Sa oled siin

Uudised

03.03.2000|Maaeluministeerium

1. juulist võib toiduproove analüüsida vaid volitatud laboreis

Täna tegi referentlaboratooriumidele volituste andmise komisjon põllumajandusministrile ettepaneku määrata esimeseks referentlaboriks Taimse Materjali Kontrolli Keskus. 1. juulist võib toiduproove analüüsida vaid volitatud laboreis. Praegu Eestis selleks volitusi saanud laboreid veel pole...
03.03.2000|Maaeluministeerium

Uurimus kinnitab maanaiste ühiskondliku aktiivsuse kasvu

Täna tutvustas põllumajandusülikooli avatud ülikooli õppejõud Maret Prits maanaiste ümarlaual põllumajandusministeeriumi tellimusel tehtud uurimust maanaiste koostöövõrgustiku loomise vajaduste ja võimaluste kohta. Täna pole teada täpset maanaisi ühendavate ühingute, ühenduste, kodade,...
03.03.2000|Maaeluministeerium

Kantsler tutvub Hollandi põllumajandusministeeriumi ülesehitusega

Põllumajandusministeeriumi kantsler Ants Noot ja arendusnõunik Kaido Kroon on 4.-7. märtsil Hollandi põllumajanduse, looduskasutuse ja kalanduse ministeeriumi (Ministry of Agriculture, Nature Management and Fisheries) kantsleri härra Tjibbe Joustra kutsel töövisiidil Hollandis. Visiidi...
02.03.2000|Maaeluministeerium

Eesti ja Ungari põllumajandusministrid peavad koostööd vajalikuks

Täna ja homme (2.-3.märts) Eestis visiidil viibiv Ungari Vabariigi põllumajanduse ja regionaalarengu minister Dr Jozsef Torgyan kohtus täna Eesti Vabariigi põllumajandusministri Ivari Padariga. Üle tunni aja kestnud kohtumisel vahetati informatsiooni kahe riigi põllumajanduse hetkeolukorra ja...
01.03.2000|Maaeluministeerium

Põllumajanduserialade õppimine muutub lähiaastatel populaarseks

Täna, 1. märtsil jätkus põllumajandusminister Ivari Padari ja haridusminister Tõnis Lukase juhtimisel põllumajandusminis- teeriumis kahe nädala eest arutelu põllumajandushariduse õppebaaside teemal. Arutelust võtsid lisaks mõlema ministeeriumi ametnikele seegi kord osa Türi Kõrgema...
01.03.2000|Maaeluministeerium

Ungari põllumajandusminister külastab Eestit

2.ja 3.märtsil on põllumajandusminister Ivari Padari kutsel Eestis visiidil Ungari Vabariigi põllumajanduse ja regionaalarengu minister Dr Jozsef Torgyan. Ungari delegatsioonis on veel Ungari Vabariigi saadik Béla Jávorszky, ministri kabineti ülem Béla Béres, Regionaalarengu Keskuse...
25.02.2000|Maaeluministeerium

Ivari Padar õnnitleb Jaan Liivi

Põllumajandusminister Ivari Padar viibib täna, 25. veebruaril Tartu- ja Võrumaal. Hommikupoolikul külastab Ivari Padar Tartu- ja Võrumaa veisekas- vatustalusid. Kell 14 kohtub Ivari Padar Võru Taluliidus taimekasvatus- konsulendi ja talupidaja Jaan Liiviga, kelle teeneid põllumajan-...
23.02.2000|Maaeluministeerium

Ivari Padar tervitas ministeeriumi iseseisvuspäeva puhul

Täna, 23. veebruari hommikul toimunud põllumajandusministeeriumi iseseisvuspäeva aktusel rõhutas Ivari Padar tervituskõnes, et ühe rahvuse iseseisvuse jaoks ei ole paremat vormi kui omariiklus. “Eestlaste südames on oma riigi mõtted olnud juba enne 1918. aastat,” väitis Ivari Padar. Ta...
23.02.2000|Maaeluministeerium

Ivari Padar külastab Rakvere Lihakombinaati

Põllumajandusminister Ivari Padar külastab täna, 23. veebruaril Eesti suurmimat lihatööstust - Rakvere Lihakombinaati. Rakvere Lihakombinaadi direktori Peeter Maspanoviga kavatseb minister arutada, kuivõrd on kombinaat Eesti põllumajanduse osa ning kas ja kuidas võiks kombinaadi suhe Eesti...
21.02.2000|Maaeluministeerium

Nõuandetoetus põllumajandustootjaile ja kalakasvatajatele

Sel aastal toetab riik tootjat nõuandeteenuse ostmisel 1, 54 miljo- ni krooniga. Summale lisandub ca 4,5 miljonit krooni Maailmapanga põllumajanduslaenu raha. Tänavu saab ettevõtja põllumajandusministri käskkirja kohaselt nõustamislepinguid sõlmida sajast kuni 3000. krooni ulatuses,...

Lehed