Sa oled siin

Uudised

05.09.2001|Maaeluministeerium

PRIA: Koolipiimatoetust makstakse 236 linna- ja vallavalitsusele

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) maksab täna välja selle õppeaasta I veerandi koolipiimatoetuse. Toetust makstakse 236 linna- ja vallavalitsusele kokku 45 882 õpilase kohta kogusummas 2 821 743 krooni. Alanud õppeaasta I veerandil soovis koolipiimatoetust saada kokku...
05.09.2001|Maaeluministeerium

Kaks instituuti ühineb ressursside parema ärakasutamise nimel

Täna, 5. septembril esitasid kaks põllumajandusministeeriumi hallatavat teadusasutust Eesti Maaviljeluse Instituut (EMVI) ja Eesti Põllumajanduse Mehhaniseerimise Instituut (EPMI) põllumajandusministrile ühise ettepaneku kahe teadusasutuse ühinemisel loodava teadusasutuse uue struktuuri ja...
04.09.2001|Maaeluministeerium

Valitsus asutas põllumajandustoetuste registri

Põllumajandustoetuste registri asutamise eesmärk on luua korrastatud andmekogu välislepingu alusel antud riiklike toetuste taotlejate, toetuste määramise, toetussummade ja nende väljamaksmise kohta, et tagada toetuste kiire ja täpne maksmine ning järelevalve selle üle. Registrit hakkab pidama...
04.09.2001|Maaeluministeerium

Kutse pressikonverentsile kaubandusläbirääkimistest Euroopa Liiduga

Alates 1. septembrist 2001 kehtivad Eestile töödeldud põllumajandussaaduste eksportimiseks Euroopa Liitu soodsamad kaubanduskvoodid. Seoses sellega toimub homme, 5. septembril kell 13 pressikonverents põllumajandusministeeriumi väikeses saalis (Lai 39/41). Pressikonverentsil annavad...
31.08.2001|Maaeluministeerium

PRIA: Väljamaksmist ootab 5,6 miljonit SAPARD-raha

31. augustiks on Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (PRIA) laekunud 94 SAPARD-taotlust. Üheksa taotlust kogusummaga üle 5,6 miljoni krooni on saanud positiivse otsuse ning see raha on broneeritud. Järgmisel nädalal makstakse välja esimene SAPARDi toetus kombaini ostnud...
28.08.2001|Maaeluministeerium

Mahepõllumehed saavad toetust

Täna valitsuse istungil heaks kiidetud mahepõllumajandusliku tootmise toetuse korra alusel makstakse mahetootjatele 8 miljonit krooni. Toetust saab taotleda põllumajandustootja, kes kasutab õiguslikul alusel mahepõllumajanduslikuks taime- või loomakasvatuseks kokku vähemalt 0,5 hektarit...
28.08.2001|Maaeluministeerium

Valitsus reguleeris toidujäätmete käitlemise

Määrus sätestab toitlustamisel tekkinud jäätmete käitlemise ja laboratoorse uurimisele nõuded, samuti loomasöödana kasutamise tingimused. Toitlustamisel tekkinud jäätmetena käsitatakse inimeste toitlustamise ülejäägina tekkinud orgaanilisi jäätmeid. Määrus reguleerib jäätmete kogumise,...
28.08.2001|Maaeluministeerium

Imporditud rapsikoogipartii sisaldab ohtlikke saasteaineid

Taimetoodangu Inspektsiooni (TTI) inspektorite poolt järelevalve käigus võetud imporditud rapsikoogi proovidest avastati Taimse Materjali Kontrolli Keskuse laboriandmete põhjal kahjulike saasteainete glükosinolaatide jääke. Loomade tervisele kahjulike glükosinolaatide hulk uuritud...
22.08.2001|Maaeluministeerium

AS Tartu Agro aktsiate müügi eelläbirääkimised toimusid konstruktiivselt

Täna põllumajandusministeeriumis toimunud eelläbirääkimised AS Tartu Agro aktsiate müügi osas nelja pakkumisel osalenud ettevõttega - OÜ Tartland, TÜ E-Piim, AS Tiigi Keskus ja AS Vidu - toimusid aktsiate müügi korralduskomisjoni esimehe kantsler Ants Nooda sõnul konstruktiivses meeleolus....
22.08.2001|Maaeluministeerium

PRIA: Põllumehed saavad 78 miljonit krooni

Täna, 22. augustil alustab Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) 5051 taotlejale kokku 75, 89 miljoni krooni teraviljatoetuse ja 26 taotlejale 2 miljoni krooni sertifitseeritud seemne kasvatamise toetuse väljamaksmist. Eelmisel nädalal maksis PRIA välja ka...

Lehed