Sa oled siin

Uudised

03.10.2001|Maaeluministeerium

PRIA: Tööstustele tuleb SAPARDi raames uus konkurss

Täna otsustati Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametis (PRIA) nõuandva komisjoni koosolekul kuulutada välja uus konkurss> SAPARD programmi II meetme (põllumajandus- ja kalasaaduste tootmise ning turustamise parandamise investeeringutoetus) raames. Tööstustelt laekus II meetme...
03.10.2001|Maaeluministeerium

Toidutoorme ja toidu importijatel on aeg mõelda litsentsi uuendamisele

Enne 2000. aastat väljastatud litsentsid toidukauba Eestisse importimiseks ei kehti enam 2002. aastal. Seepärast soovitab põllumajandusministeerium toidu importijatel kontrollida üle oma litsentsi saamise aeg ning vajadusel taotleda selle pikendamist. Toiduseaduse paragrahvi 43 lõike 1...
03.10.2001|Maaeluministeerium

Läbirääkimisdelegatsioonid vahetasid informatsiooni

Tänasel põllumajandustootjate ja valitsuse läbirääkimisdelegatsioonide kohtumisel andis põllumajandusminister Ivari Padar ülevaate 1. augustil läbirääkimisel kokkulepitu käsitlemisest valitsuses eelarve kujundamise erinevatel etappidel. Ivari Padar kinnitas, et võttis 1. augusti...
03.10.2001|Maaeluministeerium

Maaelu arengu nõukogu aitab ette valmistada riiklikku arengukava

Põllumajanduse ja maaelu nõukogu (PMAN) tänasel nõupidamisel põllumajandus- ministeeriumis arutati riikliku arengukava maaelu valkonda puudutava osa koostamist ning ministeeriumide ja sotsiaalsete partnerite koostöö tõhustamist maaelu ja põllumajandust puudutavate eelnõude ettevalmistamisel...
26.09.2001|Maaeluministeerium

TTI:Kohustus registreeruda taimetervise registris

Vastavalt taimekaitseseadusele (RT I 2000, 29, 169) on alates 17. aprillist 2002 kõik isikud, kes tegelevad taimede ja taimsete saaduste tootmise, esmatöötlemise, sisseveo, ladustamise, pakendamise või turustamisega Eesti Vabariigis, kohustatud registreeruma taimetervise registris....
25.09.2001|Maaeluministeerium

Piimanina kutsub koole tähistama koolipiimapäeva

Põllumajandusministeerium kutsub koolipiimaprogrammi maskoti Piimanina vahendusel kõiki koole üles tähistama rahvusvahelist koolipiimapäeva. Selle päeva raames tutvustatakse õpilastele paljudes riikides üle maailma tervisliku toitumise ja piimajoomise kasulikkust. Rahvusvahelise...
25.09.2001|Maaeluministeerium

Piimanina külastab homme Gustav Adolfi Gümnaasiumi

Rahvusvahelise koolipiimapäeva ürituste raames korraldab Gustav Adolfi Gümnaasium (GAG) homme, 27. septembril algklassidele koolipiimapäeva, et tutvustatakse õpilastele tervisliku toitumise ja piimajoomise kasulikkust. Koolipiimapäeva üritust külastab ka koolipiimaprogrammi maskott Piimanina...
24.09.2001|Maaeluministeerium

Padar tutvustab tootjatele valitsuse seisukohta toetuste suhtes

Põllumajandusminister Ivari Padar saatis täna põllumajandustootjate ja valitsuse läbirääkimiste delegatsioonide liikmetele kutse kohtuda 3. oktoobril kell 11 põllumajandusministeeriumis. Kohtumisel tutvustab minister valitsuse seisukohta selle kohta, millises mahus peab valitsus...
24.09.2001|Maaeluministeerium

Põllumajandusministri visiit Hollandisse

Põllumajandusminister Ivari Padar on Hollandi põllumajanduse, looduskaitse ja kalanduse ministri Laurens Jan Brinkhorsti kutsel 25. –28.09 töövisiidil Hollandis. Visiidi eesmärk on tutvuda Hollandi maakasutuspoliitika, eelkõige maaparanduse riiklike toetamissüsteemidega, loomakasvatusalaste...
24.09.2001|Maaeluministeerium

TTI: Inspektorite töökorraldus ja -kvaliteet pideva järelevalve all

Esmaspäeval, 24.septembril lõpeb Taimetoodangu Inspektsiooni 2 aastat kestnud koostööprojekt Taani Plantedirektoratet'ga, mille eesmärgiks oli tõsta organisatsioonilise töö ning järelevalve kvaliteeti Eesti fütosanitaaria sektoris ning muudes inspektsiooni töövaldkondades. Eelmisel aastal...

Lehed