Sa oled siin

Uudised

03.02.2000|Maaeluministeerium

Põllumajandusminister uurib Soomes alternatiivset põllumajandust

Reedel ja laupäeval (4.02. - 5.02.) on põllumajandusminister Ivari Padar töövisiidil Soomes. Minister tutvub Põhja-Savo maakonna omavalitsuskeskuse tööhõive suurendamise arendusprojektidega ning alternatiivsete tootmisaladega. Minister külastab Põhja-Savo põllumajandus- ja aianduskooli...
02.02.2000|Maaeluministeerium

Eesti veterinaar- ja toidulaborite metoodika vastab euronõuetele

Teisipäeval, 1. veebruaril said Eesti Standardiameti akrediteerimis tunnistuse Paide ja Rakvere veterinaar- ja toidulaboratooriumid. Tunnistus tõendab, et laboratooriumite töö vastab Euroopa standarditele toiduainete analüüside ja loomhaiguste diagnoosimise valdkonnas. Seega on...
02.02.2000|Maaeluministeerium

Minister Padar kohtub Võrus piimatootjatega

Põllumajandusminister Ivari Padar kohtub täna, 2. veebruaril Võrus piimaühistu K-Piim esindajatega. Kell 17 algaval kohtumisel osaleb K-Piima liikmeid nii Võru- kui Põlvamaalt. Arutusele tuleb koostöö erinevate piimatootjate vahel ja olukord piimaturul. Võrumaa põllumajandustootjad on...
26.01.2000|Maaeluministeerium

Toidutoorme päritolu peab olema tarbijale teada

Uue toiduseadustiku kohaselt on tarbijal õigus saada müüjalt informatsiooni ka toidus kasutatud toorme päritolumaa kohta, selgitasid tänasel põllumajandusministeeriumi ja piimaliidu teabepäeval toiduseadustiku autorid. Põllumajandusministeeriumi toiduohutuse ja toitumise büroo pea-...
25.01.2000|Maaeluministeerium

Põllumajandusminister täiendas toiduimpordi tegevuslubade väljastamise korda

Määrus on põhiseisukohtadelt samane praegu kehtiva "Toidukauba Eestisse importimiseks riikliku tegevuslitsentsi väljastamise korraga" RT I 1998, 100, 1621; 1999, 32, 433), muudatused tulenevad uuest toidu- seadusest. Toidukauba importimiseks vabaks ringluseks vajaliku tegevusloa andis seni...
24.01.2000|Maaeluministeerium

Minister Padar moodustas maaseadusandluse töögrupi

Maakasutuse ja kinnisvarakäibe reguleerimiseks vajalike seaduse- muudatuste väljatöötamiseks moodustas minister Ivari Padar töögrupi. Komisjoni esimees on Ivari Padar, liikmed infrastruktuuri ja maa- kasutuse büroo juhataja Ain Kendra, nõunik Ants Laansalu jt. Minister Padari sõnul on...
21.01.2000|Maaeluministeerium

Ukraina tunnustas Tallinna veterinaar- ja toidulaborit

Eesti ettevõtjad, kes ekspordivad oma toodangut Ukrainasse, saavad toidu kvaliteedianalüüse teha Veterinaar- ja Toidulaboratooriumi Tallinna osakonnas. Ukraina Standardiseerimise, Metereoloogia ja Sertifitseerimise Riiklik Komitee tunnustas Veterinaaria- ja Toidulaboratooriumi Tallinna...
19.01.2000|Maaeluministeerium

Turismiettevõtjad asutasid ühingu Eesti Maaturism

Täna otsustasid turismiameti, turismifirmade liidu, talupidajate keskliidu, Põlvamaa turismiarenduskeskuse, Lääne-Viru turismi klubi jt turismifirmade ühendused ja paljud maamajutuse pakku- jad üle Eesti asutada maaturismiettevõtteid ühendava katusorgani- satsiooni....
17.01.2000|Maaeluministeerium

Grüne Woche agraarfoorumil

Berliini rahvusvahelise toidumessi “Roheline Nädal” (“Internationale Grüne Woche”) raames laupäeval, 15. jaanuaril toimunud traditsioonilisel Ida-Lääne agraarfoorumil oli kõne all Ida-Euroopasse tehtavad investeeringud, nende võimalused ja riskid. Ida-Lääne kaubandust arendava foorumi avas...
17.01.2000|Maaeluministeerium

Asekantsleri kohuseid täidab Andres Oopkaup

Alates 18. jaanuarist on põllumajandusministeeriumi välissuhete asekantsler Ruve Shank nimetatud ministeeriumi nõunikuks. Põllumajandusminister Ivari Padar on välisministeeriumile teinud ettepaneku nimetada Ruve Shank Eesti esindajaks Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) juurde Genfis....

Lehed