Sa oled siin

Veterinaar- ja Toiduinspektsioon alustab tolliladude lauskontrolli

30. august 1999 - 0:00

Tolliladude kontrollimise eesmärk on minister Ivari Padari sõnul välja selgitada

realiseerimistähtaja ületanud importtoidukauba kogused.Kontrollreid loodetakse Veterinaar- ja Toiduinspektsiooni Piiriteenistuse direk-

tor Vladimir Razumovski sõnul läbi viia selle nädala jooksul.

27. augustil peatas Tartu Maakonna Veterinaarkeskus ajutiselt Tartu Külmhoonest

avastatud AS Ühinenud Meiereile kuuluva realiseerimisaja ületanud või kasutamise

inimtoiduks.Edaspidise käitlemise otsustab Tartu Maakonna Veterinaarkeskus pärast labori-

analüüside selgumist.

6. augustil avastasid Tartumaa Veterinaarkeskuse ja Tervisekaitse talituse esin-

dajad ühise kontrolli käigus Veterinaar- ja Toiduinspektsiooniga Tartu Külm-

hoonest ja külmhoones olevast tollilaost realiseerimistähtaja ületanud võikogu-

sed.Sealhulgas avastati tollilaost realiseerimistähtaja ületanud Saksa, Iiri, Uus-

Meremaa ja Norra päritoluga Ühinenud Meiereidele kuuluvat võid koguses 539,875

tonni.Selle koguse kohta koostas Veterinaar- ja Toiduinspektsiooni piiriteenistus koha-

peal akti, millega suunatakse realiseerimistähtaja ületanud või lähteriiki või

utiliseerimisele.


Veel uudiseid samal teemal

Vaade õhust Maaeluministeeriumi hoonele.
01.07.2020|Maaeluministeerium

Põllumajandustootjatele tutvustatud analüüsid käsitlesid põllumaa müüki ja ebaausate kaubandustavade tõkestamise võimalusi

29. juunil toimus Maaeluministeeriumis selle aasta teine põllumajanduse ja maaelu arengu nõukogu (PMAN) istung, kus tutvustati põllu- ja metsamaa müümist ning rentimist käsitlevat analüüsi ning ebaausate kaubandustavade tõkestamise seaduse eelnõu.

Euroopa Liidu lipud Brüsselis.
29.06.2020|Maaeluministeerium

Arvo Aller tõi Euroopa põllumajandus- ja kalandusministrite kohtumisel välja Eesti jaoks olulisi seisukohti

Tänasel ELi põllumajandus- ja kalandusministrite videokonverentsil andis eesistujariik Horvaatia ülevaate ühise põllumajanduspoliitika reformi läbirääkimiste seisust ning võttis kokku kalanduses menetlemisel olevate õigusaktide eelnõude seisu.