhimääruses tuuakse ära vaid asekantslerite arv, milleks on eelnõu kohaselt praeguse kolme asemel neli.

Teise olulisema muudatusega vähendatakse osakondade arvu, liites personaliosakond ja haldusosakond kokku üldosakonnaks. Personalitöö juhtimisest saab sellega üldosakonna juhataja ülesanne.

Muudatused võimaldavad kujundada tulevikus põhimääruse piires ministeeriumi tööd selliselt, et tagatud on ministeeriumi tegevuse eesmärkide saavutamine sobivaimal töökorralduslikul viisil. See võimaldab paindlikumalt ja kiiremini teha vajadusel ümberkorraldusi asekantslerite töös ning nende vastutusvaldkonnas, ilma et selleks peaks iga kord ministeeriumi põhimäärust muutma.

Põhimääruse muutmisega ei kaasne lisakulusid. Määrus jõustub 1. augustil 2020.

Veel uudiseid samal teemal

Vaade õhust Maaeluministeeriumi hoonele.
31.07.2020|Maaeluministeerium

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlejad saavad taotleda müügikäibe vähenemise hüvitist

Maaeluminister Arvo Aller allkirjastas määruse, mis võimaldab kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemisega tegelevatel ettevõtjatel taotleda koroonaviiruse puhangust tingitud müügikäibe vähenemise osalist hüvitamist.

Foto: pixabay
21.07.2020|Maaeluministeerium

Arvo Aller: Euroopa ühine põllumajanduspoliitika peab arvestama liikmesriikide poolt juba saavutatud edusammudega

Eile, 20. juulil toimunud Euroopa põllumajandus- ja kalandusnõukogu (AGRIFISH) istungi keskseteks teemadeks olid seekord ühise põllumajanduspoliitika reformipakett ja arvamuste vahetus strateegia „Talust taldrikule“ üle.