Sa oled siin

Uudised

02.12.2002|Maaeluministeerium

Seminar Taimede kasvu soodustatavad mikroorganismid säästvas taimekasvatuses

Taimse Materjali Kontrolli Keskus ja Eesti Maaviljeluse Instituut korraldavad 10. detsembril 2002 kell 10 EMVI saalis (Teaduse 13, Saku) seminari teemal “Taimede kasvu soodustatavad mikroorganismid säästvas taimekasvatuses” Seminaril esinevad juhtivad teadlased Põllumajandusliku...
27.11.2002|Maaeluministeerium

Tartu Põllumeeste Liit: EUROOPA MAAELU FOORUM

29. novembril algusega 11.00 algab Tartus Eesti Euroopa Liikumise ja Tartumaa Põllumeeste Liidu poolt korraldatav Euroopa Maaelu Foorum. Foorumi eesmärk on lahti rääkida EL ühise põllumajanduspoliitika rahastamise mõju Eestile. Ala parimad asjatundjad jagavad informatsiooni...
26.11.2002|Maaeluministeerium

Põllumajanduse majandusliku arvestuse 2002. aasta prognoos

Põllumajandusministeerium koostöös Statistikaametiga on koostanud esialgse prognoosi majandustegevuse tulemuste kohta põllumajandussektoris 2002. aastal. Prognoosi kohaselt väheneb 2002. aasta kokkuvõttes põllumajandusettevõtjate toodangu väärtus jooksevhindades 1% võrreldes eelmise...
26.11.2002|Maaeluministeerium

Valitsus kinnitas täna koolipiimatoetuse taotlemise ja maksmise korra muutmise

Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduses” sätestatud koolipiimatoetus on vajalik laste tervislike eluviiside väljakujundamiseks. Kaudselt aitab koolipiimatoetus laiendada eestimaise põllumajandustoodangu turgu. Koolipiim on Euroopa Liidu Ühtse Põllumajanduspoliitika osana selle...
26.11.2002|Maaeluministeerium

Seminar “Eesti juustuturu olukord ja arenguperspektiivid”

Täna Põllumajandusministeeriumis toimunud seminaril “Eesti juustuturu olukorrast ja arenguperspektiividest” anti põhjalik ülevaade juustutootmisest ning Eesti juustuturu olukorrast. Seminaril esinesid ettekannetega Eesti Põllumajandusülikooli Piimainstituudi, Tallinna Tehnikaülikooli...
25.11.2002|Maaeluministeerium

PRIA teeb kadripäeval lammaste ja kitsede rehnutit

Esmaspäeval, 25. novembril saadab Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) 2602 lamba- ja kitsekasvatajale loomade registri väljatrüki. Loomaomanikel tuleb registri andmed üle kontrollida ja erinevustest 16. detsembriks PRIA piirkondlikusse büroosse teada anda....
18.11.2002|Maaeluministeerium

PRIA: Eestis hakatakse rakendama piima tootmiskvoote

Täna jõustub toorpiima tootmiskvoodi määramise kord. Esimene kvoodiaasta algab 1. aprillil 2003. a ja kestab 31. märtsini 2004, siis rakendatakse kvoodisüsteemi lihtsamal kujul kui Euroopa Liidus. Pärast ELiga liitumist kohaldatakse täies ulatuses Euroopa Liidu süsteemi....
15.11.2002|Maaeluministeerium

Põllumajandusministri konsultatiivnõukogu koosolek

Esmaspäeval, 11.11.2002 toimus Paides järjekordne põllumajandusminister Jaanus Marrandi Konsultatiivnõukogu koosolek Kohtumisel andsid Põllumajandusministeeriumi kõrgemad ametnikud ülevaate EL läbirääkimiste küsimustes: Asekantsler Toomas Kevvai tutvustas EL põllumajanduspoliitika...
13.11.2002|Maaeluministeerium

Toimus AS Werol Tehased aktsiate ülevõtmine

Täna kirjutas põllumajandusminister Jaanus Marrandi koos Hüvitusfondi juhatuse esimehe Madis Raidmaga alla aktile, millega Hüvitusfondile kuuluvad AS Werol Tehased aktsiad anti üle Põllumajandusministeeriumile. Aktsiate ülevõtmine toimus Vabariigi Valitsuse 08. oktoobri 2002. a otsuse...
12.11.2002|Maaeluministeerium

Valitsus kinnitas toorpiima kvoodisüsteemi rakendamismäärused

Valitsus kinnitas tänasel istungil toorpiima kvoodisüsteemi rakendamiseks kolm alljärgnevat määrust: Määrus “Põllumajandussaaduste loetelu, mille puhul võib osutuda vajalikuks tootmiskvoodi kehtestamine” sätestab põllumajandussaaduste loetelu, mille kasvatamiseks või tootmiseks Eestis...

Lehed