Sa oled siin

Uudised

26.01.2000|Maaeluministeerium

Toidutoorme päritolu peab olema tarbijale teada

Uue toiduseadustiku kohaselt on tarbijal õigus saada müüjalt informatsiooni ka toidus kasutatud toorme päritolumaa kohta, selgitasid tänasel põllumajandusministeeriumi ja piimaliidu teabepäeval toiduseadustiku autorid. Põllumajandusministeeriumi toiduohutuse ja toitumise büroo pea-...
25.01.2000|Maaeluministeerium

Põllumajandusminister täiendas toiduimpordi tegevuslubade väljastamise korda

Määrus on põhiseisukohtadelt samane praegu kehtiva "Toidukauba Eestisse importimiseks riikliku tegevuslitsentsi väljastamise korraga" RT I 1998, 100, 1621; 1999, 32, 433), muudatused tulenevad uuest toidu- seadusest. Toidukauba importimiseks vabaks ringluseks vajaliku tegevusloa andis seni...
24.01.2000|Maaeluministeerium

Minister Padar moodustas maaseadusandluse töögrupi

Maakasutuse ja kinnisvarakäibe reguleerimiseks vajalike seaduse- muudatuste väljatöötamiseks moodustas minister Ivari Padar töögrupi. Komisjoni esimees on Ivari Padar, liikmed infrastruktuuri ja maa- kasutuse büroo juhataja Ain Kendra, nõunik Ants Laansalu jt. Minister Padari sõnul on...
21.01.2000|Maaeluministeerium

Ukraina tunnustas Tallinna veterinaar- ja toidulaborit

Eesti ettevõtjad, kes ekspordivad oma toodangut Ukrainasse, saavad toidu kvaliteedianalüüse teha Veterinaar- ja Toidulaboratooriumi Tallinna osakonnas. Ukraina Standardiseerimise, Metereoloogia ja Sertifitseerimise Riiklik Komitee tunnustas Veterinaaria- ja Toidulaboratooriumi Tallinna...
19.01.2000|Maaeluministeerium

Turismiettevõtjad asutasid ühingu Eesti Maaturism

Täna otsustasid turismiameti, turismifirmade liidu, talupidajate keskliidu, Põlvamaa turismiarenduskeskuse, Lääne-Viru turismi klubi jt turismifirmade ühendused ja paljud maamajutuse pakku- jad üle Eesti asutada maaturismiettevõtteid ühendava katusorgani- satsiooni....
17.01.2000|Maaeluministeerium

Grüne Woche agraarfoorumil

Berliini rahvusvahelise toidumessi “Roheline Nädal” (“Internationale Grüne Woche”) raames laupäeval, 15. jaanuaril toimunud traditsioonilisel Ida-Lääne agraarfoorumil oli kõne all Ida-Euroopasse tehtavad investeeringud, nende võimalused ja riskid. Ida-Lääne kaubandust arendava foorumi avas...
17.01.2000|Maaeluministeerium

Asekantsleri kohuseid täidab Andres Oopkaup

Alates 18. jaanuarist on põllumajandusministeeriumi välissuhete asekantsler Ruve Shank nimetatud ministeeriumi nõunikuks. Põllumajandusminister Ivari Padar on välisministeeriumile teinud ettepaneku nimetada Ruve Shank Eesti esindajaks Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) juurde Genfis....
12.01.2000|Maaeluministeerium

Eesti tutvustab Berliinis toidutooteid

Neljapäeval, 13. jaanuaril avatakse Berliinis rahvusvaheline toidu- ja põllumajanduslaat “Roheline Nädal” (“Internationale Grüne Woche”). Saksamaa toitlustuse, põllumajanduse ja metsanduse liiduminister Karl-Heinz Funke kutsel osaleb messil põllumajandusminister Ivari Padar, kes neljapäeval...
06.01.2000|Maaeluministeerium

Jäätmekäitlustehas esilagse kava kohaselt Järvamaale

Põllumajandusministeeriumis 6. jaanuaril nõu pidanud loomsete jäätmete käitlemise süsteemi loomist koordineeriv komisjon valis kuue pakutud jäätmekäitlustehase asukoha hulgast välja kolm paika Türi ja Oisu vallas Järvamaal. Nendevaheline lõplik valik tehakse majanduslike lisa-...
05.01.2000|Maaeluministeerium

Arutusel jäätmekäitlustehase rajamine Järvamaale

Neljapäeval, 6. jaanuaril kell 10.00 on põllumajandus ministeeriumis loomsete jäätmete käitlemise süsteemi rajamist koordineeriva komisjoni koosolek. Päevakorras on üks punkt - esialgse valiku tegemine Järvamaa Maavalitsuse poolt pakutud keskse jäätmekäitlusettevõtte võimalike asukohtade...

Lehed