Sa oled siin

Uudised

22.01.2002|Maaeluministeerium

PÕLLUMAJANDUSMINISTEERIUM ja EESTI HOBUSE KAITSE ÜHING: kutse raamatu esitlusele

Kolmapäeval, 23. jaanuaril algusega kell 12 esitlevad põllumajandusminister Ivari Padar ning Eesti Hobuse Kaitse Ühingu (EHKÜ) juhatuse liige Ago Ruus põllumajandusministeeriumi väikeses saalis raamatut “Meie hobune”. Padari sõnul on see raamat väärikas ettevalmistus 12. veebruaril...
22.01.2002|Maaeluministeerium

Põllumajandustootjate Keskliidu nõukogu koosolek

Täna, 22.01.2003 toimus Põllumajandusministeeriumis põllumajandusministri Jaanus Marrandi osavõtul Põllumajandustootjate Keskliidu Nõukogu koosolek Koosolekul andis minister Marrandi ülevaate alanud aasta tulu- ja arengutoetustest ning Maaelu Arengu Kava (MAK) meetmetest. Arutati...
21.01.2002|Maaeluministeerium

TTI: Taimekaitsevahendite registrisse kantakse uued taimekaitsevahendid

Taimetoodangu Inspektsiooni poolt on taimekaitsevahendite riiklikkusse registrisse kantud uued taimekaitsevahendid, mida võib sellest aastast turustada ning kasutada. Jätkub töö üle kümne registreerimistaotlusega, millest suure tõenäosusega tuleb lisa järgnevale nimekirjale:...
21.01.2002|Maaeluministeerium

TTI:Taimekaitsevahendite müüjatel ja kasutajatel peab olema taimekaitsetunnistus

Taimekaitseseaduse kohaselt peab taimekaitsevahendite müüjatel ja kasutajatel olema ette näidata taimekaitsetunnistus, mille saamiseks tuleb läbida taimekaitsekoolitus ja sooritada sellele järgnev eksam. Lähiajal on algamas Eesti erinevates kohtades kursused vajalike teadmiste omandamiseks...
18.01.2002|Maaeluministeerium

Valmistumine liitumisläbirääkimisteks sai positiivse hinnangu

Põllumajanduse ja maaelu arengu nõukogu (PMAN) andis tänasel istungil positiivse hinnangu valmistumisele läbirääkimisteks Euroopa Liiduga põllu- majanduse ja maaelu arendamise ning veterinaaria ja fütosanitaaria valdkonnas. Piimastandardite küsimuses tegi PMAN tootjate ja töötlejate...
18.01.2002|Maaeluministeerium

PRIA: Lamba- ja kitsekasvatajatel on võimalik toetust saada

Alates esmaspäevast, 21. jaanuarist on ute- ja kitsekasvatajatel võimalik toetust taotleda. Utetoetuse taotluste vastuvõtt kestab Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) piirkondlikes büroodes jaanuari lõpuni. Ute ja kitse kasvatamise toetuseks on eraldatud 3 miljonit...
18.01.2002|Maaeluministeerium

Põllumehed saavad 1. veebruarini taotleda lupjamistoetust

Alates esmaspäevast, 21. jaanuarist saab Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) piirkondlikes büroodes taotleda lupjamistoetust. Lupjamistoetusteks on tänavu ette nähtud raha 15 miljonit krooni.Toetuse saamiseks peab taotleja esitama hiljemalt 1. veebruariks PRIA...
17.01.2002|Maaeluministeerium

Maaelu Edendamise Sihtasutus alustab uut aastat hoogsalt

Maaelu Edendamise Sihtasutuse (MES) nõukogu tänase istungi mahukasse päevakorda mahtus nii 2001. aasta tegevusaruande kinnitamine kui otsus loobuda garantii taotleja lepingutasust (0,5% garantii mahust) ning taotluse esitamise lõivust. Nõukogu esimees, regionaalminister Toivo Asmer sõnas...
14.01.2002|Maaeluministeerium

Valitsuse ja põllumajandustootjate läbirääkimised tänavuste tulutoetuste osas on lõppemas

Tänasel valitsuse ja põllumajandustootjate esindajate vaheliste läbirääkimiste viimasel istungil arutati riiklikeks toetusteks eelarves eraldatud toetus- rahade suuruse alusel 2002. aastal makstavate tulutoetuste liike ja liigiti toetusrahade jaotumist, samuti muudatuste tegemist neisse....
11.01.2002|Maaeluministeerium

JKK: Jõudluskontrolli Keskus täiustas eksimuste vältimise süsteemi

Riigikontroll auditeerides riigieelarvest piimalehma kasvatamise toetuseks eraldatud raha kasutamise riske ja nende ärahoidmiseks vajalike meetmete olemasolu ja toimimist, leidis, et Jõudluskontrolli Keskuse (JKK) andmetel kuulusid 2001. aasta novembris jõudluskontrolli alla 2 piimalehma, kes...

Lehed