Sa oled siin

Uudised

Eesti maaelu arengukava logo Euroopa Liidu embleemiga.
22.06.2022|Maaeluministeerium

Euroopa Komisjon kiitis heaks Eesti maaelu arengukava muudatused

Euroopa Komisjon kiitis esmaspäeval, 20. juunil heaks „Eesti maaelu arengukava 2014–2020“ üheksandad muudatusettepanekud. Valitsuse heakskiidu said ettepanekud 27. mail. Maaeluminister Urmas Kruuse sõnul oli muudatustele Euroopa Komisjonilt kiire heakskiidu saamine väga oluline, sest paljud...
Söödapelletid lähivaates.
22.06.2022|Maaeluministeerium

Söödaseaduse muudatusega soovitakse vähendada mikroobide resistentsuse teket

1. juulil jõustub söödaseaduse muudatus, millega täpsustatakse ravimsööda käitlemist ja kasutamist reguleerivaid sätteid. Ravimsööt on sööt, mida kasutatakse looma söötmiseks selle raviomaduste tõttu. Maaeluminister Urmas Kruuse sõnul on seaduse muudatus osa niinimetatud veterinaarravimite...
20.06.2022|Maaeluministeerium

Euroopa Komisjon andis loa põllumajandussektori erakorraliseks toetamiseks

Eesti esitas 3. juunil Euroopa Komisjonile taotluse toetada riigiabi ajutise kriisiraamistiku alusel veiseliha-, linnukasvatus- ja aiandussektorit ning komisjon kiitis taotluse täna heaks. Riigiabina antava toetuse eelarve on 3,9 mln eurot. Riigiabi ajutine raamistik näeb ette toetuse maksmise...
Euroopa Liidu lipud mastireas Euroopa Komisjoni peahoone ees Brüsselis.
17.06.2022|Maaeluministeerium

Kalandusfondi järgmisel perioodil toetatakse valdkonda 140 miljoni euroga

Valminud on Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfondi rakenduskava eelnõu, mis on fondi eelarve kasutamise alus. Järgmisel perioodil toetatakse valdkonda ligi 140 miljoni euroga. „Fondist Eestile eraldatava raha abil saame soodustada kalandussektori arengut, tõsta kohaliku kalanduse...
Euroopa Liidu lipud mastireas Euroopa Komisjoni peahoone ees Brüsselis.
15.06.2022|Maaeluministeerium

Kruuse: globaalse toidujulgeoleku seis teeb murelikuks

Esmaspäeval, 13. juunil toimus Euroopa Liidu põllumajandus- ja kalandusministrite nõupidamine, kus keskne teema oli turuolukord Euroopas pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse. Liikmesriigid tõid murekohana välja jätkuvalt kõrged sisendihinnad – seda nii energia, sööda kui ka väetiste puhul....
Karjaaed õhtupäikeses.
14.06.2022|Maaeluministeerium

Rohestamise toetust jagatakse sel aastal paindlikumalt

Keerulise toidujulgeoleku olukorra leevendamiseks võimaldab Euroopa Komisjon sel aastal rohestamise toetuse nõuetes erisusi. See laiendab toidu ja sööda tootmiseks kasutatavat põllumaad ning panustab seeläbi toidujulgeoleku ning varustuskindluse tagamisse. Alates 2015. aastast tuleb ELi ühise...
13.06.2022|Maaeluministeerium

Kruuse: Euroopa Liit peab suutma tulevikus kriisidele paremini reageerida

Täna, 13. juunil toimub Euroopa Liidu põllumajandus- ja kalandusministrite nõupidamine, kus üks keskne teema on turuolukord Euroopas pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse. Maaeluminister Urmas Kruuse sõnul tuleb keskenduda sellele, kuidas tulevikus kriisidele paremini reageerida. „Euroopa Liidu...
Vaade õhust Maaeluministeeriumi hoonele
12.06.2022|Maaeluministeerium

Kruuse: taimekaitsevahendite kasutamise vähendamisele tuleb läheneda proportsionaalselt

Maaeluminister Urmas Kruuse osaleb esmaspäeval Luxembourgis toimuval põllumajandus- ja kalanduse ministrite nõupidamisel, kus tal on plaanis koos üheksast Euroopa Liidu liikmesriigist koosneva grupiga juhtida tähelepanu taimekaitse säästva kasutamise määruse eelnõus täheldatud murekohtadele....
Vaade õhust Maaeluministeeriumi hoonele.
11.06.2022|Maaeluministeerium

Põllumajandustootjad saavad 11,7 miljoni euro eest toetusi

Maaeluminister Urmas Kruuse allkirjastas määruse, millega kehtestatakse põllumajandussektorile erakorralise toetuse tingimused. „Erakorraline toetus on tootjatele praegusel keerulisel ajal väga vajalik. Seoses Venemaa Föderatsiooni sõjalise sissetungiga Ukrainasse on põllumajandussaaduste hinnad...
10.06.2022|Maaeluministeerium

Projektitoetus Eesti toidu kuu programmi korraldamiseks

Maaeluministeeriumi valitsemisalas sihtotstarbeliste toetuste andmiseks ettenähtud eelarvest annab ministeerium projektitoetust Eesti toidu kuu programmi korraldamiseks. Projektitoetust antakse tegevuse elluviimiseks, millega panustatakse „Põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukava aastani...

Lehed