Sa oled siin

Virtuaalne taimetervise foorum

8. jaanuar 2021 - 11:13

Maaeluministeerium korraldas 13. jaanuaril virtuaalse foorumi taimetervise teemal.

Foorumil anti ülevaade olulisematest arengutest Eesti ja ELi taimetervise maastikul ning arutati valdkonnas päevakajaliste küsimuste üle. Üritus oli suunatud peamiselt teadlastele, aga oodatud oli ka laiem avalikkus.

Foorumi teemaks olid Eesti taimetervise prioriteedid. Foorumi arutelu ja osalejate ettepanekud andsid olulise panuse Eestis hea taimetervisliku olukorra säilitamisel.

Foorumi teemad

  • Eesti ja Euroopa taimetervise seis ja prioriteedid.
  • Eesti prioriteedid taimetervises – teadlaste nägemus.
  • Millised on Eestis need taimetervisega seotud teemad, kus oleks võimalik teha teadlastega koostööd?

Aeg ja koht

  • Kuupäev: 13. jaanuar 2021.
  • Koht: ZOOM, ülekanne Youtube'is.

Päevakava

Aeg Teema Kõneleja 
08.30 Võimalus ZOOMi keskkonna katsetamiseks  
09.00–09.05 ZOOMi keskkonna kasutamine  
09.05–09.15 Foorumi avamine Hendrik Kuusk, Maaeluministeeriumi toiduohutuse asekantsler
09.15–09.20 Koosoleku kord (päevakava, töötoad) Olga Lavrentjeva, Maaeluministeeriumi taimetervise osakonna nõunik
09.20–09.40 Taimetervis, mis seob teaduse, majanduse ja poliitika Sigmar Suu, Maaeluministeeriumi taimetervise osakonna juhataja
09.40–10.00 Eesti ja Euroopa taimetervise seis Birger Ilau, Põllumajandus- ja Toiduameti taimetervise ja paljundusmaterjali osakonna peaspetsialist
10.00–10.20 EUPHRESCO Network for Phytosanitary Research Coordination Baldissera Giovani, European and Mediterranean Plant Protection Organization, Euphresco Co-ordinator
10.20–10.35 Arutelu/Küsimused  
10.35–10.50 Paus  
10.50–11.10 An overview of EFSA plant health activities & workplan 2021-2026 Giuseppe Stancanelli, European Food Safety Authority, Animal and Plant Health Unit
11.10–11.30 The work of EFSA Plant Health Panel Claude Bragard, European Food Safety Authority, Plant Health Panel
11.30–12.00 Arutelu/Küsimused  
12.00–13.00 Lõuna  
13.00–13.20 Kliimamuutuste ja inimtegevuste mõju taimetervisele Rein Drenkhan, Eesti Maaülikooli metsapatoloogia professor
13.20–13.40  Genoomi täppismuutmine põllumajanduse heaks Cecilia Sarmiento, Tallinna Tehnikaülikooli vanemteadur ja dotsent
13.40–13.50  Paus  
13.50–14.30

Töögrupid

1. Kliimamuutus ja inimtegevuse mõju Eesti taimetervise staatusele Marge Nõmmik, Maaeluministeeriumi taimetervise osakonna peaspetsialist
2. Koostöö, kaasamine ja areng Mart Kinkar, Põllumajandus- ja Toiduameti taimetervise ja paljundusmaterjali osakonna nõunik
3. Taimetervise riskide maandamine Sigmar Suu, Maaeluministeeriumi taimetervise osakonna juhataja
14.30–14.50 Esimese grupi tulemuste esitamine ja arutelu Esimese grupi raportöör
14.50–15.10 Teise grupi tulemuste esitamine ja arutelu Teise grupi raportöör
15.10–15.30 Kolmanda grupi tulemuste esitamine ja arutelu Kolmanda grupi raportöör
15.30–16.00 Arutelu ja kokkuvõte Olga Lavrentjeva, Maaeluministeeriumi taimetervise osakonna nõunik

Töögruppide tutvustused

1. töögrupp

Teema: Kliimamuutus ja inimtegevuse mõju Eesti taimetervise staatusele. 

Aruteluküsimused: Kuidas kliimamuutus ja inimtegevus võib mõjutada uute taimekahjustajate sissetoomist, mille kohanemine tekitab olulist majandusliku ja keskkonna kahju Eestile? Kui tõenäoline on selliste kahjustajate kohanemine ja millised taimeliigid on kõige ohustatumad?

Arutelu aeg: 40 minutit

Arutelu tulemuste esitamine: 10 min + 10 min 

Raportöör: Grupp valib raportööri

Moderaator: Marge Nõmmik

2. töögrupp

Teema: Koostöö, kaasamine ja areng.

Aruteluküsimused: Millised on Eestis need taimetervise valdkonna teemad, kus oleks vaja teadlastega koostööd ning seeläbi toetada teadusearengut nimetatud valdkonnas ning maandada taimetervise riskid. Millised on parimad võimalikud koostöömehhanismid?

Arutelu aeg: 40 minutit

Arutelu tulemuste esitamine: 10 min + 10 min 

Raportöör: Grupp valib raportööri

Moderaator: Mart Kinkar 

3. töögrupp

Teema: Taimetervise riskide maandamine.

Aruteluküsimused: Milliseid sekkumisi on vaja taimetervise riskide vähendamiseks? Mis roll on riigil, ettevõtjatel ja teadlased? Milliseid on eeldused nende sekkumiste rakendamiseks?  

Arutelu aeg: 40 minutit

Arutelu tulemuste esitamine: 10 min + 10 min 

Raportöör: Grupp valib raportööri

Moderaator: Sigmar Suu

Lisainfo

Lisainfo saamiseks ja küsimuste puhul palume kirjutada olga.lavrentjeva@agri.ee või marge.nommik@agri.ee.

Veel uudiseid samal teemal

Vaade õhust Maaeluministeeriumi hoonele.
02.12.2021|Maaeluministeerium

Valitsus kiitis heaks erimärgistatud diislikütuse ostuskeemi muudatused

Valitsus kiitis heaks seadusemuudatused, mille kohaselt saavad põllumajanduses ja kalanduses kasutatavat erimärgistusega diislikütust (nn sinine diisel) alates 2023. aastast osta üksnes asjakohases registris arvel olevad ostuõigusega isikud.

Veised karjamaal.
01.12.2021|Maaeluministeerium

Jõustuv veterinaarseadus ettevõtjatele suuri muudatusi kaasa ei too

Täna, 1. detsembril jõustub uus veterinaarseadus, millega koondatakse ja ajakohastatakse senised loomatervise valdkonna õigusaktid ning viiakse need kooskõlla Euroopa Liidu loomatervise määruse nõuetega.