Sa oled siin

Visioonidokument "Eesti toit 2022–2025"

Rabasaarel kaetud peen söögilaud.

Visioonidokument "Eesti toit 2022–2025" kujundab Eesti toidu tutvustamise ja müügiedendustegevuste suunad nii siseturul kui ka välisriikides, keskendudes tarbijate teadlikkuse tõstmisele kõigest toiduga seonduvast, kohaliku toidutootmise väärtustamisele, toidutootjate konkurentsivõime ja elujõu tagamisele ning toidukultuuri populariseerimisele.

Eesti toiduna käsitletakse dokumendis toitu ja jooke, mida toodetakse Eestis ja Eestis tegutsevate ettevõtjate poolt ning mida me iga päev sööme. Selle alla käivad nii välisturgudel konkurentsivõimelised Eesti toidutööstuse tooted kui ka kohalike väiketootjate mitmekülgseid tooted, aga ka Eesti toitlustuskohtades pakutav toit, mille valmistamisel on väärtustatud kohalikku toidukultuuri ning toorainet.

Eesti toidu kuvandiga tuleb välisturgudel teha tööd, et pakkuda selle najal toidusektori ettevõtetele tuge välisturgudele sisenemiseks ja ekspordivõimaluste arendamiseks. Lisaks sellele tuleb aga pöörata tähelepanu ka restoranikultuuri ja toiduturismi arendamisele laiemalt.

Visioonidokumendi raames tuuakse fookusesse ka toidusüsteemide kestlikkus, mis rõhutab toidu tootmisel senisest enam keskkonna ja kliimaga seotud aspekte ning seab suuremat rõhku tarbijate teadlikkuse tõstmisele kõigest toiduga seonduvast.


 

Visioonidokumendi eesmärgid

Visioonidokumendi alusel tehtavaga soovime saavutada kolme põhieesmärki; selleks on iga eesmärgi kohta välja töötatud ka sobivad sekkumised.

Eesmärk 1

Eesti toidul on hea maine nii sise- kui ka välisturul.

Sekkumised

  • Kohaliku toidu ja toidukultuuri edendamine ja populariseerimine;
  • toitlustusasutuste toidupakkumise kvaliteedi edendamine;
  • toiduohutuse ja toidu usaldusväärsuse tagamisega seotud tegevused;
  • Eesti ja Eesti toidu tuntuse suurendamine välisturul.

 

Eesmärk 2

Tarbija teeb teadlikke valikuid.

Sekkumised

  • Laste ja noorte harimine ja kaasamine;
  • elanikkonna teadlikkuse tõstmine.

 

Eesmärk 3

Sektori ettevõtted on aktiivsed eksportijad.

Sekkumised

  • Tootearenduse ja ekspordi kompetentsi kättesaadavuse parandamine;
  • eksporti hoogustavate tegevuste toetamine;
  • eksportööridevahelise ja ekspordituge pakkuvate institutsioonide vahelise koostöö parandamine.

 

Dokumendid

 

Viimati uuendatud: 22. detsember 2021