Sa oled siin

Veterinaareksperdid: Seakatku tõrjumiseks metsast tuleb tõhustada järelevalvet

19. august 2016 - 14:08
Metssiga metsas.
Metssigade arvukuse vähendamist tuleb jätkata kogu Eestis. Foto: Tarmo Sammal.

16.–19. augustini viibisid Eestis missioonil Euroopa Komisjoni veterinaareksperdid, kes analüüsisid seakatku tõrjumiseks rakendatud meetmete tõhusust. Ekspertide hinnangul tuleb senisest veelgi enam pöörata tähelepanu bioohutusnõuete järgimisele jahipidamisel ja nakkusohtliku materjali kõrvaldamisel loodusest ning tõhustada selle üle tehtavat järelevalvet.

„Meetmete tõhususe paremaks hindamiseks rõhutasid eksperdid ennekõike vajadust keskkonnaasutuste ja veterinaarteenistuse poolt kogutavate andmete koondamiseks ja ühtlustamiseks. Samas on ekspertide hinnangul seakatku tõrjumisel kriitilise tähtsusega kõik see, mis toimub metsas – see hõlmab senisest veelgi põhjalikumat järelevalvet jahipraktikate ja bioohutusmeetmete rakendamise üle nakkusohtliku materjaliga ümberkäimisel,“ ütles Veterinaar- ja Toiduameti peadirektori asetäitja Olev Kalda. „Oluline on, et kõik riskipiirkondades kütitud metssead saaksid uuritud seakatku välistamiseks ja positiivse uurimistulemuse korral nõuetekohaselt kahjutustatud. See on ainus võimalus jälgida viiruse dünaamikat metsas ning ühtlasi vähendada selle looduslikku kontsentratsiooni.“

Eksperdid kohtusid kolme päeva jooksul Eestis kõigi seakatku tõrjes osalevate ametkondade ja jahimeeste esindajatega. Esimesel päeval kohtusid eksperdid farmides rakendatavate meetmete hindamiseks teadlaste ja järelevalveametnikega, külastasid kohalikku veterinaarkeskust ja farmi.

Keskkonnaministeeriumi asekantsler Marku Lampi sõnul saadi ekspertidelt kinnitust, et seni rakendatud jahinduslikud meetmed on olnud eesmärgipärased. Eestis seatud metssigade arvukuse lõppeesmärk 1,5 isendit 1000 hektari jahimaa kohta on isegi ambitsioonikam kui Euroopa Komisjoni poolt heakskiidetud tõrjestrateegia ette näeb. „Seda, kas see on piisav viiruse leviku peatamiseks, näitab aeg,“ ütles Marku Lamp. „Kindlasti tuleb jätkata metssigade arvukuse vähendamist kogu Eestis ning ka nendes piirkondades, kus arvukuse lõppeesmärk on juba saavutatud vähemalt messigade juurdekasvu ulatuses, et arvukust madalal ka hoida.

Keskkonnaministeeriumis toimunud kohtumisel anti ekspertidele ülevaade kehtivast jahiseadusest ja metssigade populatsioonis leviva katku tõkestamiseks rakendatud meetmetest ning uueks jahihooajaks kavandatavatest küttimiskohustustest ja piirangutest.

„Jätkame senist tihedat koostööd nii Eesti Jahimeeste Seltsi kui Veterinaar- ja Toiduametiga, et leida ühiselt võimalusi nii andmete ühtlustamiseks kui metsas toimuva üle järelevalve tõhustamiseks,“ lisas Lamp.

Veterinaarekspertide roll missiooni käigus ei ole kontrollida Balti-Poola tõrjestrateegias kokkulepitud meetmete rakendamist, vaid anda soovitusi ja juhiseid seakatku tõhusamaks tõrjumiseks. Missiooni tulemused ja ekspertide soovitused edastatakse kirjalikus raportis.

Inimestele sigade katk ohtu ei kujuta, kuid võib põhjustada ulatuslikku majanduslikku kahju seakasvatussektorile. Iga loomapidaja peab täitma kehtestatud bioohutusnõudeid, et oma loomi taudi eest kaitsta. Sigade Aafrika katku puudutav teave on koondatud veebilehele www.seakatk.ee.

Veel uudiseid samal teemal

Mitmesugused toidukaubad kaupluseletil.
16.06.2021|Maaeluministeerium

Riik panustab Eesti toidusektori ekspordivõimekuse parandamisse

16. juunil alguse saav Eesti toidutootjatele suunatud uus koolitusprogramm „Ekspordivägi“ on Eesti riigi suurim toidusektori ekspordisuutlikkuse kasvule suunatud ettevõtmine. Selle abil loodetakse saavutada hüppelist kasvu nii toidutootjate koostöös, kasumlikkuses kui ka piiri taha müüdava kauba mahtudes.

Eesti maaelu perioodi 2014-2020 arengukava logo Euroopa Liidu lipuga.
08.06.2021|Maaeluministeerium

2020. aastal maksti maaelu arengu toetusi välja 122 miljoni euro eest

Täna, 8. juunil toimus Maaeluministeeriumis Eesti maaelu arengukava (MAK) 2014–2020 seirekomisjoni istung, kus kiideti heaks arengukava 2020. a seirearuanne.