Sa oled siin

Uudised

29.10.2002|Maaeluministeerium

Põllumajandustootjad saavad 101 miljonit krooni põuatoetust

Täna kinnitas Vabariigi Valitsus määruse “Põllumajandustootjale loodusõnnetuse tagajärjel 2002. a tekkinud kahju osaliseks hüvitamiseks antava toetuse andmise alused ja kord.” Selle määruse alusel makstakse põllumajandustootjatele tänavu 101 miljonit krooni kompensatsiooni põuakahjude...
22.10.2002|Maaeluministeerium

PRIA: Koolitustoetuse soovijaid napib

Kolmapäeval, 23. oktoobril maksab Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) ühele Jõgevamaa ettevõtjale välja esimese koolitustoetuse. Taotluste vastuvõtt algas septembri keskpaigas ja praeguseks on seda toetust küsinud ainult neli ettevõtjat. PRIA ootab koolitustoetuse...
15.10.2002|Maaeluministeerium

Põllumajanduse ja maaelu arengu nõukogu istung

Tänasel põllumajanduse ja maaelu arengu nõukogu (PMAN) istungil, mida juhatas põllumajandusminister Jaanus Marrandi andis põllumajanduse ja maaelu asekantsler Toomas Kevvai ülevaate Euroopa Liidu läbirääkimiste hetkeseisust põllumajanduspeatükis ja lähiperioodi arengusuundadest ning...
10.10.2002|Maaeluministeerium

Eesti Põllumajandusülikooli Agronoomiateaduskond ja TMKK sõlmisid koostöölepingu

Eesti Põllumajandusülikooli Agronoomiateaduskond(AGT) ja Taimse Materjali Kontrolli Keskus (TMKK) sõlmisid 8. oktoobril k.a. koostöölepingu. Lepingust tulenevalt on AGT üliõpilastel võimalus kasutada praktilise õppetöö läbiviimiseks TMKK laboratooriume ja katsejaamu ning vajadusel TMKK...
10.10.2002|Maaeluministeerium

Toimus Katseasjanduse Nõukogu

9. oktoobril k.a. toimus Põllumajandusministeeriumis Katseasjanduse Nõukogu neljas koosolek, millest võttis osa 19 Nõukogu liiget. Päevakorras oli Katseasjanduse Nõukogu ülesannete arutelu ja kinnitamine, liikmeskonna täiendamine, juhatuse valimine ning ülevaate andmine Katseasjanduse...
09.10.2002|Maaeluministeerium

TMKK: Seemneproovi võtjate õppepäev

Taimse Materjali Kontrolli Keskuse Seemnekontrolli labor korraldas 8. – 9. oktoobril k.a. TMKK Viljandi ning Kuusiku Katsekeskustes volitatud seemneproovide võtjatele järjekordse õppepäeva. Õppepäeva eesmärgiks oli uue seemneproovi võtmise juhendi tutvustamine, mille alusdokumendiks on...
08.10.2002|Maaeluministeerium

PRIA ootab omavalitsustelt koolipiimatoetuse aruandeid

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) ootab 14. oktoobrini eelmise õppeaasta viimasel veerandil koolipiimatoetust saanud omavalitsustelt toetuse kasutamise aruannet. IV veerandil toetust saanud 217 omavalitsusest on 180 praeguseks aruande esitanud. Taotlus II veerandil...
08.10.2002|Maaeluministeerium

Valitsuse ja põllumajandustootjate esindajate läbirääkimised

Tänasel Vabariigi Valitsuse ja põllumajandustootjaid ühendavate mittetulundusühingute esindajate 2003. aastaks riiklikeks toetusteks rahaliste vahendite eraldamise üle peetavate läbirääkimiste III istungil andis põllumajandusminister Jaanus Marrandi ülevaate Vabariigi Valitsuse...
02.10.2002|Maaeluministeerium

Loodusõnnetuse tagajärjel tekkinud kahju hindamise komisjoni koosolek

Tänasel Loodusõnnetuse tagajärjel tekkinud kahju hindamise komisjoni koosolekul Põllumajandus- ministeeriumis vaadati läbi põllukultuuride toetuse maakondlik diferentseerimine tulenevalt Eesti Statistika- ameti (ESA) 25. septembril 2002. a avaldatud pressiteatest saagi koristamise seisust...
02.10.2002|Maaeluministeerium

Toimus sertifitseeritud seemne tootmise kvoodi taotluse kavandamise koosolek

Eile Põllumajandusministeeriumis toimunud uue Euroopa Liidu liitumisläbirääkimiste positsiooni - sertifitseeritud seemne tootmise kvoodi taotluse kavandamise koosolekul oli päevakorras EL-iga peetavatel läbirääkimistel uue, 2002. a EL seadusandlusel põhineva, Eesti positsiooni kooskõlastamine...

Lehed