Sa oled siin

Uudised

29.07.2002|Maaeluministeerium

Taimetoodangu Inspektsioon avaldas esimesed teenusstandardid

Taimetoodangu Inspektsioon avaldas oma kodulehel internetis www.plant.agri.ee järgmised teenusstandardid: 1. Taimekaitsetunnistuse taotlemine 2. Taimekaitsevahendi importija ja/või turustaja kandmine taimekaitsevahendite registrisse 3. Ettevõtte tunnustamine ja tootja mahepõllumajanduse...
26.07.2002|Maaeluministeerium

Maaelu arengukava tutvustamine

Euroopa Liiduga liitumisel on Eestil kui liikmesriigil võimalus kasutada EL-i abivahendeid. Struktuurivahendite kasutusele võtuks on Rahandus- ministeeriumi koordineerimisel ettevalmistamisel Eesti riiklik arengukava Euroopa Liidu struktuuri- fondide kasutuselevõtuks – ühtne...
26.07.2002|Maaeluministeerium

Muudatused SAPARD programmis

“Vajalik on kooskõlastada SAPARD elumuutustega”, ütles põllumajandusminister tänasel SAPARD programmi järelevalvekomisjoni istungil Põllumajandusministri juhitud tänasel SAPARD programmi järelevalvekomisjoni istungil kinnitati mitmed muudatusettepanekud: § toetatavate...
23.07.2002|Maaeluministeerium

TTI:Taimetoodangu Inspektsioon teostas tulutoetuste kontrolli käigus Sosnovski karuputke esinemiskohtade määramist

Taimetoodangu Inspektsioon teostas tulutoetuste kontrolli käigus Sosnovski karuputke esinemiskohtade määramist. Inspektsiooni inspektorid kandsid maakonna kaartidele tulutoetuse kontrolli marsuutidel märgatud karuputke esinemiskohad. See võimaldab saada esmase, kuid mitte täpse,ülevaate...
22.07.2002|Maaeluministeerium

Põuakahjude Hindamise Komisjoni lõpparuanne

Täna, 22. 07. 2002 esitas Põuakahjude Hindamise Komisjon põllumajandusminister Jaanus Marrandile oma töö lõpparuande. Komisjon lähtus aruande koostamisel järgmistest andmetest: 1) TMKK katsepunktide vaatlusandmed; 2) TTI põllukultuuride pindalatoetuste kontrollimise...
22.07.2002|Maaeluministeerium

TTI:Taimetoodangu Inspektsiooni seemnete sertifitseerimise osakonnas valmis põllumajandusaasta kokkuvõte sertifitseeritud seemnepartiidest

Sertifitseeritud seemnepartiidest tehakse kokkuvõtted põllumajandusaasta 01.07 – 30.06 kohta. Valmis kokkuvõte 01.07. 2001 – 30.06.2002 kohta. Sertifitseeritud seemnete kogused kasvasid 826582,5 kg (9%) võrra võrreldes eelmise ( 01.07.2000 – 30.06.2001 ) arvestus- perioodiga....
18.07.2002|Maaeluministeerium

EPKK pöördumine põuakahjude teemal

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja (EPKK) poolt saadeti Riigikogule ja Vabariigi Valitsusele käesoleva aasta kevad-suvise põuakahjustuste teemaline pöördumine. Pöördumise eesmärk on selgitada põuakahjude olemust ja toetada ka põllumajandusministeeriumi algatust käesoleva aasta...
17.07.2002|Maaeluministeerium

Põuakahjude hindamise komisjon tutvustas põllumajandustootjatele oma töö põhimõtteid

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja (EPKK) Teraviljatoimkonna laiendatud koosoleku (16. 07. 2002) ühe päevakorrapunktina tutvustas põllumajandusministeerium põuakahjude hindamise komisjoni töö põhimõtteid Põllumajandusministeeriumi Taimekasvatusbüroo juhataja Jan-Roland Raukase sõnul lähtub...
16.07.2002|Maaeluministeerium

Põllumajandusminister tutvus põllumajandustootjate seisukohtadega põuakahjustuste osas

Teisipäeval, 16. 07. 2002 korraldas Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda (EPKK) Adavere Agro ruumides Teraviljatoimkonna laiendatud koosoleku (ümarlaua), esmärgiga selgitada välja käesoleva aasta teravilja- ja rohumaade ikalduse suurus. Ümarlaual osalenud Eesti põllumajandustootjad...
10.07.2002|Maaeluministeerium

Toimus loodusõnnetuse tagajärjel tekkinud kahju hindamise komisjoni koosolek

09.07.2002 toimus põllumajandusministri 28. juuni 2002. a käskkirjaga nr 230 moodustatud loodusõnnetuse tagajärjel tekkinud kahju hindamise komisjoni esimene koosolek. Komisjon tutvus kasvuperioodi (aprill, mai, juuni) ilmastiku andmetega ja otsustas loodusõnnetuse tagajärjel tekkinud...

Lehed