Sa oled siin

Uudised

09.12.2002|Maaeluministeerium

Minister tutvustas EL läbirääkimiste hetkeseisu

Tänasel Põllumajanduse ja maaelu arengu nõukogu nõupidamisel andis põllumajandusminister Jaanus Marrandi ülevaate Euroopa Liidu läbirääkimiste hetkeseisust. Minister selgitas enamike kandidaatriikide horisontaalset läbirääkimispoliitikat, mis põhineb võrdse kohtlemise printsiibil...
05.12.2002|Maaeluministeerium

EPKK:Eesti maamajandusorganisatsioonid toetavad Vabariigi Valitsust Eesti positsioonide hoidmisel EL läbirääkimiste lõppfaasis

Eesti maamajandusorganisatsioonid (Eesti Põllumajandus-K aubanduskoda, Eesti Erametsaliit, Eestimaa Talupidajate Keskliit, Eestimaa Põllumajandustootjate Keskliit) koostasid pöördumise välisminister Kristiina Ojulandile ja pealäbirääkijale Alar Streimannile, kus rõhutatakse veelkordselt...
03.12.2002|Maaeluministeerium

PRIA:Ühise majandustegevuse toetust saavad kõik soovijad

Kolmapäeval, 4. detsembril maksab Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) kaheksale tulundusühistule välja kokku 202 584 krooni põllumajandustootjate ühise majandustegevuse toetust. Selleks toetuseks oli eraldatud 5 miljonit krooni. Toetust saavad kõik 8 seda taotlenud...
03.12.2002|Maaeluministeerium

TTI: Mahepõllumajandusliku tegevuse jätkamisest 2003.a

Vastavalt Mahepõllumajanduse seadusele, peab mahepõllumajanduse registrisse kantud tootja või käitleja esitama jooksva aasta 10. detsembriks kirjaliku kinnituse mahepõllumajandusliku tegevuse jätkamise kohta järgmisel aastal. Kinnitus tuleb esitada Taimetoodangu Inspektsioonile vabas...
03.12.2002|Maaeluministeerium

Õppestipendium jt põllumajandushariduse toetused aastal 2002

Täna põllumajandusministeeriumis toimunud pressikonverentsi põhiteemana käsitleti 3 uut toetust, mis põllumajandusministeerium on alates sellest aastast kinnitanud põllumajandusharidusele. Pressikonverentsi avas Põllumajandusminister Jaanus Marrandi 1. koolitustoetus Koolitustoetust...
02.12.2002|Maaeluministeerium

PRIA maksab põllumeestele 99,5 mln põuatoetust

Täna, 2. detsembril maksab Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) 8244 põllumehele loodusõnnetuse tagajärjel tekkinud kahju hüvitamiseks kokku 99,5 miljonit krooni. Sellest summast saavad piimalehmakasvatajad 54 miljonit, põllukultuuride kasvatajad 44 miljonit ja ute-...
02.12.2002|Maaeluministeerium

Seminar Taimede kasvu soodustatavad mikroorganismid säästvas taimekasvatuses

Taimse Materjali Kontrolli Keskus ja Eesti Maaviljeluse Instituut korraldavad 10. detsembril 2002 kell 10 EMVI saalis (Teaduse 13, Saku) seminari teemal “Taimede kasvu soodustatavad mikroorganismid säästvas taimekasvatuses” Seminaril esinevad juhtivad teadlased Põllumajandusliku...
27.11.2002|Maaeluministeerium

Tartu Põllumeeste Liit: EUROOPA MAAELU FOORUM

29. novembril algusega 11.00 algab Tartus Eesti Euroopa Liikumise ja Tartumaa Põllumeeste Liidu poolt korraldatav Euroopa Maaelu Foorum. Foorumi eesmärk on lahti rääkida EL ühise põllumajanduspoliitika rahastamise mõju Eestile. Ala parimad asjatundjad jagavad informatsiooni...
26.11.2002|Maaeluministeerium

Põllumajanduse majandusliku arvestuse 2002. aasta prognoos

Põllumajandusministeerium koostöös Statistikaametiga on koostanud esialgse prognoosi majandustegevuse tulemuste kohta põllumajandussektoris 2002. aastal. Prognoosi kohaselt väheneb 2002. aasta kokkuvõttes põllumajandusettevõtjate toodangu väärtus jooksevhindades 1% võrreldes eelmise...
26.11.2002|Maaeluministeerium

Valitsus kinnitas täna koolipiimatoetuse taotlemise ja maksmise korra muutmise

Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduses” sätestatud koolipiimatoetus on vajalik laste tervislike eluviiside väljakujundamiseks. Kaudselt aitab koolipiimatoetus laiendada eestimaise põllumajandustoodangu turgu. Koolipiim on Euroopa Liidu Ühtse Põllumajanduspoliitika osana selle...

Lehed